انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * افتخار کسب رتبه نهم در ارائه مقاله در، 19 سیمپوزیوم بین المللی ioste 2021 از بین 29 کشور جهان توسط انجمن مدیریت آموزشی ایران در سال 1399 شمسی.
 -  تصویر آلبوم - افتخار کسب رتبه نهم در ارائه مقاله در، 19 سیمپوزیوم بین المللی ioste 2021 از بین 29 کشور جهان توسط انجمن مدیریت آموزشی ایران در سال 1399 شمسی. کسب این افتخار فرخنده برای کشور عزیزمان ایران، توسط جناب آقای پروفسور محمدرضا بهرنگی عضو سه درصد دانشمندان جهان و استاد تمام پایه 46 دانشگاه خوارزمی و جناب آقای دکتر حیدر تورانی استاد تمام پایه 18 مدیریت آموزشی پژوهشگاه مطالعات برنامه ریزی درسی و آموزشی (آموزش و پرورش) و جناب آقای دکتر شیربگی دانشیار و رئیس دانشکده کردستان بدست آمد. انجمن مدیریت آموزشی این لطف الهی را به همه اعضا و وفاداران خود تبریک عرض مینماید و این شادی را با همه مردم کشور عزیزمان شریک می شویم.
تعداد تصاویر این آلبوم: (6)
طراحی و اجرا: شرکت آداک