انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده خبر
برگزاري همايش ملي مدارس هوشمند و تعليم و تربيت در استان خراسان شمالي

به نام خدا

بدينوسيله به اطلاع اعضاي محترم انجمن مي رساند همايش ملي  مدارس هوشمند و تعليم و تربيت 28 و 29 بهمن ماه سال جاري با همت معاونت پژوهش و برنامه ريزي نيروي انساني اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان شمالي برگزار خواهد شد. علاقمندان جهت دريافت اطلاعات بيشتر به سايت همايش به آدرسwww.sseconf.ir مراجعه نمايند.