انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * روز عرفه، عارفان حق، آنان که از خیمه وجود خویش بیرون می آیند ...
 -  تصویر آلبوم - روز عرفه، عارفان حق، آنان که از خیمه وجود خویش بیرون می آیند و با آتش شوق و اشتیاق وصال، به دعا و نیایش متوسل می شوند. دعایتان مقبول درگاه حق.
تعداد تصاویر این آلبوم: (1)
طراحی و اجرا: شرکت آداک