انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده خبر
برگزاری( اولین همایش ملی مدیریت اقتصاد و اقتصاد مقاومتی )تاریخ برگزاری 22 آذر 1396 مشهد، با حضور انجمن مدیریت آموزشی ایران به عنوان حامی علمی و معنوی  و حضور محترم جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان کمیته علمی....
برگزاری( اولین همایش ملی مدیریت اقتصاد و اقتصاد مقاومتی )تاریخ برگزاری 22 آذر 1396 مشهد، با حضور انجمن مدیریت آموزشی ایران به عنوان حامی علمی و معنوی و حضور محترم جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان کمیته علمی و جناب آقای پروفسور سعید خزایی پدر علم آینده پژوهی و جناب آقای دکتر علیرضا آزمندیان بنیانگذار تکنولوژی فکر در ایران و جناب آقای دکتر محمد علی داوریار رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی و دیگر اعضا محترم کمیته علمی دکتر امیرحسین بهروز : عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی. دکتر حسین رحیمی : عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی. دکتر سهیل قره : عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی .دکتر مجتبی نامورفرگی: عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی .دکترصادق بافنده ایماندوست: عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی. دکتر حسین امیری :استاديار و عضو هیات علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي. دکتر مهران بی غمی : استادیار و رئیس دانشگاه فرهنگیان شهید مفتح. دکتر حسن خداویسی : دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه. دکتر حامد خراسانی طرقی : عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد بجنورد. دکتر میثم رافعی : استادیار، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه خوارزمی. دکتر پرویز رستم زاده : استادیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد ، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز. دکتر علی رجب زاده : دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و رئیس گروه مدیریت صنعتی.دکتر ابوالفضل سامی : عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نیشابور. دکتر تورج صادقی : عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نیشابور. دکتر محمدصیادی : استاديار و عضو هیات علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي. دکتر علیرضا عرفانی : دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان. دکتر مجید فشاری : استاديار دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي. دکتر سعید فتحی : عضو هیات علمی علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان. دکتر علی فقه مجیدی : استادیار گروه اقتصاد دانشگاه کردستان. دکتر مهدی قائمی اصل : عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی. دکتر سید سپهر قاضی نوری نائینی : استاد تمام، سیاستگذاری علم و فناوری، دانشگاه تربیت مدرس. دکتر هادی گیاهپور : استادیار و معاون توسعه منابع و دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح. دکتر غلامعلی معصومی نیا : دانشیار اقتصاد و مدیرگروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی. دکتر محمدرضا منجذب : عضو هیات علمی و دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی. دکتر علی ناظمی : عضو هیات علمی و دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی. دکتر مصطفی کاظمی: استاد تمام گروه مدیریت ، دانشگاه فردوسی مشهد. دکتر رحیم شالیان : استادیار گروه مدیریت ، موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار. دکتر محمدرضا رازدار : استادیار گروه حسابداری ، موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار. مهندس فائزه روحانی : عضو هیات علمی گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار. دکتر محمدرضا رضایتمند : عضو هیات علمی دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. دکتر فرزانه محمدی : عضو هیات علمی دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. دکتر حسین عزیزی : معاون توسعه ومدیریت منابع PHD) طب سنتی). دکتر زهره حسینی : مدیر پژوهشی ،کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ،پرستاری،مدیریت عالی بهداشت. دکتر یوسف پاشازاده: استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه ارومیه. دکتر علی شایان : عضو هیات علمی گروه مدیریت و اقتصاد ،دانشکده تربیت مدرس. دکتر سید علی وزیری : دکترای کار آفرینی ، دانشگاه مدیریت صنعتی آمریکا..................................................... مديريت دولتي و سازمان هاي عمومي. مديريت منابع انساني. تحول سازماني. مديريت استراتژيک. مديريت منابع انساني. خط مشي گذاري. مديريت دولتي نوين. رفتار سازماني. مديريت تطبيقي و توسعه دولت الکترونيک. مديريت آموزشي و ساير موضوعات مرتبط با مديريت دولتي. مديريت بازرگاني و بازاريابي. رفتار مصرف کننده برند سازي بازاريابي صنعتي. بازاريابي رابطه مند. بازاريابي و شبکه هاي اجتماعي. بازاريابي در فضاي مجازي بازاريابي عصبي. مديريت ارتباط با مشتري بازاريابي بين المللي و صادرات. تجارت جهاني. مديريت فروش. مديريت مذاکره. مديريت استراتژيک. و ساير موضوعات مرتبط با مديريت بازرگاني و بازاريابي مديريت صنعتي و سيستم . رويکردهاي هيوريستيک و متاهيوريستيک در مديريت و مهندسي صنايع مديريت تکنولوژي، تحقيق و توسعه. داده کاوي و کشف دانش مديريت زنجيره تامين مديريت توليد و عمليات توليد بدون کارخانه شبيه سازي عامل بنيان پويائي شناسي سيستم ( System Dynemics) طرح ريزي واحد هاي صنعتي. مديريت کارخانه. تئوري هاي تصميم گيري و ساير موضوعات مرتبط با مديريت صنعتي. کارآفريني. کارآفريني فردي کارآفريني سازماني کارآفريني اجتماعي کسب و کار جديد. کارآفريني فناورانه و کارآفريني. هدايت و رهبري در کارآفريني. راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري در سازمان‎ها. موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني. چالش‎هاي موجود در توسعه سازمان‎هاي نوآور و كارآفرين کارآفريني اسلامي. و ساير موضوعات مرتبط با کارآفريني. مديريت مالي و حسابداري چالش هاي تحقيقات حسابداري و مديريت مالي رويكردهاي حسابداري و مديريت مالي. مباحث جديد مديريت مالي و حسابداري در جهان بازاريابي مالي. اخلاق حرفه اي در حسابداري و مديريت مالي مهندسي مالي. حسابداري دولتي و صنعتي بازارهاي پولي و مالي مديريت سرمايه گذاري پيشرفته. و ساير موضوعات مرتبط با مديريت مالي و حسابداري اقتصاد،اقتصاد مقاومتي مديريت اقتصاد. اقتصاد بازرگاني. اقتصاد عمومي و دولتي اقتصاد منابع. رويکردهاي نوين در اقتصاد جهاني. اقتصاد جهاني. اقتصادمقاومتی و تحقق جهاد اقتصادی . مردمی سازی اقتصاد. اقتصاد مقاومتی و تحریم ها اقتصاد مقاومتی و تولیدملی اقتصاد مقاومتی و اشتغال زائی. اقتصاد مقاومتی و تقویت صادرات . اقتصاد مقاومتی و مقابله یا اقتصاد سیاه . نقش مردم در اقتصاد مقاومتی. اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی. کارافرینی از منظر اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی وتحقق اقتصاد دانش بنیان . توریسم از منظر اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی و آمایش سرزمین . اقتصاد و خانوار از منظر اقتصاد مقاومتی. و ساير موضوعات مرتبط با اقتصاد. محور ویژه : اقتصاد مقاومتی ،تولیدو اشتغال. بخش آزاد: پژوهشگران محترم مي توانند کليه مقالات علمي که دستاورد پژوهشي خود در ساير موضوعات درج نشده درمحورهاي کنفرانس مي باشند را جهت شرکت در کنفرانس ارسال نمايند......................................................جهت اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس سایت WWW.RMCE.IR و شماره تلفن: 522860051-051 رجوع نمایید و در بخش گالری تصاویر مراجعه نمایید.
لینک مرتبط : Ieaa.ir@morvarid
منبع : انجمن مدیریت آموزشی ایران
نویسنده خبر : مروارید خنجرخانی مدیر مسئول سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران
تاریخ انتشار : 1396/08/01 - 22:41
سایت های مرتبط
پورتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شوراي انجمن هاي علمي ايران
وزارت آموزش و پرورش
پایگاه تخصصی مجلات نور
نمایه رایگان نشریات (مجلات) علمی پژوهشی کشور
کتابخانه ملی ایران
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرانIRANDOC
آدرس اختصاصی فصلنامه علمی - پزوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
کارآفرینان پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی
وب نوشت تخصصی پژوهش علوم اجتماعی
انجمن مديريت آموزشي ايران شعبه استان آذربايجان شرقي
شعبه استان آذربایجان شرقی
سایت نشریه علمی - پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمانها
ieaa.ir@morvarid تلگرام انجمن مدیریت آموزشی ایران
سایت نشریه علمی - پژوهشی مدیریت مدرسه..
کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت، اقتصاد و کار آفرینی 10 آبان 1396 مطابق با تاریخ 1 november در کشور تایلند- شهر بانکوک.
کنفرانس بین المللی تحولات در علم، فناوری و مهندسی 11 آبان 1396 مطابق با تاریخ 2 november در کشور تایلند- شهر بانکوک.
دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت اقتصاد و حسابداری 27 تیرماه 1396 مطابق با تاریخ 18 July در کشور فرانسه- شهر پاریس.
سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار به تاریخ 12 مرداد ماه 1396 در دانشگاه علم و فرهنگ.
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه به تاریخ 16 شهریور ماه 1396 در شهر مشهد.
دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی 18 تیر ماه 1396 مطابق با 9 2017July در کشور فرانسه-شهر پاریس .
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از کنفرانس سالانه، پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 11 مرداد ماه 1396 تهران -ایران.
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از ( اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران ) - نمایه شده در پایگاه استنادی جهان علوم اسلام (آی.اس.سی) The first national conference on modern management studies in Iran شهریور ماه 25 - 1396 - کرج
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از ( کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 ) National Conference on new approaches in humanities in the 21st « در تاریخ 16 آذر 1396 در رامسر
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از همایش MEDU2017 TEHRAN, IRAN همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش عالی آموزش🌻🌻🌻🌻
برگزاری ( اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری ) راهکارها و چالش ها، تهران- دانشگاه علم و صنعت ایران- 2 آذرماه 1396، همراه با حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران و حضور جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان عضو کمیته علمی
برگزاری( اولین همایش ملی مدیریت اقتصاد و اقتصاد مقاومتی )تاریخ برگزاری 22 آذر 1396 مشهد، با حضور انجمن مدیریت آموزشی ایران به عنوان حامی علمی و معنوی و حضور محترم جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان کمیته علمی....
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، 23 آذر 1396 در تبریز، تالار وحدت دانشگاه تبریز
انجمن مدیریت آموزشی ایران شعبه استان اصفهان
انجمن محترم مدیریت ایران
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران، از سیزده امین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک 28 آبان ماه 1398- برگزار کننده محترم همایش، انجمن مدیریت راهبردی ایران, نیز با حضور ریاست محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران، عضو محترم، کمیته تخصصی کنفرانس، جناب
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی The Third National Conference on Management and Fuzzy Systems در تاریخ 8 اسفند ماه 1398، دانشگاه ایوان کی ...
www.ioste2020korea.kr جهت اطلاعات بیشتر به آدرس سایت ذکر شده مراجعه فرمایید. سازمان جهانی علوم و تکنولوژی.
حمایت انجمن مدیریت آموزشی ایران از جذب پژوهشگران فعال و حرفه ای و معرفی آنها به موسسه محترم آکادمی لوحه
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از دومین همایش ملی مدرسه آینده، دانشگاه محقق اردبیلی، 20 اسفند ماه 1399، آدرس سایت fschuma2.ir...
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از کارگاه آنلاین با عنوان (والدین در عصر شاخ ها) مربوط به شناخت دقیق از نرم افزارها که امروزه زندگی همه افراد را متاثر کرده، برگزار کننده آکادمی لوحه در تاریخ 17 و 19 آذر ماه 1399 راس ساعت 17:30 الی 19 به آدرس س
افتتاح شبکه اجتماعی رسمی انجمن مدیریت آموزشی ایران ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹ در اینستاگرام به شماره ثبت ۲۶۹۵۸ به تاریخ ١٣٨٩/١١/١٩ با نام کاربری ieaa_ir
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از (نهمین همایش بین‌المللی 9th International conference on contemporary philosophy of Religion Pedagogy: Research an Practice In philosophy of Religion Maybe to June 2- 2021) کسب افتخار بزرگ توسط استاد فرهیخته،
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از بیست و سومین جشنواره جوانان خوارزمی بر اساس نامه دعوت محترم وزارت علوم و فناوری (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) به شماره نامه ۱۴۰۰۹۵۴، توسط جناب آقای دکتر محمد جلالی رئیس محترم کمیسیون انجمن های علمی ای
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی بر اساس نامه دعوت محترم وزارت علوم و فناوری (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) به شماره نامه ۱۴۰۰۹۵۴، توسط جناب آقای دکتر محمد جلالی، رئیس محترم کمیسیون انجمن های علم
اولین همکاری مشترک در فضای مجازی بین انجمن مدیریت آموزشی ایران و دبستان محترم (شهید عباس جلالی) ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از انجمن محترم، ( ترویج علم ایران) در رویداد ترویج علم در ایران، برگزاری بزرگداشت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه به تاریخ: ۱۹ آبان تا ۱۸ آذر ۱۴۰۰ ۱۰ نوامبر تا ۹ دسامبر ۲۰۲۱___ www.popscience.ir
کارگاه مشترک مجازی آنلاین (۲۰ آبان ۱۴۰۰) انجمن مدیریت آموزشی ایران به میزبانی و همکاری مدیر عامل محترم (مدرسه شهید عباس جلالی) جناب آقای محمد رضا جلالی باحضور میهمان ویژه و مدرس: (پروفسور محمدرضا بهرنگی) و بیانات سرکار خانم (دکتر آرزو احمدآبادی)
لینک برگزاری نکوداشت استاد فرهیخته و فرزانه(پروفسور محمدرضا بهرنگی) (بنیانگذار انجمن مدیریت آموزشی ایران) (عضو سه درصد دانشمندان جهان MARQUIS who's who ) (بنیانگذار پرشین گلف، در سازمان جهانی علوم و تکنولوژیioste)
طراحی و اجرا: شرکت آداک