انجمن مدیریت آموزشی ایران http://ieaa.ir News Rss File حکم انتصاب جناب آقای دکتر رضا حیدری فرد به عنوان رئیس محترم شعب انجمن مدیریت آموزشی ایران تا تاریخ اعتبار ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=17873 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=17873 حکم انتصاب جناب آقای دکتر رضا حیدری فرد به عنوان رئیس محترم شعب انجمن مدیریت آموزشی ایران تا تاریخ اعتبار ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ 1400/10/15 - 15:11 مجموعه پوستر ها و فایل های صوتی و تصویری ۸ جلسه کارگاه ۳۲ ساعته مجازی انجمن مدیریت آموزشی ایران به میزبانی مجموعه (شهید عباس جلالی) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=17870 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=17870 مجموعه پوستر ها و فایل های صوتی و تصویری ۸ جلسه کارگاه ۳۲ ساعته مجازی انجمن مدیریت آموزشی ایران به میزبانی مجموعه (شهید عباس جلالی). گرد آورنده و طراح: سرکار خانم مروارید خنجرخانی*** جهت دریافت فایل ها می توانيد به بخش اینستاگرام انجمن مدیریت آموزشی ایران نیز مراجعه نمایید***ieaa_ir@*** 1400/10/14 - 0:54 بخش دوم متن سخنرانی رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران (پروفسور محمدرضا بهرنگی) در جلسه اختتامیه کارگاه مجازی۳۲ ساعته، ۹ دی ماه http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=17867 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=17867 بخش دوم متن سخنرانی رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران (پروفسور محمدرضا بهرنگی) در جلسه اختتامیه کارگاه مجازی۳۲ ساعته، ۹ دی ماه ۱۴۰۰ 1400/10/14 - 0:32 بخش اول متن سخنرانی رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران (پروفسور محمدرضا بهرنگی) در جلسه اختتامیه کارگاه مجازی۳۲ ساعته، ۹ دی ماه http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=17866 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=17866 بخش اول متن سخنرانی رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران (پروفسور محمدرضا بهرنگی) در جلسه اختتامیه کارگاه مجازی۳۲ ساعته، ۹ دی ماه 1400/10/14 - 0:16 اختتامیه برگزاری کارگاه ۳۲ ساعته، ۹ دی ماه با حضور پروفسور محمدرضا بهرنگی و جناب آقای محمدرضا جلالی... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=17864 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=17864 #گزارش از جلسه اختتامیه برگزاری کارگاه ۳۲ ساعته، ۹دی ماه ۱۴۰۰ پنجشنبه، ساعت ۱۴ تا ۱۸ ___ (جلسه هشتم) ___ کارگاه مشترک مجازی آنلاین انجمن مدیریت آموزشی ایران به میزبانی و همکاری مدیر عامل محترم (دبستان شهید عباس جلالی) ▪︎جناب آقای محمدرضا جلالی ___ با حضور مهمان ویژه و مدرس: ▪︎پروفسور محمدرضا بهرنگی ___ بیانات: ▪︎ سرکار خانم دکتر آرزو احمدآبادی ___ گروه پشتیبانی: ▪︎سرکار خانم مریم حاج ملکی (مدیر مدرسه شهید عباس جلالی) ▪︎سرکار خانم مروارید خنجرخانی (رئیس روابط عمومی و سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران) ___ www.j 1400/10/10 - 11:12 #اختتامیه برگزاری کارگاه ۳۲ ساعته، ۹ دی ماه با حضور پروفسور محمدرضا بهرنگی و جناب آقای محمدرضا جلالی... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=17863 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=17863 #اختتامیه برگزاری کارگاه ۳۲ ساعته، ۹دی ماه ۱۴۰۰ پنجشنبه، ساعت ۱۴ تا ۱۸ ___ (جلسه هشتم) ___ کارگاه مشترک مجازی آنلاین انجمن مدیریت آموزشی ایران به میزبانی و همکاری مدیر عامل محترم (دبستان شهید عباس جلالی) ▪︎جناب آقای محمدرضا جلالی ___ با حضور مهمان ویژه و مدرس: ▪︎پروفسور محمدرضا بهرنگی ___ بیانات: ▪︎ سرکار خانم دکتر آرزو احمدآبادی ___ گروه پشتیبانی: ▪︎سرکار خانم مریم حاج ملکی (مدیر مدرسه شهید عباس جلالی) ▪︎سرکار خانم مروارید خنجرخانی (رئیس روابط عمومی و سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران) ___ 1400/10/08 - 16:13 برگزاری کارگاه ۳۲ ساعت- ۲ دی ماه ۱۴۰۰ - پنجشنبه، ساعت ۱۴ تا ۱۸ (جلسه هفتم) کارگاه مشترک مجازی آنلاین انجمن مدیریت آموزشی ایران به میزبانی و همکاری مدیر عامل محترم(دبستان شهید عباس جلالی) جناب آقای محمدرضا جلالی با حضور مهمان ویژه پروفسور محمدرضا بهرنگی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=17862 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=17862 #برگزاری کارگاه ۳۲ ساعت--- ۲ دی ماه ۱۴۰۰ --- پنجشنبه، ساعت ۱۴ تا ۱۸ --- (جلسه هفتم) --- کارگاه مشترک مجازی آنلاین انجمن مدیریت آموزشی ایران به میزبانی و همکاری مدیر عامل محترم(دبستان شهید عباس جلالی) جناب آقای محمدرضا جلالی--- با حضور مهمان ویژه و مدرس: پروفسور محمدرضا بهرنگی --- بیانات: سرکار خانم دکتر آرزو احمدآبادی--- گروه پشتیبانی: سرکار خانم مریم حاج ملکی (مدیر مدرسه شهید عباس جلالی) --- سرکار خانم مروارید خنجرخانی(رئیس روابط عمومی و سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران)--- www.jalalismartschool.ir --- 1400/10/01 - 23:20 روز بزرگداشت پروفسور محمدرضا بهرنگی ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=17860 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=17860 لطفا Adobe connect را نصب نمایید و از لینک زیر در جلسه حضور یابید. /https://vc3.khu.ac.ir/bz 1400/09/30 - 0:13 برگزاری کارگاه ۳۲ ساعت- ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۰ - پنجشنبه، ساعت ۱۴ تا ۱۸ (جلسه ششم) کارگاه مشترک مجازی آنلاین انجمن مدیریت آموزشی ایران به میزبانی و همکاری مدیر عامل محترم(دبستان شهید عباس جلالی) جناب آقای محمدرضا جلالی با حضور مهمان ویژه پروفسور محمدرضا بهرنگی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=17859 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=17859 #برگزاری کارگاه ۳۲ ساعت--- ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۰ --- پنجشنبه، ساعت ۱۴ تا ۱۸ --- (جلسه ششم) --- کارگاه مشترک مجازی آنلاین انجمن مدیریت آموزشی ایران به میزبانی و همکاری مدیر عامل محترم(دبستان شهید عباس جلالی) جناب آقای محمدرضا جلالی--- با حضور مهمان ویژه و مدرس: پروفسور محمدرضا بهرنگی --- بیانات: سرکار خانم دکتر آرزو احمدآبادی--- گروه پشتیبانی: سرکار خانم مریم حاج ملکی (مدیر مدرسه شهید عباس جلالی) --- سرکار خانم مروارید خنجرخانی(رئیس روابط عمومی و سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران)--- www.jalalismarts 1400/09/23 - 22:34 نکوداشت استاد فرهیخته و فرزانه(پروفسور محمدرضا بهرنگی) (بنیانگذار انجمن مدیریت آموزشی ایران) (عضو سه درصد دانشمندان جهان MARQUIS who's who ) (بنیانگذار پرشین گلف، در سازمان جهانی علوم و تکنولوژیioste) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=17858 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=17858 نکوداشت استاد فرهیخته و فرزانه(پروفسور محمدرضا بهرنگی) (بنیانگذار انجمن مدیریت آموزشی ایران) (عضو سه درصد دانشمندان جهان MARQUIS who's who ) (بنیانگذار پرشین گلف، در سازمان جهانی علوم و تکنولوژیioste) ... انجمن مدیریت آموزشی ایران، شما اعضا محترم را به جلسه با شکوه نکوداشت جناب پروفسور محمدرضا بهرنگی، که از سوی دانشگاه محترم خوارزمی تدارک دیده شده، به تاریخ: ۳۰ آذر ۱۴۰۰ و ساعت برگزاری ۱۰ الی ۱۱:۳۰ به آدرس فضای مجازی https://vc3.khu.ac.ir/bz/ به صورت غیر حضوری دعوت می نماید. لطفا نرم افزار Adobe connect را ن 1400/09/18 - 21:51 انجمن مدیریت آموزشی ایران ولادت با سعادت بانوی صبر، شکیبایی، عفت و تقوا (حضرت‌ زینب کبری) سلام الله علیه را تبریک عرض می نماید. www.ieaa.ir ___@ieaa_ir http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=17857 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=17857 انجمن مدیریت آموزشی ایران ___ ولادت با سعادت بانوی صبر، شکیبایی، عفت و تقوا (حضرت‌ زینب کبری) سلام الله علیه را تبریک عرض می نماید. www.ieaa.ir @ieaa_ir 1400/09/18 - 21:18 #برگزاری کارگاه ۳۲ ساعت- ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۰- پنجشنبه، ساعت ۱۴ تا ۱۸- بخش پنجم- کارگاه مشترک مجازی آنلاین - انجمن مدیریت آموزشی ایران به میزبانی و همکاری مدیر عامل محترم(دبستان شهید عباس جلالی) جناب آقای محمدرضا جلالی- با حضور پروفسور محمدرضا بهرنگی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=17856 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=17856 #برگزاری کارگاه ۳۲ ساعت--- ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۰--- پنجشنبه، ساعت ۱۴ تا ۱۸--- بخش پنجم--- کارگاه مشترک مجازی آنلاین --- انجمن مدیریت آموزشی ایران به میزبانی و همکاری مدیر عامل محترم(دبستان شهید عباس جلالی) جناب آقای محمدرضا جلالی--- با حضور مهمان ویژه و مدرس: پروفسور محمدرضا بهرنگی --- بیانات: سرکار خانم دکتر آرزو احمدآبادی--- گروه پشتیبانی: سرکار خانم مریم حاج ملکی (مدیر مدرسه شهید عباس جلالی) --- سرکار خانم مروارید خنجرخانی(رئیس روابط عمومی و سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران) www.jalalismarts 1400/09/17 - 22:44 برگزاری کارگاه ۳۲ ساعت ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۰ پنجشنبه، ساعت ۱۴ تا ۱۸(بخش چهارم) کارگاه مشترک مجازی آنلاین انجمن مدیریت آموزشی ایران و همکاری مدیر عامل محترم(دبستان شهید عباس جلالی) جناب آقای محمدرضا جلالی با حضور مهمان ویژه و مدرس: پروفسور محمدرضا بهرنگی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16855 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16855 #برگزاری کارگاه ۳۲ ساعت ___ ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۰ ___پنجشنبه، ساعت ۱۴ تا ۱۸ ___بخش چهارم ___کارگاه مشترک مجازی آنلاین انجمن مدیریت آموزشی ایران به میزبانی و همکاری مدیر عامل محترم(دبستان شهید عباس جلالی) جناب آقای محمدرضا جلالی ___ با حضور مهمان ویژه و مدرس: پروفسور محمدرضا بهرنگی ___ بیانات: سرکار خانم دکتر آرزو احمدآبادی ___ گروه پشتیبانی: سرکار خانم مریم حاج ملکی (مدیر مدرسه شهید عباس جلالی) و سرکار خانم مروارید خنجرخانی(رئیس روابط عمومی و سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران) www.jalalismartscho 1400/09/11 - 2:8 بخش سوّم -کارگاه مشترک مجازی آنلاین انجمن مدیریت آموزشی ایران به میزبانی و همکاری مدیر عامل محترم(دبستان شهید عباس جلالی) جناب آقای محمدرضا جلالی با حضور مهمان ویژه و مدرس: پروفسور محمدرضا بهرنگی۴ آذر ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۴ تا ۱۸ http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16852 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16852 #برگزاری کارگاه ۳۲ ساعت- ۴ آذر ماه ۱۴۰۰ -پنجشنبه، ساعت ۱۴ تا ۱۸ -بخش سوّم -کارگاه مشترک مجازی آنلاین انجمن مدیریت آموزشی ایران به میزبانی و همکاری مدیر عامل محترم(دبستان شهید عباس جلالی) جناب آقای محمدرضا جلالی -با حضور مهمان ویژه و مدرس: پروفسور محمدرضا بهرنگی - بیانات: سرکار خانم دکتر آرزو احمدآبادی - گروه پشتیبانی: سرکار خانم مریم حاج ملکی (مدیر مدرسه شهید عباس جلالی) - سرکار خانم مروارید خنجرخانی(رئیس روابط عمومی و سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران) www.jalalismartschool.ir ------ 1400/09/03 - 21:51 ۲۷ آبان ۱۴۰۰ - پنجشنبه، ساعت ۱۴ تا ۱۸ - بخش دوم - کارگاه مشترک مجازی آنلاین انجمن مدیریت آموزشی ایران به میزبانی و همکاری مدیر عامل محترم (دبستان شهید عباس جلالی) جناب آقای محمدرضا جلالی, مهمان ویژه و مدرس: پروفسور محمدرضا بهرنگی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16850 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16850 #برگزاری کارگاه ۳۲ ساعت---- ۲۷ آبان ۱۴۰۰ ---- پنجشنبه، ساعت ۱۴ تا ۱۸ ---- بخش دوم ---- کارگاه مشترک مجازی آنلاین---- انجمن مدیریت آموزشی ایران به میزبانی و همکاری مدیر عامل محترم (دبستان شهید عباس جلالی) جناب آقای محمدرضا جلالی---- با حضور مهمان ویژه و مدرس: پروفسور محمدرضا بهرنگی---- بیانات: سرکار خانم دکتر آرزو احمدآبادی---- گروه پشتیبانی: سرکار خانم مریم حاج ملکی (مدیر مدرسه شهید عباس جلالی) و سرکار خانم مروارید خنجرخانی(رئیس روابط عمومی و سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران)---- www.jalalismartsc 1400/08/26 - 16:48 انجمن مدیریت آموزشی ایران، وفات بانوی بزرگوار (حضرت فاطمه معصومه (س)) را تسلیت عرض می نماید. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16847 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16847 انجمن مدیریت آموزشی ایران، وفات بانوی بزرگوار (حضرت فاطمه معصومه (س)) را تسلیت عرض می نماید. 1400/08/25 - 3:52 #حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از کارگاه آنلاین اثربخش- هشت جلسه توانمندسازی ----با حضور مهمان ویژه، پروفسور محمدرضا بهرنگی رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران ----برگزار کننده، جناب آقای دکتر سعادت پور http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16846 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16846 #حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از کارگاه آنلاین اثربخش- هشت جلسه توانمندسازی ----با حضور مهمان ویژه، پروفسور محمدرضا بهرنگی رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران ----برگزار کننده، جناب آقای دکتر سعادت پور ----کارشناس برنامه سرکار خانم دکتر زینب ایزدیان #توانگری در مسیر ارزش آفرینی------ سه شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰ ساعت، ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰______ اختصاصی برای معلمان و مربیان #هدهد#درنا#کندو 1400/08/24 - 15:35 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از دهمین رویداد ترویج علم در ایران سال ۱۴۰۰------- با موضوع: حکمرانی مفاهیم پرورش بر آموزش با هدف توسعه دانش در قلمرو مفاهیم علوم و کاربرد http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16842 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16842 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از دهمین رویداد ترویج علم در ایران سال ۱۴۰۰------- با موضوع: حکمرانی مفاهیم پرورش بر آموزش با هدف توسعه دانش در قلمرو مفاهیم علوم و کاربرد --- باحضور رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران دکتر محمدرضا بهرنگی --- دبیر نشست؛ سرکار خانم دکتر اکرم قدیمی --- یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۷ تا ۱۸--- iranpopscience@ ----------- ieaa_ir@ 1400/08/24 - 15:7 کارگاه مشترک مجازی آنلاین (۲۰ آبان ۱۴۰۰) انجمن مدیریت آموزشی ایران به میزبانی و همکاری مدیر عامل محترم (مدرسه شهید عباس جلالی) جناب آقای محمد رضا جلالی باحضور میهمان ویژه و مدرس: (پروفسور محمدرضا بهرنگی) و بیانات سرکار خانم (دکتر آرزو احمدآبادی) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16839 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16839 کارگاه مشترک مجازی آنلاین (۲۰ آبان ۱۴۰۰) انجمن مدیریت آموزشی ایران به میزبانی و همکاری مدیر عامل محترم (مدرسه شهید عباس جلالی) جناب آقای محمد رضا جلالی باحضور میهمان ویژه و مدرس: (پروفسور محمدرضا بهرنگی) و بیانات سرکار خانم (دکتر آرزو احمدآبادی) _____ بخش اول: اهمیت کار آمدی پرورش در توسعه حرفه ای مربیان- کاربردی وسیع در آموزش ____ ساعت برگزاری: (۱۴ تا ۱۸) ____ www.jalalismartschool.ir ____www.ieaa.ir_____ لینک حضور در کارگاه:____ http://online.jalalismartschool.ir/ch/amoozes 1400/08/20 - 0:4 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از انجمن محترم، ( ترویج علم ایران) در رویداد ترویج علم در ایران، برگزاری بزرگداشت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه به تاریخ: ۱۹ آبان تا ۱۸ آذر ۱۴۰۰ ۱۰ نوامبر تا ۹ دسامبر ۲۰۲۱______ www.popscience.ir http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16836 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16836 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از انجمن محترم، ( ترویج علم ایران) در رویداد ترویج علم در ایران، برگزاری بزرگداشت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه به تاریخ: ۱۹ آبان تا ۱۸ آذر ۱۴۰۰ ۱۰ نوامبر تا ۹ دسامبر ۲۰۲۱______ @iranpopscience _______ @ieaa_ir _______ www.popscience.ir _______ www.ieaa.ir 1400/08/19 - 8:17 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت روز دانش آموز http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16832 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16832 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت روز دانش آموز 1400/08/14 - 14:52 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت فرارسیدن میلاد فرخنده پیامبر مهربانی حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16831 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16831 گوش کن هفت آسمان در شور و حالی دیگرند... عرشیان و فرشیان نام محمّد می برند... ولادت پیامبر مهربانی، حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) بر همگان گرامی باد. 1400/08/01 - 23:2 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت حلول ماه مبارک ربیع الاول http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16830 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16830 انجمن مدیریت آموزشی ایران، حلول ماه ربیع الاول را گرامی داشته و به عموم مسلمانان جهان تبریک و تهنیت می گوییم. 1400/07/15 - 23:58 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت فرارسیدن رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16829 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16829 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت فرارسیدن رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع). 1400/07/13 - 8:44 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16828 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16828 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی 1400/07/04 - 21:56 اولین همکاری مشترک در فضای مجازی بین انجمن مدیریت آموزشی ایران و دبستان محترم (شهید عباس جلالی) ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16827 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16827 سلام و احترام: انجمن مدیریت آموزشی ایران با همکاری دبستان شهید عباس جلالی، چشمه امید و فردای روشن در استان تهران؛ از معلمان علاقمند و اعضای محترم انجمن دعوت می کند تا در کارگاه مجازی آنلاین در محیط اسکای روم مورخ 30 شهریور ماه 1400 ساعت 15 بعداز ظهر با موضوع پرورش پایه ای بر آموزش برای شروع سال تحصیلی جدید با سخنرانی رئیس محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران، جناب آقای پروفسور محمدرضا بهرنگی و سرکار خانم دکتر آرزو احمدآبادی شرکت نمایند. ...لینک ورود به جلسه ی فوق👇🏻 https://online.jalalismartschool.ir/ch/ja 1400/06/29 - 15:38 چکیده رساله سرکار خانم دکتر آرزو احمدآبادی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16824 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16824 1400/06/22 - 1:30 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به سرکار خانم دکتر آرزو احمدآبادی که در جلسه مورخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ از رساله ارزشمند با عنوان طراحی الگوی جامع نقشهای پرورشی معلمان مدارس ابتدایی نظام آموزشی ایران با نمره ۱۹:۷۰ و درجه عالی دفاع کردند. این اثر می تواند نقطه... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16825 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16825 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به سرکار خانم دکتر آرزو احمدآبادی که در جلسه مورخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ از رساله ارزشمند با عنوان طراحی الگوی جامع نقشهای پرورشی معلمان مدارس ابتدایی نظام آموزشی ایران با نمره ۱۹:۷۰ و درجه عالی دفاع کردند. این اثر می تواند نقطه عطفی بر شروع پرورش در مدارس باشد و کمک کند تا آموزش بعد از یکصد و اندی سال روی محور پرورش واقع شود که شروع تازه ­ای بر معنای حقیقی مدیریت آموزشی خواهد بود. 1400/06/22 - 1:33 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران جهت درگذشت استاد فرهیخته و گرامی جناب آقای دکتر غلامحسین حیدری http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16821 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16821 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران جهت درگذشت استاد فرهیخته و گرامی جناب آقای دکتر غلامحسین حیدری 1400/06/07 - 9:32 پیام تسلیت از سوی رئیس محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران در غم ازدست‌دادن استاد فرهیخته و گرامی (پدر علم کویرشناسی ایران) جناب پروفسور پرویز کردوانی... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=15821 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=15821 پیام تسلیت از سوی رئیس محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران در غم ازدست‌دادن استاد فرهیخته و گرامی (پدر علم کویرشناسی ایران) جناب پروفسور پرویز کردوانی... 1400/05/29 - 1:26 سالروز بازگشت غرور آفرین آزادگان سرافراز، به کشور عزیزمان ایران گرامی باد. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=14821 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=14821 سالروز بازگشت غرور آفرین آزادگان سرافراز، به کشور عزیزمان ایران گرامی باد. 1400/05/26 - 17:45 انجمن مدیریت آموزشی ایران ایام سوگواری ماه محرم را تسلیت عرض می نماید. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=14820 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=14820 دل آرامم حسین (ع)______ تکیه ها را در دل برپا کنید، راه اشک دیده ها را وا کنید،_______ درس ایثار و خلوص بندگی، در کتاب کربلا پیدا کنید،_______ با نثار اشکها در سوگشان، با خدای لاله ها نجوا کنید._________ انجمن مدیریت آموزشی ایران ایام سوگواری ماه محرم را تسلیت عرض می نماید. www.ieaa.ir______ ieaa_ir@______ 09127715155______ 1400/05/21 - 3:56 انجمن مدیریت آموزشی ایران به پاس قدردانی از مسئولان محترم دانشگاه خوارزمی و دانشجویان گرامیشان http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=13820 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=13820 انجمن مدیریت آموزشی ایران به پاس قدردانی از مسئولان محترم دانشگاه خوارزمی و دانشجویان گرامیشان 1400/05/17 - 23:4 پیام تشکر و قدردانی رئیس محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران (پروفسور محمدرضا بهرنگی)... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=13819 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=13819 پیام تشکر و قدردانی رئیس محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران (پروفسور محمدرضا بهرنگی)... 1400/05/11 - 0:24 کسب گرید (B) ...در سال ۱۳۹۹ افتخاری دیگر از سوی انجمن مدیریت آموزشی ایران، توسط کمیته محترم نشریات: نشریه علمی مدیریت بر آموزش سازمانها نیز در سال ۱۴۰۰، از دو فصلنامه به فصلنامه تغییر یافت و همچنین تمامی مقالات نشریه دارای کد بین المللی DOI هستند... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=12824 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=12824 کسب گرید (B) ...در سال ۱۳۹۹ افتخاری دیگر از سوی انجمن مدیریت آموزشی ایران، توسط کمیته محترم نشریات: نشریه علمی مدیریت بر آموزش سازمانها نیز در سال ۱۴۰۰، از دو فصلنامه به فصلنامه تغییر یافت و همچنین تمامی مقالات نشریه دارای کد بین المللی DOI هستند... http://journalieaa.ir/ ....www.ieaa.ir ieaa_ir@..... 1400/05/07 - 13:35 انجمن مدیریت آموزشی ایران، عید سعید غدیرخم را گرامی و فرخنده می دارد. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=12819 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=12819 انجمن مدیریت آموزشی ایران، عید سعید غدیرخم را گرامی و فرخنده می دارد. 1400/05/07 - 13:16 انجمن مدیریت آموزشی ایران، عید قربان را گرامی داشته و به عموم مسلمین جهان تبریک عرض می نماید http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=12818 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=12818 انجمن مدیریت آموزشی ایران، عید قربان را گرامی داشته و به عموم مسلمین جهان تبریک عرض می نماید 1400/04/30 - 19:32 انجمن مدیریت آموزشی ایران، ایام ذی الحجه را گرامی می دارد. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=12817 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=12817 انجمن مدیریت آموزشی ایران، ایام ذی الحجه را گرامی می دارد. 1400/04/30 - 19:25 پرتال نشریات علمی، محترم وزارت عتف__ وزارت علوم تحقیقات و فناوری__ معاونت پژوهش و فناوری دفتر سیاست‌گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی ____ پرتال نشریات علمی MINISTRY OF SCIENCE, RESARCH AND TECHNOLOGY _________ http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=12816 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=12816 پرتال نشریات علمی__ محترم وزارت عتف__ وزارت علوم تحقیقات و فناوری__ معاونت پژوهش و فناوری دفتر سیاست‌گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی ____ پرتال نشریات علمی MINISTRY OF SCIENCE, RESARCH AND TECHNOLOGY ___________ WWW.JOURNALS.MSRT.IR در این پرتال شما می توانید عنوان نشریات معتبر و نامعتبر را جستجو نمایید و از اعتبار علمی آنها مطلع گردید. صاحب امتیاز و نیز ISSN و شاپا در این پرتال قابل رؤیت است. WWW.IEAA.IR_________ @Ieaa_ir ___________ Tel:09127715155_________ ahoo_morvarid@yahoo.com 1400/04/29 - 1:0 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از دعوت در نشست های انجمن محترم (مدیریت ایران) زیر نظر محترم کمیسیون انجمن های علمی ایران. جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا به سایت www.iranmanagement.org مراجعه فرمایید. www.ieaa.ir______ @iran_management_associati http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11815 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11815 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از دعوت در نشست های انجمن محترم (مدیریت ایران) زیر نظر محترم کمیسیون انجمن های علمی ایران. جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا به سایت www.iranmanagement.org مراجعه فرمایید. www.ieaa.ir______ @iran_management_association 1400/04/04 - 13:48 میلاد فرخنده نگین هشتم ولایت، امام رئوف، امام رضا (ع) بر همگان مبارک باد. انجمن مدیریت آموزشی ایران www.ieaa.ir _________@Ieaa.ir http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11814 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11814 میلاد فرخنده نگین هشتم ولایت، امام رئوف، امام رضا (ع) بر همگان مبارک باد. انجمن مدیریت آموزشی ایران www.ieaa.ir________ @Ieaa.ir 1400/04/02 - 17:19 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت از دست دادن دانشمندی بزرگ و عالم جناب آقای دکتر بهزاد قره یاضی، به جامعه علمی و فرهیخته کشور و همکاران و به ویژه بستگان محترم ایشان http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11798 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11798 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت از دست دادن دانشمندی بزرگ و عالم جناب آقای دکتر بهزاد قره یاضی، به جامعه علمی و فرهیخته کشور و همکاران و به ویژه بستگان محترم ایشان. 1400/03/18 - 14:51 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت شهادت جانسوز ششمین امام معصوم، امام جعفر ابن محمد صادق (ع) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11796 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11796 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت شهادت جانسوز ششمین امام معصوم، امام جعفر ابن محمد صادق (ع) 1400/03/16 - 19:29 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11795 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11795 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران 1400/03/14 - 13:16 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی بر اساس نامه دعوت محترم وزارت علوم و فناوری (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) به شماره نامه ۱۴۰۰۹۵۴، توسط جناب آقای دکتر محمد جلالی، رئیس محترم کمیسیون انجمن های http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11794 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11794 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی بر اساس نامه دعوت محترم وزارت علوم و فناوری (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) به شماره نامه ۱۴۰۰۹۵۴، توسط جناب آقای دکتر محمد جلالی، رئیس محترم کمیسیون انجمن های علمی ایران مهلت ثبتنام و ارسال طرح به دبیرخانه جشنواره تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰_______www.khwrazmi.ir ____www.irost.ir ____www.ieaa.ir https://www.instagram.com/p/CPpmCw9A4J2/?utm_medium=copy_link ____ @Ieaa_ir ____ khwarizmi_intl@irost. 1400/03/13 - 13:7 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از بیست و سومین جشنواره جوانان خوارزمی بر اساس نامه دعوت محترم وزارت علوم و فناوری (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) به شماره نامه ۱۴۰۰۹۵۴، توسط جناب آقای دکتر محمد جلالی رئیس محترم کمیسیون انجمن های علمی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11793 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11793 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از بیست و سومین جشنواره جوانان خوارزمی بر اساس نامه دعوت محترم وزارت علوم و فناوری (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) به شماره نامه ۱۴۰۰۹۵۴، توسط جناب آقای دکتر محمد جلالی رئیس محترم کمیسیون انجمن های علمی ایران، مهلت ثبتنام و ارسال طرح به دبیرخانه جشنواره تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰____ www.khwrazmi.ir ____ www.irost.ir _____ www.ieaa.ir ______ https://www.instagram.com/p/CPplH1sA7d6/?utm_medium=copy_link _____ @Ieaa_ir _____ khwarizmi_javan@iros 1400/03/13 - 12:53 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از (نهمین همایش بین‌المللی 9th International conference on contemporary philosophy of Religion Pedagogy: Research an Practice In philosophy of Religion Maybe to June 2- 2021) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11791 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11791 کسب افتخار بزرگ توسط استاد فرهیخته، جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی، ریاست ۲۲ کشور، منطقه کشور های خلیج فارس و دریای مازندران در سازمان جهانی علوم و تکنولوژی و رئیس محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران در نهمین همایش بین‌المللی 9th International conference on contemporary philosophy of Religion Pedagogy: Research an Practice In philosophy of Religion Maybe to June 2- 2021 و حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از (انجمن محترم، علمی فلسفه دین ایران)... _________www.ieaa.ir___________en.philo 1400/03/09 - 0:45 حلول ماه شوال و عید سعید فطر، جشن طاعت بر، ره یافتگان ضیافت الهی فرخنده باد. انجمن مدیریت آموزشی ایران www.ieaa.ir ..........09127715155 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11790 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11790 حلول ماه شوال و عید سعید فطر، جشن طاعت بر، ره یافتگان ضیافت الهی فرخنده باد. انجمن مدیریت آموزشی ایران ............www.ieaa.ir 09127715155......... 1400/02/23 - 11:58 افتخار داشتن فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی، با همکاری مشترک (انجمن مدیریت آموزشی ایران و دانشگاه علوم دریایی امام خمینی). http://rmt.iranjournals.ir/ http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11789 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11789 افتخار داشتن فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی، با همکاری مشترک (انجمن مدیریت آموزشی ایران و دانشگاه علوم دریایی امام خمینی). http://rmt.iranjournals.ir/ 1400/02/23 - 11:48 کسب موفقیت دیگر از سوی، انجمن مدیریت آموزشی ایران و دانشگاه کردستان، تغییر دوفصلنامه به فصلنامه مدیریت مدرسه و انتشار آن از پائیز ۱۴۰۰ به زبان انگلیسی. http://jsa.uok.ac.ir/issue_7766_7767.html http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11788 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11788 کسب موفقیت دیگر از سوی، انجمن مدیریت آموزشی ایران و دانشگاه کردستان، تغییر دوفصلنامه به فصلنامه مدیریت مدرسه و انتشار آن از پائیز ۱۴۰۰ به زبان انگلیسی. http://jsa.uok.ac.ir/issue_7766_7767.html 1400/02/23 - 11:33 کسب افتخاری دیگر از سوی انجمن مدیریت آموزشی ایران، توسط کمیته محترم نشریات: نشریه علمی مدیریت بر آموزش سازمانها از بهار ۱۴۰۰ http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11787 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11787 کسب افتخاری دیگر از سوی انجمن مدیریت آموزشی ایران، توسط کمیته محترم نشریات: نشریه علمی مدیریت بر آموزش سازمانها از بهار ۱۴۰۰ از دو فصلنامه به فصلنامه تغییر یافت و شماره بهار فصلنامه منتشر شد. همچنین از این شماره به بعد تمامی مقالات نشریه دارای کد بین المللی DOI هستند. http://journalieaa.ir 1400/02/23 - 10:24 نکوداشت استاد فرهیخته و معلّم فرزانه (دکتر مصطفی عسکریان) شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰ از طریق لینک https://vc.khu.ac.ir/rezsi2qo76zn/ http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11786 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11786 نکوداشت استاد فرهیخته و معلّم فرزانه (دکتر مصطفی عسکریان) شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰ ............. از طریق لینک https://vc.khu.ac.ir/rezsi2qo76zn/ 1400/02/23 - 10:9 تشکیل جلسه هیأت مدیره محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ با حضور جناب آقای پروفسور محمدرضا بهرنگی... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11785 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11785 تشکیل جلسه هیأت مدیره محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ با حضور جناب آقای پروفسور محمدرضا بهرنگی، جناب آقای دکتر حیدر تورانی، جناب آقای دکتر علی خلخالی، جناب آقای دکتر احمد ولیپور، جناب آقای دکتر حیدریفر، سرکار خانم دکتر نازیلا کریمی، سرکار خانم مروارید خنجرخانی رأس ساعت ۱۷ تشکیل شد. در آغاز جلسه یاد استاد فرهیخته و گرامی، دکتر علی علاقه بند را گرامی داشته و فاتحه ای خوانده شد و بعد از آن جلسه به صورت رسمی آغاز گشت. از همه بزرگواران که در جلسه حضور یافتند سپاسگزاریم. 1400/02/23 - 9:52 هوالباقی... تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت غم ازدست‌دادن فرهیخته ای عزیز و گرامی جناب آقای دکتر علی علاقه بند. خداوند رحمان و رحیم به بازماندگان ایشان و جامعه علمی کشور، صبر این غم بزرگ را اعطاء نماید. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11783 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11783 هوالباقی... تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت غم ازدست‌دادن فرهیخته ای عزیز و گرامی جناب آقای دکتر علی علاقه بند. خداوند رحمان و رحیم به بازماندگان ایشان و جامعه علمی کشور، صبر این غم بزرگ را اعطاء نماید. 1400/02/19 - 0:7 گرامیداشت ایام نزول قرآن، کلام پروردگار یگانه و شب های قدر و تسلیت به مناسبت سوگواری حضرت علی(ع)، مردی بزرگ و عادل حقگو. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11782 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11782 گرامیداشت ایام نزول قرآن، کلام پروردگار یگانه و شب های قدر و تسلیت به مناسبت سوگواری حضرت علی(ع)، مردی بزرگ و عادل حقگو. 1400/02/12 - 9:31 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت فرخنده روز معلم ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11781 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11781 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت فرخنده روز معلم ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰______ ای آغاز بی پایان ، ای وجود بی کران ، تو را سپاس ای والا مقام ، ای فراتر از کلام، تورا سپاس. ای که همچون باران بر کویر خشکِ اندیشه ام باریدی ، این روز فرخنده را به تمامی فرهیختمان، استادان، معلمان عزیز تبریک عرض می نماییم. 1400/02/12 - 9:22 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت فرارسیدن ماه عشق ورزی و بندی خداوند بزرگ http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11780 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11780 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت فرارسیدن ماه عشق ورزی و بندی خداوند بزرگ ... رمضان ماه عبادت، فرصت بنده شدن، رمضان شوق اطاعت، از گنه کنده شدن، رمضان بهار روح و به خدا پیوستن، رمضان شوکت زیبایی و زیبنده شدن، فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر همگان فرخنده باد...... انجمن مدیریت آموزشی ایران 1400/01/25 - 0:16 معرفی مختصر سازمان جهانی آموزش و تکنولوژی.................. The International Organization for Science and Technology Education: IOSTE in brief http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11779 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11779 بسمه تعالی معرفی مختصر سازمان جهانی آموزش و تکنولوژی.................. The International Organization for Science and Technology Education: IOSTE in brief • تشکیل منطقه 22 کشور واقع در شمال، جنوب، غرب و شرق ایران، بویژه کشورهای واقع در حاشیه کاسپین سی و پرشین گلف به منظور تشویق ارتباطات علمی، اندیشه ورزی، و پژوهش و آموزش با سمت و سوی تعمیم مفاهیم علوم رشته های مختلف به جامعه • آمادگی شرکت انجمن مدیریت آموزشی در تهیه تفاهم نامه رهبری بهبود کیفیت آموزش و یادگیری مفاهیم رشته های علمی با مشارکت بین سازمانی 1400/01/23 - 10:59 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت فرا رسیدن سال ۱۴۰۰ http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11776 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11776 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت فرا رسیدن سال ۱۴۰۰ 1400/01/01 - 23:24 چهارمین مسابقه تصویری انجمن مدیریت آموزشی ایران...۱۳۹۹__________________________ عضو محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران، لطفا با توجه به گراف حاضر که متعلق به آثار سرکار خانم مروارید خنجرخانی است، کلمات مستتر در آن را یافته و احساس واقعی خود را در مورد این ا http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11775 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11775 چهارمین مسابقه تصویری انجمن مدیریت آموزشی ایران...۱۳۹۹__________________________ عضو محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران، لطفا با توجه به گراف حاضر که متعلق به آثار سرکار خانم مروارید خنجرخانی است، کلمات مستتر در آن را یافته و احساس واقعی خود را در مورد این اثر به شماره تلفن ۰۹۱۲۷۷۱۵۵۱۵۵ واتسآپ نمایید. 1399/12/29 - 9:33 سومین مسابقه تصویری انجمن مدیریت آموزشی ایران...۱۳۹۹ http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11774 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11774 سومین مسابقه تصویری انجمن مدیریت آموزشی ایران...۱۳۹۹ 1399/12/29 - 9:26 دومین مسابقه تصویری انجمن مدیریت آموزشی ایران...۱۳۹۹ http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11773 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11773 دومین مسابقه تصویری انجمن مدیریت آموزشی ایران...۱۳۹۹ 1399/12/29 - 9:20 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت ولادت با سعادت بزرگان عالم، امام حسین (ع) و حضرت عباس و امام سجاد (ع) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11771 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11771 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت ولادت با سعادت بزرگان عالم، امام حسین (ع) و حضرت عباس و امام سجاد (ع) 1399/12/29 - 8:56 برگزاری موفقیت آمیز، سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۹ The Third National Conference on Management and Fuzzy Systems http://www.icmfs.eyc.ac.ir حمایت علمی و معنوی انجمن‌ مدیریت آموزشی ایران با حضور استادان بزرگوار جناب آقای دکتر م http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=10772 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=10772 برگزاری موفقیت آمیز، سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۹ The Third National Conference on Management and Fuzzy Systems http://www.icmfs.eyc.ac.ir حمایت علمی و معنوی انجمن‌ مدیریت آموزشی ایران با حضور استادان بزرگوار جناب آقای دکتر محمود حقانی و جناب آقای پروفسور محمدرضا بهرنگی www.ieaa.ir @Ieaa_ir 1399/12/23 - 1:49 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت فرارسیدن عید بزرگ مبعث رسول اکرم (ص) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=10770 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=10770 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت فرارسیدن عید بزرگ مبعث رسول اکرم (ص) 1399/12/20 - 23:48 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از دومین همایش ملی مدرسه آینده، تمدید تاریخ برگزاری ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=10769 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=10769 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از دومین همایش ملی مدرسه آینده، تمدید تاریخ برگزاری ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، دانشگاه محترم محقق اردبیلی 1399/12/09 - 7:31 جهت مشاهده فیلم مربوط به برگزاری، جشن گرامیداشت دهمین سالگرد تأسیس انجمن مدیریت آموزشی ایران،۱۹ بهمن ۱۳۹۹... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=10768 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=10768 جهت مشاهده فیلم مربوط به برگزاری، جشن گرامیداشت دهمین سالگرد تأسیس انجمن مدیریت آموزشی ایران،۱۹ بهمن ۱۳۹۹... 1399/12/09 - 1:30 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از سومین کنفرانس "مدیریت و سیستم های فازی" به صورت #مجازی... دانشگاه محترم ایوان کی، ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۹... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=10767 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=10767 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از سومین کنفرانس "مدیریت و سیستم های فازی" به صورت #مجازی... دانشگاه محترم ایوان کی 🔻باتوجه به شرایط کنونی و شیوع بیماری کرونا به اطلاع پژوهش گران محترم می رساند، تاریخ و نوع برگزاری سومین کنفرانس "مدیریت و سیستم های فازی" تغییر کرد. 🔺بر این اساس تاریخ برگزاری کنفرانس از 9 اسفندماه 1398 به 22 اسفند ماه 1399 و به صورت #مجازی تغییر نمود. این کنفرانس از طریق #سامانه_الکترونیکی دانشگاه ایوان کی برگزار خواهد شد. ❌با توجه به همه گیری بیماری کرونا و تا 1399/12/09 - 1:18 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسب وفات حضرت زینب (س) بانوی بزرگ عالم http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=10766 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=10766 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسب وفات حضرت زینب (س) بانوی بزرگ عالم. 1399/12/09 - 1:7 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت سالروز میلاد با سعادت حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و نکوداشت مقام پدر http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=10765 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=10765 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت سالروز میلاد با سعادت حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و نکوداشت مقام پدر 1399/12/07 - 10:45 برگزاری جشن گرامیداشت دهمین سالگرد تاسیس انجمن مدیریت آموزشی ایران ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۹... (با حضور جناب آقای پروفسور محمدرضا بهرنگی رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران و اعضا محترم و رئیس محترم دانشگاه فرهنگیان جناب آقای دکتر حسین خنیفر و ... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=10764 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=10764 برگزاری جشن گرامیداشت دهمین سالگرد تاسیس انجمن مدیریت آموزشی ایران ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۹... (با حضور جناب آقای پروفسور محمدرضا بهرنگی رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران و اعضا محترم و رئیس محترم دانشگاه فرهنگیان جناب آقای دکتر حسین خنیفر و استادان فرهیخته دانشگاه فرهنگیان، در محل دانشگاه فرهنگیان) و اعلام تغییر مکان انجمن مدیریت آموزشی ایران به محل دانشگاه فرهنگیان سازمان مرکزی و تجلیل از جناب آقای دکتر حسین خنیفر، جهت در دستور کار قرار دادن طراحی دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و آموزشگاهی www.ieaa.ir ______ 1399/12/06 - 18:30 افتتاح شبکه اجتماعی رسمی انجمن مدیریت آموزشی ایران ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹ در اینستاگرام به شماره ثبت ۲۶۹۵۸ به تاریخ ١٣٨٩/١١/١٩ با نام کاربری ieaa_ir http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=10761 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=10761 افتتاح شبکه اجتماعی رسمی انجمن مدیریت آموزشی ایران ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹ در اینستاگرام به شماره ثبت ۲۶۹۵۸ به تاریخ ١٣٨٩/١١/١٩ با نام کاربری ieaa_ir نیز با دریافت مجوز رسمی از رییس محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران (مرکزی) پروفسور محمد رضا بهرنگی، توسط سرکار خانم مروارید خنجرخانی جهت اطلاع رسانی مربوط به فعالیت های انجمن ایجاد گردید. 1399/12/02 - 23:5 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت جلسه دفاعیه دکتری، جناب آقای احمد ولیپور و جناب آقای احمد محمد پور، روز دوشنبه به تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۹، جلسه دفاع از رساله دکتری مربوط به دانشجويان رشته مدیریت آموزشی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=10760 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=10760 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت جلسه دفاعیه دکتری، جناب آقای احمد ولیپور و جناب آقای احمد محمد پور، روز دوشنبه به تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۹، جلسه دفاع از رساله دکتری مربوط به دانشجويان رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه تهران غرب، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، ساختمان شهیدان روشن چراغ با عنوان های: 《 طراحی مدلی برای بهبود مدیریت سیستم آموزشی در سازمان های غیر آموزشی (گروه کانونی : بانک کشاورزی) 》و 《 طراحی الگوی تربیت دانشجومعلم کارآفرین در دانشگاه فرهنگیان 》که با حضور استادان بزرگوار جناب آقای دکتر بابک ن 1399/12/02 - 6:7 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از نهمین همایش بین‌المللی دین معاصر، فلسفه دین؛آموزش و پرورش، برگزار کننده انجمن علمی فلسفه دین ایران...مهلت ارسال مقاله ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ و اعلام برنامه های همایش ۱ خرداد ماه ۱۴۰۰، با حضور... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=10758 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=10758 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از نهمین همایش بین‌المللی دین معاصر، فلسفه دین؛آموزش و پرورش، برگزار کننده انجمن علمی فلسفه دین ایران...مهلت ارسال مقاله ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ و اعلام برنامه های همایش ۱ خرداد ماه ۱۴۰۰، با حضور... 1399/11/27 - 7:21 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت حلول ماه مبارک رجب http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=9758 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=9758 انجمن مدیریت آموزشی ایران در زلال آفتاب نگاه خداوند، قنوت عشق را عاشقانه به زمزمه می نشیند، در ماه رجب که سجاده ای به وسعت هستی گسترده است، از پروردگار یکتا می خواهیم که با دل دریایی خود به ما بندگان توجه کند و دنیایمان را سرشار از سعادت نماید. 1399/11/25 - 16:34 پوستر گرامیداشت دهمین سالگرد تاسیس انجمن مدیریت آموزشی ایران ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۹...در محل دانشگاه محترم فرهنگیان... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=9759 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=9759 پوستر گرامیداشت دهمین سالگرد تاسیس انجمن مدیریت آموزشی ایران ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۹...در محل دانشگاه محترم فرهنگیان... 1399/11/25 - 16:51 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت ایام دهه فجر http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=9757 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=9757 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت ایام دهه فجر 1399/11/12 - 23:43 پیام تبریک پروفسور محمد رضا بهرنگی جهت کسب مقام استادی کامل جناب آقای دکتر حیدر تورانی و جناب آقای دکتر ناصر شیربگی، ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=9756 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=9756 پیام تبریک پروفسور محمد رضا بهرنگی جهت کسب مقام استادی کامل جناب آقای دکتر حیدر تورانی و جناب آقای دکتر ناصر شیربگی، ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ 1399/11/12 - 23:6 مسابقه انجمن مدیریت آموزشی ایران جهت بزرگداشت دهمین سالگرد تاسیس آن در ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=9755 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=9755 مسابقه انجمن مدیریت آموزشی ایران جهت بزرگداشت دهمین سالگرد تاسیس آن در ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ 1399/11/07 - 23:41 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت فرارسیدن شهادت دخت نبی اکرم(ص) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=9751 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=9751 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت فرارسیدن شهادت دخت نبی اکرم(ص) ... فرارسیدن ایام شهادت بانوی بانوان دوجهان، عطای خالق سبحان، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر همه محبین و ارادتمندان تسلیت باد. التماس دعا 1399/10/28 - 3:17 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت ولادت با سعادت بانوی صبر عالم، حضرت زینب کبری (س) و روز سفیدپوشان و خط مقدم جبهه سلامت (روز پرستار). http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=9750 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=9750 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت ولادت با سعادت بانوی صبر عالم، حضرت زینب کبری (س) و روز سفیدپوشان و خط مقدم جبهه سلامت (روز پرستار). 1399/09/30 - 15:4 افتخار کسب رتبه نهم در ارائه مقاله در، 19 سیمپوزیوم بین المللی ioste 2021 از بین 29 کشور جهان توسط انجمن مدیریت آموزشی ایران در سال 1399 شمسی. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=9749 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=9749 افتخار کسب رتبه نهم در ارائه مقاله در، 19 سیمپوزیوم بین المللی ioste 2021 از بین 29 کشور جهان توسط انجمن مدیریت آموزشی ایران در سال 1399 شمسی. 1399/09/17 - 16:0 افتخار کسب گرید B توسط انجمن مدیریت آموزشی ایران، در ارزیابی عملکرد سال 1398 از سازمان محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران، با استناد به نامه دبیر کمیسیون انجمن های علمی کشور جناب آقای دکتر محمد میرجلالی، تاریخ 24 آبان 1399 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=9746 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=9746 افتخار کسب گرید B توسط انجمن مدیریت آموزشی ایران، در ارزیابی عملکرد سال 1398 از سازمان محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران، با استناد به نامه دبیر کمیسیون انجمن های علمی کشور جناب آقای دکتر محمد میرجلالی، تاریخ 24 آبان 1399 1399/09/17 - 15:22 جلسه ای ارزشمند با حضور تعدادی از استادان پیش کسوت و بنام مدیریت آموزشی و علوم تربیتی در اولین نشست مجازی، به تاریخ 1 آذر 1399 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=9745 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=9745 اتفاقی ارزشمند با حضور تعدادی از استادان پیش کسوت و بنام مدیریت آموزشی و علوم تربیتی در اولین نشست مجازی، به تاریخ 1 آذر 1399 1399/09/17 - 1:59 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از کارگاه آنلاین با عنوان (والدین در عصر شاخ ها) مربوط به شناخت دقیق از نرم افزارها که امروزه زندگی همه افراد را متاثر کرده، برگزار کننده آکادمی لوحه در تاریخ 17 و 19 آذر ماه 1399، سایت /http://lohe.academy http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=9743 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=9743 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از کارگاه آنلاین با عنوان (والدین در عصر شاخ ها) مربوط به شناخت دقیق از نرم افزارها که امروزه زندگی همه افراد را متاثر کرده، برگزار کننده آکادمی لوحه در تاریخ 17 و 19 آذر ماه 1399 راس ساعت 17:30 الی 19 به آدرس سایت /http://lohe.academy 1399/09/13 - 0:10 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران: https://cisa.ir/index.php/news-fa/associations-news-fa/475-world-symposium-on-science-and-technology-education-2021-fa _______نوزدهمین سیمپوزیوم سازمان جهانی آموزش علوم و تکنولوژی از 13 تا 17 بهمن 1399 برگزار http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=8745 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=8745 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران: https://cisa.ir/index.php/news-fa/associations-news-fa/475-world-symposium-on-science-and-technology-education-2021-fa _______نوزدهمین سیمپوزیوم سازمان جهانی آموزش علوم و تکنولوژی از 13 تا 17 بهمن 1399 برگزار می شود. www.ioste2020korea.kr تمدید دریافت تقاضای ثبت مقاله تا تاریخ 25 نوامبر (5 آذر) 1399. 1399/09/01 - 12:8 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از دومین همایش ملی مدرسه آینده، دانشگاه محقق اردبیلی، 20 اسفند ماه 1399، آدرس سایت fschuma2.ir.... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=8741 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=8741 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از دومین همایش ملی مدرسه آینده، دانشگاه محقق اردبیلی، 20 اسفند ماه 1399، آدرس سایت fschuma2.ir.... محورهای اصلی کنفرانس: ... 1-برنامه ریزی درسی و مدرسه آینده... 2-مدریت و رهبری در مدرسه اینده... 3-مشاوره و مدرسه آینده... 4-فلسفه تربیتی و مدرسه آینده... 5-اقتصاد و مدرسه آینده... 6-آموزش عالی و مدرسه آینده... 7-روانشناسی و مدرسه آینده... 8-جامعه شناسی و مدرسه اینده... 9-معماری و مدرسه اینده... 10-فناوری و مدرسه آینده... 1399/08/20 - 6:18 حمایت انجمن مدیریت آموزشی ایران از جذب پژوهشگران فعال و حرفه ای و معرفی آنها به موسسه محترم لوحه http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=8733 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=8733 حمایت انجمن مدیریت آموزشی ایران از جذب پژوهشگران فعال و حرفه ای و معرفی آنها به موسسه محترم لوحه 1399/08/15 - 9:48 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت فرخنده میلاد پیامبر خاتم، محمد رسول خداوند بلند مرتبه................. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=8732 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=8732 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت فرخنده میلاد پیامبر خاتم، محمد رسول خداوند بلند مرتبه.................🌹درود خداوند بر تو باد، آن گاه که پیشانی ارادت بر خاک نهادی تا شکوه بندگی را به جای آوری! 🌹درود خداوند بر تو باد، آن گاه که مادر را سلام گفتی و فرشتگان به تحسین جمال بی مثالت پرداختند. 🌹درود خداوند بر تو باد، آن گاه که زمین از نعمت حضورت در کاینات برخوردار شد و آسمان به میزبانی زمین غبطه خورد. 🌹درود خداوند بر تو باد، آن گاه که خانه دوست، آکنده از عطر عاشقانگی ها شد و نجوای نمازت، دل ا 1399/08/13 - 3:19 جلسه سوم هیئت مدیره محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران در فضای مجازی در دوران کرونا در تاریخ 6 آبان ماه 1399، راس ساعت 13 الی 14 برگزار شد............. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=8731 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=8731 جلسه سوم هیئت مدیره محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران در فضای مجازی در دوران کرونا در تاریخ 6 آبان ماه 1399، راس ساعت 13 الی 14 برگزار شد............. 1399/08/13 - 2:33 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت حلول ماه مبارک ربیع الاول http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7729 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7729 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت حلول ماه مبارک ربیع الاول 1399/07/26 - 20:20 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت اربعین شهیدان کربلا... گرچه دوریم اما در حرم امن قلب خود تو را زیارت خواهیم کرد http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7728 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7728 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت اربعین شهیدان کربلا... گرچه دوریم اما در حرم امن قلب خود تو را زیارت خواهیم کرد، سلام بر حسین (ع)... 1399/07/17 - 0:10 پیام جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی، در جهت عالم نوین (عصر جدید دیجیتال و آموزش مجازی) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7726 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7726 پیام جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی، در جهت عالم نوین (عصر جدید دیجیتال و آموزش مجازی) و ضرورت حضور و نقش والدین در تربیت و کمک به آموزش... 1399/07/12 - 11:32 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران، از کارگاه آموزشی نیم روزه، جعبه ابزار کاربردی والدین در آموزش مجازی فرزندان...15 مهرماه 1399 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7727 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7727 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران، از کارگاه آموزشی نیم روزه، جعبه ابزار کاربردی والدین در آموزش مجازی فرزندان...15 مهرماه 1399 1399/07/12 - 11:59 www.ioste2020korea.kr http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7724 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7724 www.ioste2020korea.kr جهت اطلاعات بیشتر به آدرس سایت ذکر شده مراجعه فرمایید. 1399/06/28 - 17:34 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت ایام سوگواری سالار شهیدان، حسین بن علی (ع) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7723 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7723 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت ایام سوگواری سالار شهیدان، حسین بن علی (ع) 1399/06/06 - 1:14 معرفی و رونمایی، نسل پنجم مدیریت آموزش، توسط ( پروفسور محمد رضا بهرنگی) در نخستین همایش ملی مجازی مدیریت آموزشی در عصر پسا کرونا....همایش مجازی بومی سازی، به روز رسانی و کارآمدی مدیریت آموزشی در سازمان های آموزشی* ◀️ *۱شهریور ماه ۱۳۹۹* از ساعت 🕗 *۸ الی ۱۳ http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7722 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7722 http://pr.iauksh.ac.ir/portal/view?newsid=704ce127-2659-4918-9516-14e03ec0737a معرفی و رونمایی، نسل پنجم مدیریت آموزش، توسط ( پروفسور محمد رضا بهرنگی) در نخستین همایش ملی مجازی مدیریت آموزشی در عصر پسا کرونا....همایش مجازی بومی سازی، به روز رسانی و کارآمدی مدیریت آموزشی در سازمان های آموزشی* ◀️ *۱شهریور ماه ۱۳۹۹* از ساعت 🕗 *۸ الی ۱۳:۳۰* به گزارش سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه. ........... سخنران ویژه این همایش دکتر محمد رضا بهرنگی 1399/06/05 - 17:42 *همایش مجازی بومی سازی، به روز رسانی و کارآمدی مدیریت آموزشی در سازمان های آموزشی* ◀️ *۱شهریور ماه ۱۳۹۹* از ساعت 🕗 *۸ الی ۱۳:۳۰* به گزارش سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7721 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7721 http://pr.iauksh.ac.ir/portal/view?newsid=704ce127-2659-4918-9516-14e03ec0737a ........... *همایش مجازی بومی سازی، به روز رسانی و کارآمدی مدیریت آموزشی در سازمان های آموزشی* ◀️ *۱شهریور ماه ۱۳۹۹* از ساعت 🕗 *۸ الی ۱۳:۳۰* به گزارش سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه 1399/06/05 - 17:28 جلسه دوم هیئت مدیره محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران در فضای مجازی در دوران کرونا در تاریخ 4 شهریور ماه 1399، راس ساعت 17 برگزار شد............. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=8730 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=8730 جلسه دوم هیئت مدیره محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران در فضای مجازی در دوران کرونا در تاریخ 4 شهریور ماه 1399، راس ساعت 17 برگزار شد............. 1399/08/13 - 2:17 معرفی سخنرانان محترم *همایش مجازی بومی سازی، به روز رسانی و کارآمدی مدیریت آموزشی در سازمان های آموزشی* ◀️ *۱شهریور ماه ۱۳۹۹* از ساعت 🕗 *۸ الی ۱۳:۳۰* که هم اکنون در حال برگزاری می باشد. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7720 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7720 معرفی سخنرانان محترم *همایش مجازی بومی سازی، به روز رسانی و کارآمدی مدیریت آموزشی در سازمان های آموزشی* ◀️ *۱شهریور ماه ۱۳۹۹* از ساعت 🕗 *۸ الی ۱۳:۳۰* که هم اکنون در حال برگزاری می باشد. 1399/06/01 - 11:25 سین برنامه *همایش مجازی بومی سازی، به روز رسانی و کارآمدی مدیریت آموزشی در سازمان های آموزشی* ◀️ *۱شهریور ماه ۱۳۹۹* از ساعت 🕗 *۸ الی ۱۳:۳۰* به صورت آنلاین، با حضور اساتید مجرب و فرهیخته که در حال برگزاری می باشد. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7719 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7719 سین برنامه *همایش مجازی بومی سازی، به روز رسانی و کارآمدی مدیریت آموزشی در سازمان های آموزشی* ◀️ *۱شهریور ماه ۱۳۹۹* از ساعت 🕗 *۸ الی ۱۳:۳۰* به صورت آنلاین، با حضور اساتید مجرب و فرهیخته که در حال برگزاری می باشد. 1399/06/01 - 11:3 حضور محترم جناب آقای پروفسور محمدرضا بهرنگی رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران، به عنوان (سخنران ویژه ی همایش مجازی مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه). http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7718 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7718 حضور محترم جناب آقای پروفسور محمدرضا بهرنگی رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران، به عنوان (سخنران ویژه ی همایش مجازی مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه). 1399/06/01 - 10:57 *همایش مجازی بومی سازی، به روز رسانی و کارآمدی مدیریت آموزشی در سازمان های آموزشی* ◀️ *۱شهریور ماه ۱۳۹۹* از ساعت 🕗 *۸ الی ۱۳:۳۰* به صورت آنلاین، با حضور اساتید مجرب و فرهیخته در حال برگزاری می باشد. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7717 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7717 *همایش مجازی بومی سازی، به روز رسانی و کارآمدی مدیریت آموزشی در سازمان های آموزشی* ◀️ *۱شهریور ماه ۱۳۹۹* از ساعت 🕗 *۸ الی ۱۳:۳۰* به صورت آنلاین، با حضور اساتید مجرب و فرهیخته در حال برگزاری می باشد. 1399/06/01 - 10:48 اولین جلسه هیئت مدیره محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران در فضای مجازی در دوران کرونا در تاریخ 21 مرداد 1399، راس ساعت 17 برگزار شد............. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=8729 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=8729 اولین جلسه هیئت مدیره محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران در فضای مجازی در دوران کرونا در تاریخ 21 مرداد 1399، راس ساعت 17 برگزار شد............. 1399/08/13 - 1:54 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران، از همایش ملی مجازی، بومی سازی، به روز رسانی و کار آمدی مدیریت آموزشی در سازمان های آموزشی...برگزار کننده محترم: هیات اندیشه ورز علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه...تاریخ برگزاری 1 شهریور 1399 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7716 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7716 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران، از همایش ملی مجازی، بومی سازی، به روز رسانی و کار آمدی مدیریت آموزشی در سازمان های آموزشی...برگزار کننده محترم: هیات اندیشه ورز علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه...تاریخ برگزاری 1 شهریور 1399 1399/05/19 - 21:39 به پاس تشکر و قدردانی از زحمات، عزیزان خط مقدم سلامت و مبارزه با کرونا http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7715 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7715 به پاس تشکر و قدردانی از زحمات، عزیزان خط مقدم سلامت و مبارزه با کرونا. انجمن مدیریت آموزشی ایران، با رعایت پروتکل های بهداشتی و کنسل نمودن مجامع عمومی و همایش ها و کارگاه های آموزشی به صورت حضوری و تشکیل جلسات به صورت غیر حضوری، سعی بر سبک کردن بار زحمت از دوش شما بزرگواران انسان دوست دارد. خداوند حافظ شما باشد. انجمن مدیریت آموزشی ایران www.ieaa.ir 1399/05/04 - 15:32 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت درگذشت زنده یاد آقای پروفسور ثنایی ذاکر.... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7714 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7714 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت درگذشت زنده یاد آقای پروفسور ثنایی ذاکر.... 1399/04/10 - 21:34 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت ارتحال سالگرد ملکوتی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره). http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7713 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7713 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت ارتحال سالگرد ملکوتی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره). 1399/03/14 - 17:39 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت عید سعید فطر... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7712 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7712 1399/03/05 - 0:11 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت شهادت امیرالمومنین (ع)... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7711 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7711 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت شهادت امیرالمومنین (ع)... 1399/02/24 - 20:25 معرفی کتاب...7 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7710 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7710 معرفی کتاب...7 1399/02/12 - 15:51 معرفی کتاب...6 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7709 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7709 معرفی کتاب...6 1399/02/12 - 15:44 معرفی کتاب...5 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7708 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7708 معرفی کتاب...5 1399/02/12 - 15:42 معرفی کتاب...4 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7707 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7707 معرفی کتاب...4 1399/02/12 - 15:38 معرفی کتاب...3 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7706 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7706 معرفی کتاب...3 1399/02/12 - 15:35 معرفی کتاب...2 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7705 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7705 معرفی کتاب...2 1399/02/12 - 15:30 معرفی کتاب...1 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7703 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7703 معرفی کتاب...1 1399/02/12 - 15:24 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت روز معلم http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7702 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7702 عارفان علم عاشق می شوند🌟 بهترین مردم معلم می شوند🌟 عشق با دانش متمم می شود🌟 هر که عاشق شد معلم می شود🌟 روز معلم بر معلمان و استادان بزرگوار مبارک باد. 1399/02/12 - 15:7 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت آغاز ماه پر برکت رمضان و ماه نزول قرآن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7701 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7701 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت آغاز ماه پر برکت رمضان و ماه نزول قرآن 1399/02/06 - 1:19 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت میلاد با سر سعادت، حضرت مهدی، نجات بخش عالم http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7700 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7700 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت میلاد با سر سعادت، حضرت مهدی، نجات بخش عالم... 1399/01/20 - 20:49 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت عیاد شعبانیه http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7699 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7699 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت عیاد شعبانیه 1399/01/08 - 22:49 آغاز سال 1399، ... بسم الله الرحمن الرحیم http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7698 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7698 آغاز سال 1399، ... بسم الله الرحمن الرحیم...... يا مقلب ، قلب من در دست توست... يا محول ، حال من سرمست توست... كن تو تدبيری كه در ليل و نهار... حال قلب من شود همچون بهار... يا مقلب ، قلب او را شاد كن... يا مدبر ، خانه اش آباد كن... يا محول ، احسن الحالش نما... از بديها فارغ البالش نما... فرا رسیدن نوروز 1399 بر همه‌ شما عزیزان مبارک باد. 1398/12/29 - 23:4 افتخاری دیگر، تشکیل انجمن مدیریت آموزشی ایران شعبه قم، 21 دی ماه 1398... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7697 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7697 افتخاری دیگر، تشکیل انجمن مدیریت آموزشی ایران شعبه قم، 21 دی ماه 1398... 1398/12/29 - 22:51 متن پاسخ به نامه 1398/12/19به شماره 345833/3/3 جناب آقای دکتر محمد جلالی دبیر محترم کمیسیون انجمن‌های علمی ایران از سوی جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی رئیس محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران : http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7695 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7695 متن پاسخ به نامه 1398/12/19به شماره 345833/3/3 جناب آقای دکتر محمد جلالی دبیر محترم کمیسیون انجمن‌های علمی ایران از سوی جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی رئیس محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران : 1398/12/21 - 2:7 حضور اعضاء محترم هیات مدیره در کارگاه آموزشی، مشترک بین کمیسیون انجمن های علمی کشور و انجمن مدیریت راهبردی ایران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7694 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7694 حضور اعضاء محترم هیات مدیره در کارگاه آموزشی، مشترک بین کمیسیون انجمن های علمی کشور و انجمن مدیریت راهبردی ایران... لطفا به بخش گالری تصاویر مراجعه نمایید. 1398/12/18 - 16:29 ✅ برگزاری اولین جلسه هیأت مدیره انجمن مدیریت آموزشی خراسان رضوی (۱-۹۸) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7693 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7693 ✅ برگزاری اولین جلسه هیأت مدیره انجمن مدیریت آموزشی خراسان رضوی (۱-۹۸) - به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت آموزشی خراسان رضوی، با اتکال به پروردگار متعال و کمک امام مهربانی ها آقا امام رضا (ع)، اولین جلسه هیأت مدیره انجمن مدیریت آموزشی استان با حضور رئیس هیأت مؤسس و اعضای هیأت مدیره در محل دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید. در این جلسه بعد از هم اندیشی، بحث و تبادل نظر، رهیافت و مصوبات ذیل حاصل شد: 1⃣ با توجه به توافق اعضای هیأت مدیره، آقای دکتر داوود قرونه به عنوان رئ 1398/12/18 - 15:44 انجمن مدیریت آموزشی ایران با افتخار، تاسیس شعبه استان خراسان رضوی را با لطف امام رحمت، امام رضا (ع) گرامی میدارد. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7692 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7692 انجمن مدیریت آموزشی ایران با افتخار، تاسیس شعبه استان خراسان رضوی را با لطف امام رحمت، امام رضا (ع) گرامی میدارد. 1398/12/18 - 15:28 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت میلاد با سر سعادت حضرت علی (ع) و روز پدر http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7691 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7691 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت میلاد با سر سعادت حضرت علی (ع) و روز پدر 1398/12/18 - 15:7 دستور العمل حمایت روان در برابر کرونا هراسی، از سوی محترم، دبیر کمیسیون انجمن های علمی ایران، جناب آقای دکتر محمد جلالی... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7690 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7690 دستور العمل حمایت روان در برابر کرونا هراسی، از سوی محترم، دبیر کمیسیون انجمن های علمی ایران، جناب آقای دکتر محمد جلالی... 1398/12/14 - 15:3 تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی، انجمن مدیریت آموزشی ایران و انجمن اقتصاد شهری، به کارگذاری موسسه آموزش عالی اندیشه معین، 4 دی ماه 1398 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7689 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7689 تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی، انجمن مدیریت آموزشی ایران و انجمن اقتصاد شهری، به کارگذاری موسسه آموزش عالی اندیشه معین، 4 دی ماه 1398 1398/11/28 - 10:4 نظر سنجی انجمن مدیریت آموزشی ایران، از عموم و اعضاء محترم. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7688 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7688 انجمن مدیریت آموزشی ایران، قصد دارد با توجه به تغییرات روز افزون، نیاز نسل جدید و دسترسی به کسب اطلاعات را، در مدارس بررسی نماید، از نظر شما وجود چه گزینه ای جزء ضروریات یک دانش آموز به حساب می آید؟ لطفا به بخش نظر سنجی رجوع فرمایید و مهمترین و ضروری ترین گزینه را انتخاب فرمایید. 1398/11/22 - 0:39 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت ایام فرخنده و مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی ایران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7687 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7687 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت ایام فرخنده و مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی ایران 1398/11/17 - 14:27 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت شهادت یگانه دختر، پیامبر اعظم (ص)، حضرت فاطمه زهرا.. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7686 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7686 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت شهادت یگانه دختر، پیامبر اعظم (ص)، حضرت فاطمه زهرا.. 1398/11/08 - 23:54 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت شهادت آسمانی، سردار، سرلشکر، سپهبد حاج قاسم سلیمانی... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7685 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7685 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت شهادت آسمانی، سردار، سرلشکر، سپهبد حاج قاسم سلیمانی... 1398/10/13 - 11:8 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از برگزاری، اولین نشست تخصصی، ارزشیابی مدرسه در ایران، چشم اندازها و تجربه ها...سه شنبه 10 دی ماه 1398... با حضور فرهیختگان... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7684 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7684 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از برگزاری، اولین نشست تخصصی، ارزشیابی مدرسه در ایران، چشم اندازها و تجربه ها...سه شنبه 10 دی ماه 1398... با حضور فرهیختگان... پنل اول:🔹دکتر محمد رضا بهرنگی ریاست محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران🔹دکتر مهدی نوید ادهم، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش🔹دکتر نور علی عباسپور، مدیر کل انجمن اولیا مربیان ایران🔹مدیر پنل: دکتر علیرضا صادق زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس▫▫▫▫پنل دوم: تجربه ها:🔹مهندس علی زرافشان، معاون اسناد سازمان و کتابخانه ملی🔹دکتر عبدالرضا فو 1398/10/08 - 16:44 اطلاعیه تأسیس انجمن علمی مدیریت آموزشی (شعبه استان خراسان رضوی)...... (مجمع عمومی) 🔸زمان تشکیل جلسه: روز چهارشنبه-تاریخ ٩٨/١٠/١١ - ساعت ٩ صبح. 🔹مکان تشکیل جلسه: دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی. 👈آدرس: مشهد-میدان آزادی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6684 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6684 🔻اطلاعیه شماره ۶ و مهم🔻 * اطلاعیه تأسیس انجمن علمی مدیریت آموزشی (شعبه استان خراسان رضوی)...... (مجمع عمومی) ✅ اساتید فرهیخته و اعضای معزز انجمن علمی مدیریت آموزشی خراسان رضوی..... 1398/10/08 - 11:21 مراحل عضویت در انجمن مدیریت آموزشی ایران.... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6683 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6683 مراحل عضویت در انجمن مدیریت آموزشی ایران.... سپاس از همه اعضا محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران که با حمایت خود و تلاش و همکاری و همیاری، انجمن را به سوی هدف و تعالی نیز هدایت می نمایند. افرادی که تمایل دارند در انجمن مدیریت آموزشی ایران عضویت داشته باشند، لطفا از مراحل زیر عضویت خود را تکمیل نمایند. 1: ورود به سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران www.ieaa.ir و 2: عضویت حقیقی را انتخاب کرده.3: فرم اطلاعات شخصی خود دار کامل پر نمایید.4: در بخش پرداخت الکترونیک، لطفا پرداخت را از طریق شماره حساب انجمن مدیریت آمو 1398/10/01 - 19:53 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی The Third National Conference on Management and Fuzzy Systems در تاریخ 8 اسفند ماه 1398، دانشگاه ایوان کی ... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6678 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6678 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی The Third National Conference on Management and Fuzzy Systems در تاریخ 8 اسفند ماه 1398، دانشگاه ایوان کی ... 1398/09/30 - 15:24 اهدا احکام اعضاء محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران از سوی جناب آقای دکتر مسعود برومند (معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم و رئیس کمیسیون انجمن های علمی ایران) در تاریخ 6 آذر ماه 1398، در محل دانشگاه فرهنگیان.... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6677 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6677 اهدا احکام اعضاء محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران از سوی جناب آقای دکتر مسعود برومند (معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم و رئیس کمیسیون انجمن های علمی ایران) در تاریخ 6 آذر ماه 1398، در محل دانشگاه فرهنگیان.... 1398/09/30 - 15:7 برگزاری موفقیت آمیز نخستین همایش مشترک با حضور، دانشگاه فرهنگیان (سازمان مرکزی) و انجمن مدیریت آموزشی ایران با عنوان: مدیریت آموزشی در نظر و عمل درتاریخ: 6 آذر ماه 1398 و درمکان: سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان، سالن شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6675 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6675 برگزاری موفقیت آمیز نخستین همایش مشترک با حضور، دانشگاه فرهنگیان (سازمان مرکزی) و انجمن مدیریت آموزشی ایران با عنوان: مدیریت آموزشی در نظر و عمل درتاریخ: 6 آذر ماه 1398 و درمکان: سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان، سالن شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان... 1398/09/18 - 14:21 برگزاری موفقیت آمیز 13 امین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک INTERNATIONAL CONFERENCE 0N STERATEGIC MANAGEMENT 13th توسط انجمن محترم مدیریت راهبردی ایران و نیز حضور انجمن مدیریت آموزشی ایران به عنوان حامی علمی و معنوی در مکان: مرکز همایش های بین الملل http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6674 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6674 برگزاری موفقیت آمیز 13 امین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک INTERNATIONAL CONFERENCE 0N STERATEGIC MANAGEMENT 13th توسط انجمن محترم مدیریت راهبردی ایران و نیز حضور انجمن مدیریت آموزشی ایران به عنوان حامی علمی و معنوی در مکان: مرکز همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران (سالن اجلاس سران) 28 آبان ماه 1398 1398/09/17 - 9:9 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت بزرگداشت، میلاد رسول اکرم، پیامبر اعظم، محمد رسوالله (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6673 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6673 دل‌ها به پای درس تو, هفت آسمان را رصد می کنند. میلاد رسول اکرم، پیامبر اعظم، محمد رسوالله (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع) بر همگان مبارک باد 1398/08/24 - 22:49 ((خود را پدر مدیریت آموزشی نمی دانم)) سخنرانی جناب آقای پروفسور محمّد رضا بهرنگی، عضو سه درصد دانشمندان جهان، (مؤسسه بین المللی ماركوئيز) در مدیریت و رهبری، و نیز ریاست محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران با توجه به این نکته مهم که: ...... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6672 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6672 سخنرانی جناب آقای پروفسور محمّد رضا بهرنگی، عضو سه درصد دانشمندان جهان، (مؤسسه بین المللی ماركوئيز) در مدیریت و رهبری، و نیز ریاست محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران با توجه به این نکته مهم که: ......((خود را پدر مدیریت آموزشی نمی دانم)) 1398/08/23 - 0:57 آلبوم خاطرات: دانشجویان کارشناسی ارشد دیروز و دکتری مدیریت آموزشی امروز ...با حضور محترم جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی...سال 1375...دوره آمادگی کارشناسی ارشد برای ایثار گران و رزمندگان، توسط محترم سازمان وزارت علوم... در دآنشگاه محترم شهید بهشتی. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6671 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6671 آلبوم خاطرات: دانشجویان کارشناسی ارشد دیروز و دکتری مدیریت آموزشی امروز ...با حضور محترم جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی...سال 1375...دوره آمادگی کارشناسی ارشد برای ایثار گران و رزمندگان، توسط محترم سازمان وزارت علوم... در دآنشگاه محترم شهید بهشتی. 1398/08/23 - 0:31 مسابقه علمی، انجمن مدیریت آموزشی ایران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6670 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6670 مسابقه علمی، انجمن مدیریت آموزشی ایران...پیشنهادات و دیدگاه های موثر خود را با موضوع مرتبط به آگاه سازی از نحوه تولید جدید، درباره نحوه توسعه هوش جمعی، برای حل مسائل توسعه مدیریت آموزش بیان نمایید. لطفا از طریق آدرس ایمیل زیر با ما ارتباط برقرار نمایید... ahoo_morvarid@yahoo.com 1398/08/13 - 16:55 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت بزرگداشت روز سیزدهم آبان... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6669 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6669 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت بزرگداشت روز سیزدهم آبان... 1398/08/13 - 16:14 یک تجربه مدیریت آموزشی: حفظ عدالت و مدیریت زمان و حق الناس دانشجویان http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6668 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6668 یک تجربه مدیریت آموزشی: حفظ عدالت و مدیریت زمان و حق الناس دانشجویان 1398/07/30 - 12:24 حمایت انجمن مدیریت آموزشی ایران از همایش های گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی با حضور و مشارکت صمیمانه شخص پروفسور بهرنگی رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت آموزشی... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6667 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6667 حمایت انجمن مدیریت آموزشی ایران از همایش های گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی با حضور و مشارکت صمیمانه شخص پروفسور بهرنگی رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت آموزشی... 1398/07/28 - 15:32 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت اربعین امام حسین (ع)... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6666 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6666 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت اربعین امام حسین (ع)... 1398/07/27 - 17:24 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران، از سیزده امین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک 28 آبان ماه 1398- برگزار کننده محترم همایش، انجمن مدیریت راهبردی ایران, نیز با حضور ریاست محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران، عضو محترم، کمیته تخصصی کنفرانس، جناب http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6665 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6665 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران، از سیزده امین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک 28 آبان ماه 1398- برگزار کننده محترم همایش، انجمن مدیریت راهبردی ایران, نیز با حضور ریاست محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران، عضو محترم، کمیته تخصصی کنفرانس، جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی.. 1398/07/18 - 3:11 آیین نامه اجرایی، قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی...در تاریخ 1398/05/30 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6664 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6664 آیین نامه اجرایی، قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی...در تاریخ 1398/05/30 1398/06/22 - 16:54 قانون محترم، پیشگیری و مقابله با تقلب، در تهیه آثار علمی...در تاریخ 1396/06/19... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6663 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6663 قانون محترم، پیشگیری و مقابله با تقلب، در تهیه آثار علمی...در تاریخ 1396/06/19... 1398/06/22 - 13:30 نامه محترم دبیر کمیسیون انجمن های علمی ایران، جناب آقای دکتر محمد جلالی، تقدیم به روسای محترم انجمن های علمی ایران در تاریخ 1398/06/12 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6662 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6662 نامه محترم دبیر کمیسیون انجمن های علمی ایران، جناب آقای دکتر محمد جلالی، تقدیم به روسای محترم انجمن های علمی ایران در تاریخ 1398/06/12 1398/06/22 - 13:2 نامه محترم، مدیر کل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، از سوی جناب آقای دکتر حسن وکیلیان، تقدیم به دبیر محترم کمیسیون انجمن های علمی ایران، جناب آقای دکتر جلالی در تاریخ 1398/06/10... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6661 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6661 نامه محترم، مدیر کل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، از سوی جناب آقای دکتر حسن وکیلیان، تقدیم به دبیر محترم کمیسیون انجمن های علمی ایران، جناب آقای دکتر جلالی در تاریخ 1398/06/10... 1398/06/22 - 12:53 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت ایام سوگواری محبوب محب، امام حسین (ع) و اهل البیت... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6660 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6660 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت ایام سوگواری محبوب محب، امام حسین (ع) و اهل البیت... 1398/06/17 - 11:57 عرض تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران، جهت در گذشت استاد فرهیخته و بزرگوار (جناب آقای عباس حاجی آقالو)، معاون محترم سابق، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6658 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6658 عرض تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران، جهت در گذشت استاد فرهیخته و بزرگوار (جناب آقای عباس حاجی آقالو)، معاون محترم سابق، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش... 1398/06/12 - 23:40 پیام تبریک از سوی ریاست محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران، پروفسور محمد رضا بهرنگی، به مناسبت اعیاد مبارک قربان و غدیر http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6657 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6657 پیام تبریک از سوی ریاست محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران، پروفسور محمد رضا بهرنگی، به مناسبت اعیاد مبارک قربان و غدیر... 1398/05/23 - 22:55 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت فرا رسیدن عید قربان... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6656 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6656 انجمن مدیریت آموزشی ایران، عید ایمان و امتحان، عید ایثار و احسان، عید قربت و قربان، عید خلیل رحمان، عید شکست شیطان را بر همگان تبریک عرض می نماید. 1398/05/21 - 0:38 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت فرا رسیدن، میلاد با سعادت امام رضا (ع) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6655 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6655 انجمن مدیریت آموزشی ایران, میلاد امام رئوف، شمس الشموس، امام رضا (ع) را بر همه عاشقان حضرتش، تبریک عرض می نماید. www.ieaa.ir 1398/04/23 - 16:10 مجمع عمومی فوق العاده و عمومی عادی انجمن مدیریت آموزشی ایران، در تاریخ 6 تیر ماه 1398 تشکیل و با حضور محترم وزیر سابق آموزش و پرورش، جناب آقای دکتر سید کاظم اکرمی وحضور محترم نماینده وزارت علوم، سرکار خانم آموزگار به پایان رسید... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6653 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6653 مجمع عمومی فوق العاده و عمومی عادی انجمن مدیریت آموزشی ایران، در تاریخ 6 تیر ماه 1398 تشکیل و با حضور محترم وزیر سابق آموزش و پرورش، جناب آقای دکتر سید کاظم اکرمی وحضور محترم نماینده وزارت علوم، سرکار خانم آموزگار به پایان رسید... 1398/04/14 - 15:45 ✅ انجمن مدیریت آموزشی ایران سالروز میلاد فرخنده بانوی مهر و وفا، حضرت فاطمه معصومه (س) را به تمام مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می نماید. این روز بر مهردختان و مهر بانوان ایران زمین فرخنده باد. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6652 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6652 ✅ انجمن مدیریت آموزشی ایران سالروز میلاد فرخنده بانوی مهر و وفا، حضرت فاطمه معصومه (س) را به تمام مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می نماید. این روز بر مهردختان و مهر بانوان ایران زمین فرخنده باد. 1398/04/14 - 15:31 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت شهادت جانسوز ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادق (ع) بر عموم مسلمانان جهان http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5651 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5651 شهادت جانسوز ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادق (ع) بر عموم مسلمانان جهان تعزیت و تسلیت باد. انجمن مدیریت آموزشی ایران 1398/04/08 - 17:54 دعوت به حضور در مجمع عمومی انجمن مدیریت آموزشی ایران در تاریخ : 6 تیرماه ساعت 13:40 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5650 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5650 دعوت به حضور در مجمع عمومی انجمن مدیریت آموزشی ایران در تاریخ : 6 تیرماه ساعت 13:40 1398/04/06 - 9:35 کسب افتخاری بزرگ برای انجمن مدیریت آموزشی ایران، قرار گرفتن نام ریاست محترم انجمن پروفسور محمد رضا بهرنگی در لیست 3 درصد اشخاص حرفه ای (مدیریت و رهبری) MARQUIS WHO IS WHO 2019 در جهان 2019. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5648 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5648 پروفسور محمد رضا بهرنگی عضو 3 درصد، اشخاص حرفه ای (مدیریت و رهبری) MARQUIS WHO IS WHO 2019 در جهان 2019. www.ieaa.ir 1398/04/05 - 6:19 مسابقه انجمن مدیریت آموزشی ایران و شناسایی بهترین ایده و دیدگاه http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5646 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5646 مسابقه انجمن مدیریت آموزشی ایران و شناسایی بهترین ایده و دیدگاه 1398/03/19 - 1:24 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت فرا رسیدن عید بزرگ و مبارک فطر... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5645 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5645 در این بهار رحمت و غفران و مغفرت خوشبخت آن کسی است که بخشیده می‌شود. عید سعید فطر بر همه مسلمین جهان مبارک و فرخنده باد. 1398/03/16 - 23:14 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت سالگرد پرواز ملکوتی رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5644 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5644 سالگرد بزرگداشت رحلت جانگداز امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را به عموم مردم شریف کشورمان ایران و جامعه علمی و دانشگاهی، تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. بی تردید فقدان آن عبد صالح خدا، برای ملت قدرشناس ایران همواره ضایعه ای جبران ‌ناپذیر خواهد بود. 1398/03/14 - 17:50 شب قدر، شبی است پر فیض و برکت، ...قلبمان را با وجود خداوند بزرگ و بلند مرتبه، آرامش دهیم و برای یکدیگر دعای خیر کنیم. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5643 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5643 شب احیا شب احیای جانهاست... شب بگسستن زنجیر دنیاست... شب احیا شب شب زنده داریست... شب رحمت زسوی حی یکتاست... شب احیا شب قدری که قدرش... به قرآن الهی نیک پیداست... شب احیا شب نزول قرآن... به صدر و سینۀ پیغمبر ماست. 1398/03/06 - 0:46 اعلامیه اوّل برای آماده سازی، مشارکت در انتخابات دوره چهارم انجمن مدیریت آموزشی ایران به تاریخ 1398/02/30 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5642 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5642 اعلامیه اوّل برای آماده سازی، مشارکت در انتخابات دوره چهارم انجمن مدیریت آموزشی ایران به تاریخ 1398/02/30 1398/03/02 - 2:8 دعوتنامه انجمن مدیریت آموزشی ایران از اعضا محترم جهت همکاری و آمادگی، در اجرای مفاد تفاهم نامه با دانشگاه محترم فرهنگیان به شماره 2_21 تاریخ صدور 1398/02/30 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5641 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5641 دعوتنامه انجمن مدیریت آموزشی ایران از اعضا محترم جهت همکاری و آمادگی، در اجرای مفاد تفاهم نامه با دانشگاه محترم فرهنگیان به شماره 2_21 تاریخ صدور 1398/02/30 1398/03/02 - 1:52 اعلام به انجمن های علمی در خصوص تفاهم نامه بین انجمن مدیریت آموزشی ایران و دانشگاه فرهنگیان در تاریخ 18-02-1398 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5638 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5638 متن نامهاز سوی جناب پروفسور محمد رضا بهرنگی و پاسخ نامه از سوی جناب آقای دکتر قاسمی ریاست محترم شورای انجمن­های علمی ایران20-02-1398 1398/02/22 - 18:23 امضای تفاهم نامه همکاری های علمی ، آموزشی و پژوهشی میان انجمن مدیریت آموزشی ایران و دانشگاه فرهنگیان در تاریخ 18 اردیبهشت 1398، در دانشگاه فرهنگیان... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5637 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5637 معرفی نمایندگان منتخب از سوی انجمن مدیریت آموزشی ایران و همچنین دانشگاه فرهنگیان، در جلسه 18 اردیبهشت 1398 در دانشگاه فرهنگیان به شرح ذیل می باشد:...... 1398/02/21 - 2:26 امضای تفاهم نامه همکاری های علمی ، آموزشی و پژوهشی میان انجمن مدیریت آموزشی ایران و دانشگاه فرهنگیان که در تاریخ 18 اردیبهشت 1398 به امضاء محترم دو طرف، مزین گردید. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5636 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5636 حضور محترم اعضاء هیات مدیره انجمن مدیریت آموزشی ایران، در جلسه 18 اردیبهشت 1398 در دانشگاه فرهنگیان: 1398/02/21 - 1:52 امضای تفاهم نامه همکاری های علمی ، آموزشی و پژوهشی میان انجمن مدیریت آموزشی ایران و دانشگاه فرهنگیان که در تاریخ 18 اردیبهشت 1398 به امضاء محترم دو طرف، مزین گردید. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5635 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5635 به گزارش سایت خبری دانشگاه فرهنگیان 1398/02/21 - 1:38 امضای تفاهم نامه همکاری های علمی ، آموزشی و پژوهشی میان انجمن مدیریت آموزشی ایران و دانشگاه فرهنگیان که در تاریخ 18 اردیبهشت 1398 به امضاء محترم دو طرف، مزین گردید. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5634 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5634 امضای تفاهم نامه همکاری های علمی ، آموزشی و پژوهشی میان انجمن مدیریت آموزشی ایران و دانشگاه فرهنگیان که در تاریخ 18 اردیبهشت 1398 به امضاء محترم دو طرف، مزین گردید. 1398/02/21 - 1:17 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت ماه مبارک رمضان http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5633 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5633 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت ماه مبارک رمضان 1398/02/16 - 23:5 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت، میلاد با سعادت، حضرت مهدی (صاحب الزمان) (عج) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5631 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5631 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت، ولادت با سعادت، مهدی (صاحب الزمان) (عج) 1398/02/01 - 1:20 🔶🌹🔶تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت، روز مبعث خاتم پیامبران، محمد رسول الله... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5630 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5630 🌹گل، بوے بهشت را ز احمد دارد 🌹این بوے خوش از خالق سرمد دارد 🌹گویند ڪه گل عطـر محمد دارد 🌹نور و شعف از وجود احمد دارد 🔶🔶🔶🔶عید_مبعث__مبارک 🔶🔶🔶🔶برمحمد_وآل_محمد_صلوات ▫انجمن مدیریت آموزشی ایران▫ www.ieaa.ir 1398/01/14 - 13:39 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از " دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم مدیریت، اقتصاد، علوم تربیتی، فلسفه و دین تیرماه 98 – مشهد مقدس " با حضور محترم ریاست انجمن مدیریت آموزشی ایران جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5629 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5629 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از " دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم مدیریت، اقتصاد، علوم تربیتی، فلسفه و دین تیرماه 98 – مشهد مقدس " با حضور محترم ریاست انجمن مدیریت آموزشی ایران جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی... دارای مجوز به شماره 12604-9781 از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) برای ثبت نام به سایت همایش مراجعه فرمایید Elmconf.ir ✓ اعطای گواهی معتبر پذیرش، ارائه مقاله و حضور در همایش ✓ نمایه مقالات داوری شده در پایگاه های ISC، Civilica و SID ✓ ثبت نام ب 1398/01/11 - 22:57 تشکیل نشست اولیه جهت راه اندازی و تاسیس شعبه انجمن مدیریت آموزشی استان خراسان رضوی...در تاریخ 1398/01/08 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5628 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5628 به گزارش رئیس محترم شعب انجمن مدیریت آموزشی ایران، جناب آقای دکتر رضا حیدری فرد: --------------- نشست اولیه جهت راه اندازی و تاسیس شعبه انجمن مدیریت آموزشی استان خراسان رضوی با هماهنگی آقای عباس زاهدیان مشاور معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در اتاق معاونت پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش با حضور معاونت محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش خراسان رضوی آقای ابری ، دکتر رضا حیدری فرد مدیر شعب انجمن مدیریت آموزشی ،خانم رحیمی رئیس اداره برنامه ریزی نیروی انسانی اداره کل آموزش و 1398/01/11 - 22:5 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت آغاز سال هزار و سیصد و نود و هشت... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5627 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5627 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت آغاز سال هزار و سیصد و نود و هشت...ریاست محترم، جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی. 1397/12/29 - 0:32 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از "سومین کنفرانس ملی فرهنگ‌ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی" و "جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت" و قدردانی از برگزار کنندگان انجمن مدیریت ایران و دیگر حامیان محترم، با همکاری دانشگاه خا http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5626 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5626 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از "سومین کنفرانس ملی فرهنگ‌ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی" و "جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت" و قدردانی از برگزار کنندگان انجمن مدیریت ایران و دیگر حامیان محترم، با همکاری دانشگاه خاتم در تاریخ 2 و 3 بهمن ماه 1397برگزار گردید. 1397/11/24 - 22:29 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت ایام بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5624 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5624 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت ایام بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران... 1397/11/13 - 0:7 برگزاری همایش الگوهای نوین تدریس با محوریت الگوی مدیریت آموزش علوم، با حضور محترم جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی در تاریخ 10 الی 12 بهمن 1397، ساعت 8 صبح الی 2 بعد از ظهر در شهرستان زیبای آمل، با میزبانی محترم دبستان پسرانه ی فروغ دانش برگزار خواهد شد http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5623 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5623 برگزاری همایش الگوهای نوین تدریس با محوریت الگوی مدیریت آموزش علوم، با حضور محترم جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی در تاریخ 10 الی 12 بهمن 1397، ساعت 8 صبح الی 2 بعد از ظهر در شهرستان زیبای آمل، با میزبانی محترم دبستان پسرانه ی فروغ دانش برگزار خواهد شد.... 1397/11/08 - 17:40 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت ایام فاطمیه و شهادت بانوی بزرگ اسلام، دخت گرامی پیامبر اعظم (ص)، فاطمه زهرا (س). http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5622 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5622 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت ایام فاطمیه و شهادت بانوی بزرگ اسلام، دخت گرامی پیامبر اعظم (ص)، فاطمه زهرا (س). 1397/10/30 - 7:33 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت از دست دادن دانشجویان عزیزمان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران به خانواده بزرگوار دانشجویان عزیز و گرامی و جامعه دانشگاهی. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5621 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5621 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت از دست دادن دانشجویان عزیزمان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران به خانواده بزرگوار دانشجویان عزیز و گرامی و جامعه دانشگاهی. 1397/10/04 - 23:7 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران برای فرا رسیدن ولادت با سعادت منجی صلح و مهربانی، پیامبر اعظم محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5620 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5620 اسم تو نور امـید است و صفای سینه هاست..... دین تو اسلام عشق است و بدور از کینه هاست..... روز میـلادت شدم مست می عرفان تو..... آیه شرع است و حق است، خط به خط قرآن تو . . . امشب سخن ازجان جهان باید کرد. 1397/09/05 - 17:15 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران برای فرا رسیدن حلول ماه رفیع ربیع الاول... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5619 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5619 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران برای فرا رسیدن حلول ماه رفیع ربیع الاول... 1397/08/18 - 19:55 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت فرا رسیدن سال روز وفات پیامبر اکرم (ص)، شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی (ع) و شهادت غریبانه امام علی بن موسی الرضا (ع)... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5618 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5618 انجمن مدیریت آموزشی ایران، فرا رسیدن ایام سالگرد وفات پیامبر اکرم (ص)، شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی (ع) و شهادت غریبانه امام علی‌ بن‌ موسی الرضا (ع) را تسلیت عرض می نماید. www.ieaa.ir ............................. Ieaa.ir@morvarid ....................مدیر مسئول سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران، سرکار خانم مروارید خنجرخانی. 1397/08/16 - 21:41 انجمن مدیریت آموزشی ایران، ایام سوگواری سالار شهیدان امام حسین (ع) را تسلیت عرض می نماید. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5617 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5617 انجمن مدیریت آموزشی ایران، ایام سوگواری سالار شهیدان امام حسین (ع) را تسلیت عرض می نماید. 1397/08/09 - 0:17 اطلاعات مختصر از نشست هیئت مدیره سازمان جهانی آموزش علوم و تکنولوژیioste 2018 در 17 آگوست 2018 مطابق با 26 مرداد 1397 در دانشگاه مالمو سوئد و شرکت ایرانیان و ارائه مقالات ارزشمند، در این سیمپوزیوم http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5616 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5616 اطلاعات مختصر از نشست هیئت مدیره سازمان جهانی آموزش علوم و تکنولوژی ioste 2018 در 17 آگوست 2018 مطابق با 26 مرداد 1397 در دانشگاه مالمو سوئد و شرکت ایرانیان و ارائه مقالات ارزشمند، در این سیمپوزیوم • جناب پروفسور محمدرضا بهرنگی از سال 1999 میلادی (1380) تا کنون عضو هیئت مدیره این سازمان جهانی هستند. در نشست هیئت مدیره که با شرکت 12 رؤسای مناطق این سازمان تشکیل شد پروفسور محمدرضا بهرنگی به عنوان، رئیس منطقهای کشورهای حاشیه خلیج فارس انتخاب گردیدند..... 1397/08/02 - 15:3 کسب افتخار جهانی توسط جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی در (WHO S WHO 2018-2019) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5615 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5615 موجب افتخار است شهرت خدمات پروفسور محمدرضا بهرنگی به توسعه مدیریت و رهبری آموزشی فراتر از مرز کشور به فضای بین المللی گسترش یافته و افتخاری برای کشور عزیزمان هستند، این پلاگ نشان بارز این افتخار است.  ایشان این مهم را متعلق به... 1397/07/11 - 22:4 ایام سوگواری ماه محرم http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5614 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5614 عالم همه قطره و دریاست حسین ، خوبان همه بنده و مولاست حسین ، ترسم که شفاعت کند از قاتل خویش ، از بس که کَرَم دارد و آقاست حسین 1397/06/30 - 0:15 انجمن مدیریت آموزشی ایران درگذشت جناب آقای دکتر محمد امین قانعی راد ... را به خانواده محترم و بازماندگان، جامعه علمی، تسلیت عرض می نماید. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5611 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5611 انجمن مدیریت آموزشی ایران درگذشت جناب آقای دکتر محمد امین قانعی راد ... را به خانواده محترم و بازماندگان، جامعه علمی، تسلیت عرض می نماید. 1397/04/01 - 22:25 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت بزرگداشت فرخنده عید سعید فطر http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5610 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5610 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت بزرگداشت فرخنده عید سعید فطر 1397/03/25 - 17:58 برگزاری موفقیت آمیز گردهمایی پایاننامه نویسی و پرسش و پاسخ، با حضور جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی سخنران کلیدی و علمی، همچنین آشنایی با سیمپوزیوم XVIII IOSTE 2018 ،کمیته بین الملل، منتخبان مقالات علمی در کشور سوئد به تاریخ 21 خردادماه 1397 ، دانشگاه http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5609 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5609 برگزاری موفقیت آمیز گردهمایی پایاننامه نویسی و پرسش و پاسخ، با حضور جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی سخنران کلیدی و علمی، همچنین آشنایی با سیمپوزیوم XVIII IOSTE 2018 ،کمیته بین الملل، منتخبان مقالات علمی در کشور سوئد به تاریخ 21 خردادماه 1397 ، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت، راس ساعت 3. 1397/03/22 - 21:30 شب قدر، شب برآورده شدن حاجات http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5608 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5608 شب قدر، شب برآورده شدن حاجات 1397/03/14 - 0:24 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری 31 خرداد 1397-تهران، دانشگاه الزهرا، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا،... سایت همایش به آدرس...............www.2mdmconf.com . http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5606 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5606 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری 31 خرداد 1397-تهران، دانشگاه الزهرا، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا 1397/03/04 - 0:43 پیام تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت نیمه شعبان و ولادت صاحب الزمان (ع) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5605 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5605 عصر انتظار، ولادتت را به جشن گرفته است، ای گل نرگس چشمان منتظر ما، خیس از اشک شوق میلاد توست، مهدی زهرا خجسته باد میلاد مولود نجات. 1397/02/12 - 23:36 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران، به مناسبت بزرگداشت روز راهنمای بشریت ( معلم)... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5604 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5604 ای معلم تو را سپاس : ای آغاز بی پایان ، ای وجود بی کران ، تو را سپاس ای والا مقام ، ای فراتر از کلام، تو را سپاس. ای که همچون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدی روزت مبارک و فرخنده باد. 1397/02/12 - 23:17 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از اولین همایش ملی توسعه فرهنگ اقتصاد مقاومتی در تاریخ 21 و 20 اردیبهشت-تهران... www.eem2018.ir........www.ieaa.ir http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4605 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4605 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از اولین همایش ملی توسعه فرهنگ اقتصاد مقاومتی در تاریخ 21 و 20 اردیبهشت-تهران... www.eem2018.ir........www.ieaa.ir 1397/02/01 - 11:40 تقدیر و تشکر از جانب سرکار خانم مروارید خنجرخانی، از همه بزرگوارانی که در غم ازدستدادن پدر گرامیشان، تسلی بخش، دل بودند. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4604 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4604 تقدیر و تشکر از جانب سرکار خانم مروارید خنجرخانی از همه بزرگوارانی که در غم ازدستدادن پدر گرامیشان، تسلی بخش دل بودند. 1397/02/01 - 11:19 متن پیام تسلیت جناب آقای دکتر رضا حیدری فرد ( رئیس شعب انجمن مدیریت آموزشی ایران) جهت درگذشت پدر بزرگوار سرکار خانم مروارید خنجرخانی، مدیر مسئول سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4603 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4603 متن پیام تسلیت جناب آقای دکتر رضا حیدری فرد ( رئیس شعب انجمن مدیریت آموزشی ایران) جهت درگذشت پدر بزرگوار سرکار خانم مروارید خنجرخانی، مدیر مسئول سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران 1397/01/09 - 7:43 متن پیام تسلیت جناب آقای دکتر محمود حقانی جهت درگذشت پدر بزرگوار سرکار خانم مروارید خنجرخانی، مدیر مسئول سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4602 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4602 متن پیام تسلیت جناب آقای دکتر محمود حقانی جهت درگذشت پدر بزرگوار سرکار خانم مروارید خنجرخانی، مدیر مسئول سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران 1397/01/09 - 7:34 متن پیام تسلیت جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی جهت درگذشت پدر بزرگوار سرکار خانم مروارید خنجرخانی، مدیر مسئول سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4601 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4601 متن پیام تسلیت جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی جهت درگذشت پدر بزرگوار سرکار خانم مروارید خنجرخانی، مدیر مسئول سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران 1397/01/09 - 7:23 متن پیام تبریک جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به مناسبت فرا رسیدن نوروز سال 1397 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4599 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4599 متن پیام تبریک جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به مناسبت فرا رسیدن نوروز سال 1397 1397/01/01 - 2:13 تبریک به مناسبت فرا رسیدن نوروز سال 1397.... انجمن مدیریت آموزشی ایران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4598 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4598 تبریک به مناسبت فرا رسیدن نوروز سال 1397.... انجمن مدیریت آموزشی ایران 1397/01/01 - 1:55 اطلاعیه http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4595 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4595 اطلاعیه 1396/12/18 - 2:33 ولادت با سعادت بانوی محبت، دخت پیامبر (ص) و روز مادر فرخنده باد. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4594 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4594 ولادت با سعادت بانوی محبت، دخت پیامبر (ص) و روز مادر فرخنده باد. 1396/12/18 - 2:14 XVIII IOSTE SYMPOSIUM AUGUST 13-17 ,2018 MALMÖ SWEDEN پروپوزال ها و (مقالات) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4593 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4593 XVIII IOSTE SYMPOSIUM AUGUST 13-17 ,2018 MALMÖ SWEDEN پروپوزال ها و (مقالات) 1396/11/09 - 12:49 XVIII IOSTE SYMPOSIUM AUGUST 13-17 ,2018 MALMÖ SWEDEN هزینه های کنفرانس: http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4592 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4592 XVIII IOSTE SYMPOSIUM AUGUST 13-17 ,2018 MALMÖ SWEDEN هزینه های کنفرانس: 1396/11/09 - 12:23 XVIII IOSTE SYMPOSIUM AUGUST 13-17 ,2018 MALMÖ SWEDEN تاریخ و مهلت ها http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4589 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4589 XVIII IOSTE SYMPOSIUM AUGUST 13-17 ,2018 MALMÖ SWEDEN تاریخ و مهلت ها 1396/11/09 - 12:6 XVIII IOSTE SYMPOSIUM AUGUST 13-17 ,2018 MALMÖ SWEDEN محور های کنفرانس http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4588 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4588 XVIII IOSTE SYMPOSIUM AUGUST 13-17 ,2018 MALMÖ SWEDEN محور های کنفرانس 1396/11/09 - 11:59 موفقیت و کسب جایزه( MARQUIS WHOS WHO ) توسط جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی، منتخب متخصصان برجسته علمی در سراسر جهان در سال 2018 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4585 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4585 موفقیت جناب آقای پروفسور محمدرضا بهرنگی استاد گرامی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی و رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران، در کسب جایزه علمی آلبرت مارکویز سال ۲۰۱۸ را به ایشان و جامعه علمی کشور تبریک می گوییم. 1396/11/02 - 1:23 (نخستین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین: رویکردها، نظریه ها، ابعاد و تجارب کاربردی از کشورهای موفق) توسط انجمن مدیریت آموزشی ایران، شعبه استان اصفهان در تاریخ 27 اردیبهشت 1397( http://ieaa.khuisf.ac.ir). http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4582 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4582 (نخستین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین: رویکردها، نظریه ها، ابعاد و تجارب کاربردی از کشورهای موفق) توسط انجمن مدیریت آموزشی ایران، شعبه استان اصفهان در تاریخ 27 اردیبهشت 1397 .....http://ieaa.khuisf.ac.ir 1396/10/14 - 2:41 گزارش تشکیل کارگاه علمی مقاله نویسی و کارگاه بررسی تالیف کتاب درسی، مطابق با الگوی مدیریت آموزش کیفی در بهبود یادگیری و آشنایی با مقدمات سفر علمی به کشور سوئد، سیمپوزیوم 2018 در تاریخ 7 دی ماه 1396 با حضور محترم جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی و.... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4580 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4580 گزارش تشکیل کارگاه علمی مقاله نویسی و کارگاه بررسی تالیف کتاب درسی، مطابق با الگوی مدیریت آموزش کیفی در بهبود یادگیری و آشنایی با مقدمات سفر علمی به کشور سوئد، سیمپوزیوم 2018 در تاریخ 7 دی ماه 1396 با حضور محترم جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی 1396/10/14 - 1:43 برگزاری کارگاه علمی مقاله نویسی و کارگاه بررسی تالیف کتاب درسی، مطابق با الگوی مدیریت آموزش کیفی در بهبود یادگیری و آشنایی با مقدمات سفر علمی به کشور سوئد، سیمپوزیوم 2018.... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4579 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4579 برگزاری کارگاه علمی مقاله نویسی و کارگاه بررسی تالیف کتاب درسی، مطابق با الگوی مدیریت آموزش کیفی در بهبود یادگیری و آشنایی با مقدمات سفر علمی به کشور سوئد، سیمپوزیوم 2018 با حضور جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی 1396/10/05 - 23:28 برگزاری موفقیت آمیز همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش عالی و نیز حضور محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران به عنوان حامی علمی و معنوی همایش در تاریخ 23 آذر 1395،دانشگاه الزهراء و حضور اساتید برجسته از جمله جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی عضو کمیته http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4577 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4577 برگزاری موفقیت آمیز همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش عالی و نیز حضور محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران به عنوان حامی علمی و معنوی همایش در تاریخ 23 آذر 1395،دانشگاه الزهراء و حضور اساتید برجسته از جمله جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی عضو کمیته علمی و سخنرانان محترم ... 1396/10/05 - 22:31 هفته پژوهش در آموزش و پرورش با حضور محترم اعضاء انجمن مدیریت آموزشی ایران در تاریخ 20 الی 26 آذر ماه 1396 و جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش در آموزش و پرورش در محل تاریخی مدرسه دارالفنون. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4576 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4576 هفته پژوهش در آموزش و پرورش با حضور محترم اعضاء انجمن مدیریت آموزشی ایران در تاریخ 20 الی 26 آذر ماه 1396 و جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش در آموزش و پرورش در محل تاریخی مدرسه دارالفنون. 1396/10/05 - 21:36 برگزاری موفقیت آمیز (اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری، 2 آذر ماه 1396 دانشگاه علم و صنعت ایران) www.BICONF.ir نیز با حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران و حضور محترم چهره ماندگار مدیریت آموزشی، جناب آقای پروفسور (محمد رضا بهرنگی) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4575 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4575 برگزاری موفقیت آمیز (اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری، 2 آذر ماه 1396 دانشگاه علم و صنعت ایران) www.BICONF.ir نیز با حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران و حضور محترم چهره ماندگار مدیریت آموزشی، جناب آقای پروفسور (محمد رضا بهرنگی) با موضوع سخنرانی: کاربرد هوش تجاری در حوزه آموزش و همچنین حضور محترم جناب آقای دکتر (پراوین کومار) از دانشکده مدیریت دانشگاه بیهارات هند با موضوع سخنرانی: جایگاه هوش تجاری در عرصه بین الملل، حضور محترم معاون پژوهشی دانشگاه ایوان کی جناب آقای دکتر (نیما فرجیان) با 1396/09/28 - 0:0 پنجمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور، اول آذر ماه 1396 در دانشگاه تربیت مدرس با حضور اساتید برجسته برگزار گردید. www.ieaa.ir http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4573 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4573 پنجمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور، اول آذر ماه 1396 در دانشگاه تربیت مدرس با حضور اساتید برجسته برگزار گردید. www.ieaa.ir 1396/09/26 - 2:22 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت هفده ربیع الاول، سالروز طلوع خورشید ... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4572 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4572 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت، هفده ربیع الاول، سالروز طلوع خورشید پرفروغ آسمان علم الهى... 1396/09/14 - 14:47 کسب شایسته certificate کنفرانس بین المللی، نوآوری در مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی، توسط انجمن مدیریت آموزشی ایران از کشور Thailand- Bangkok در تاریخ 2017 01Novamber مصادف با 10 آبان 1396 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4571 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4571 کسب شایسته certificate کنفرانس بین المللی، نوآوری در مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی، توسط انجمن مدیریت آموزشی ایران از کشور Thailand- Bangkok در تاریخ 2017 01Novamber مصادف با 10 آبان 1396 1396/09/09 - 0:53 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، 23 آذر 1396 در تبریز، تالار وحدت دانشگاه تبریز... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4570 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4570 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، 23 آذر 1396 در تبریز، تالار وحدت دانشگاه تبریز... 1396/08/29 - 14:26 پیام تبریک به مناسبت حلول ماه ربیع الاول... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4569 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4569 پیام تبریک به مناسبت حلول ماه ربیع الاول... 1396/08/28 - 22:21 پیام تسلیت به مناسبت سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع)... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4568 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4568 فرا رسیدن سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) را تسلیت می گوییم. انجمن مدیریت آموزشی ایران www.ieaa.ir ............................. Ieaa.ir@morvarid 1396/08/28 - 0:41 پیام تسلیت به مناسبت سالروز شهادت امام رضا (ع)... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4567 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4567 فرا رسیدن سالروز شهادت امام رضا(ع) را تسلیت می گوییم. انجمن مدیریت آموزشی ایران www.ieaa.ir ............................. Ieaa.ir@morvarid 1396/08/28 - 0:36 پیام تسلیت به مناسبت سالروز رحلت پیامبر اعظم (ص)... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4565 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4565 فرا رسیدن سالروز رحلت پیامبر اعظم(ص)، را تسلیت می گوییم. انجمن مدیریت آموزشی ایران www.ieaa.ir Ieaa.ir@morvarid 1396/08/28 - 0:26 گزارش جلسه دفاعیه دکتری، سرکار خانم اعظم ملایی نژاد: دانشجوی رشته مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، در تاریخ یکشنبه 1396/8/21 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=3565 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=3565 گزارش جلسه دفاعیه دکتری، سرکار خانم اعظم ملایی نژاد: دانشجوی رشته مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، در تاریخ یکشنبه 1396/8/21..... 1396/08/25 - 2:0 گزارش برگزاری، کارگاه علمی و آموزشی مقاله نویسی و دوره کارگاهی نحوه دستیابی به اسناد و منابع علمی، 21 آبان ماه 1396 با حضور جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی، در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات واحد تهران مرکز، http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=3564 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=3564 گزارش برگزاری، کارگاه علمی و آموزشی مقاله نویسی و دوره کارگاهی نحوه دستیابی به اسناد و منابع علمی، 21 آبان ماه 1396 با حضور جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی، در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات واحد تهران مرکز، 1396/08/22 - 13:8 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت اربعین امام حسین (ع) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=3563 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=3563 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت اربعین امام حسین (ع) 1396/08/18 - 15:33 برگزاری کارگاه علمی مقاله نویسی و دوره کارگاهی دستیابی به اسناد و منابع علمی روز دنیا، یکشنبه 21 آبان 1396، با حضور محترم جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=3562 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=3562 برگزاری کارگاه علمی مقاله نویسی و دوره کارگاهی دستیابی به اسناد و منابع علمی روز دنیا، یکشنبه 21 آبان 1396، با حضور محترم جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی... 1396/08/18 - 0:55 جلسه هماهنگی کمیته تالیف کتاب در تاریخ 8 آبان 1396..... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=3561 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=3561 جلسه هماهنگی کمیته تالیف کتاب در تاریخ 8 آبان 1396..... 1396/08/09 - 20:49 برگزاری( اولین همایش ملی مدیریت اقتصاد و اقتصاد مقاومتی )تاریخ برگزاری 22 آذر 1396 مشهد، با حضور انجمن مدیریت آموزشی ایران به عنوان حامی علمی و معنوی و حضور محترم جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان کمیته علمی.... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=3560 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=3560 برگزاری( اولین همایش ملی مدیریت اقتصاد و اقتصاد مقاومتی )تاریخ برگزاری 22 آذر 1396 مشهد، با حضور انجمن مدیریت آموزشی ایران به عنوان حامی علمی و معنوی و حضور محترم جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان کمیته علمی.... 1396/08/01 - 22:41 برگزاری ( اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری ) راهکارها و چالش ها، تهران- دانشگاه علم و صنعت ایران- 2 آذرماه 1396، همراه با حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران و حضور محترم جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان عضو کمیته علمی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=3559 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=3559 برگزاری ( اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری ) راهکارها و چالش ها، تهران- دانشگاه علم و صنعت ایران- 2 آذرماه 1396، همراه با حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران و حضور محترم جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان عضو کمیته علمی و حضور محترم جناب آقای دکتر جواد وحیدی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و دبیر علمی کنفرانس، .... 1396/07/30 - 16:30 50 درصد تخفیف ویژه به 20 نفر از اعضا انجمن مدیریت آموزشی ایران در همایش (تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش عالی MEDU2017 ) ...... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=3556 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=3556 با توجه به حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران و حضور جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان کمیته علمی...با دریافت نامه به شماره 70239 به تاریخ 1396/07/23 با موضوع:شرکت اعضای انجمن مدیریت آموزشی ایران...از دبیرخانه همایش...به اعضا محترم اعلام می داریم که به 20 نفر از علاقه مندان جهت شرکت در همایش (تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش عالی MEDU2017 ) ...... پنجاه درصد تخفیف داده خواهد شد.جهت اطلاعات بیشتر می توانید به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.آدرس سایت همایش: www.meducate.ir...... 1396/07/26 - 21:48 شهادت بزرگ مرد لحظه های سبز صحیفه عشق سیدالساجدین (ع).... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=3553 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=3553 شهادت بزرگ مرد لحظه های سبز صحیفه عشق سیدالساجدین (ع).... 1396/07/24 - 17:7 تسلیت به مناسبت ایام غم و سوگواری سالار و سرور شهیدان عالم، امام و رهبر مظلومان عالم، حضرت حسین(ع)....... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=3552 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=3552 تسلیت به مناسبت ایام غم و سوگواری سالار و سرور شهیدان عالم، امام و رهبر مظلومان عالم، حضرت حسین(ع)....... 1396/06/31 - 22:26 پیام تبریک جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی، خدمت محترم سرکار خانم زینب صادقی مدیر داخلی فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمانها: http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=3551 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=3551 پیام تبریک جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی، خدمت محترم سرکار خانم زینب صادقی مدیر داخلی فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمانها: 1396/06/21 - 0:1 پیام سرکار خانم دکتر زینب صادقی بزرگوار: http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=3550 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=3550 پیام سرکار خانم دکتر زینب صادقی بزرگوار: 1396/06/20 - 23:54 تبریک به مناسبت عید سعید غدیر خم http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=3549 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=3549 تبریک به مناسبت عید سعید غدیر خم 1396/06/17 - 1:33 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از همایش مهرماه MEDU2017 TEHRAN, IRAN تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش عالی آموزش🌻🌻🌻🌻🌻...... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=3548 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=3548 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از همایش MEDU2017 TEHRAN, IRAN تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش عالی آموزش🌻🌻🌻🌻🌻................................................. 👈دبیرخانه همایش: خ بهشتی، خ سهرودی شمالی، یوسفی، شماره ۱۶ ... تماس ۸۸۷۴۴۴۱۳......... MEDU2017.......... telegram: @meducate ........ tel:+982188744413 ...... www.MEDUCATE.ir ......... info@MEDUCATE. 1396/06/10 - 18:55 تبریک به مناسبت عید سعید قربان http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=3547 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=3547 عیده سعید قربان بر تمام مسلمانان جهان و هموطنان عزیزمان مبارک باد. 1396/06/10 - 11:42 روز عرفه، عارفان حق، آنان که از خیمه وجود ... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2547 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2547 روز عرفه، عارفان حق، آنان که از خیمه وجود خویش بیرون می آیند و با آتش شوق و اشتیاق وصال، به دعا و نیایش متوسل می شوند. دعایتان مقبول درگاه حق. 1396/06/09 - 13:4 تبریک به مناسبت فرخنده سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و دخت نبی اکرم(ص)... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2546 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2546 تبریک به مناسبت فرخنده سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و دخت نبی اکرم(ص)... 1396/06/01 - 15:10 تسلیت به مناسبت ایام غم و سوگواری شهادت امام جواد(ع)....... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2545 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2545 تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت ایام غم و سوگواری شهادت امام جواد(ع)....... 1396/05/31 - 0:5 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از ( کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 ) National Conference on new approaches in humanities in the 21st « در تاریخ 16 آذر 1396 www.conf2017.ir http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2544 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2544 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از ( کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 ) National Conference on new approaches in humanities in the 21st « در تاریخ 16 آذر 1396 در رامسر.... ضمنا این کنفرانس در پایگاه استنادی جهان علوم اسلام (آی.اس.سی) نمایه گردیده است. لینک کنفرانس در ISC: http://conf.isc.gov.ir/nah21 وب سایت اصلی کنفرانس: www.conf2017.ir تاریخ برگزاری کنفرانس: 16 آذر 1396 در صورت تمایل می توانید در بخش گالری تصاویر پوستر را دریافت نمایید و یا به آدرس Ieaa.ir@mor 1396/05/30 - 3:0 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از ( اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران ) - نمایه شده در پایگاه استنادی جهان علوم اسلام (آی.اس.سی) The first national conference on modern management studies in Iran25 شهریور 1396- کرج http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2543 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2543 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از (اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران) که می توانید جهت دریافت پوستر به گالری تصاویر مراجعه فرمایید و یا از طریق Ieaa.ir@morvarid اطلاعات بیشتری کسب نمایید.................................................................................................................... 🚩عنوان کنفرانس: اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران - نمایه شده در پایگاه استنادی جهان علوم اسلام (آی.اس.سی) The first national conference on modern management studies 1396/05/30 - 1:38 26 مرداد ماه، سالروز آغاز بازگشت آزادگان سلحشور و پرستوهای عاشق به سرزمین سرافرازشان ایران. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2542 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2542 26 مرداد ماه، سالروز آغاز بازگشت آزادگان سلحشور و پرستوهای عاشق به سرزمین سرافرازشان ایران.... 1396/05/26 - 2:46 گزارش برگزاری، گردهمایی سیمپوزیوم 16 مرداد ماه 1396 با محوریت " مدیریت آموزش به عنوان داربست عقلی هدایت تاثیرات پرورشی " http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2541 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2541 گزارش برگزاری، گردهمایی سیمپوزیوم 16 مرداد ماه 1396 با محوریت " مدیریت آموزش به عنوان داربست عقلی هدایت تاثیرات پرورشی " که با حضور محترم اساتید برجسته ای چون، جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی و سرکار خانم دکتر پریوش جعفری و سرکار خانم دکتر فاطمه احمدی، در مکان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، راس ساعت 10 صبح آغاز گردید ... 1396/05/26 - 2:37 پیام تبریک جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی، حضور محترم جناب آقای سید محمد بطحایی به عنوان... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2540 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2540 پیام تبریک جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی، حضور محترم جناب آقای سید محمد بطحایی به عنوان... 1396/05/18 - 1:53 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت ولادت با سعادت بانوی بزرگوار، حضرت معصومه (س)... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2533 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2533 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت ولادت با سعادت بانوی بزرگوار، حضرت معصومه (س) و روز دختر... 1396/05/02 - 23:41 پیام تبریک پروفسور محمد رضا بهرنگی ..........سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی جهت موفقیت مجله در کسب رتبه کیفیت Q1 و قرار گرفتن مجله در فهرست مجلات برتر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) و تقدیر از همراهان وفادار..... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2532 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2532 ................................................بسمه تعالی........................................... بنده به عنوان سردبیر فصلنامه علمی _ پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی كه توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت منتشر مي­شود،  ضمن تبريك، موفقيت مجله در کسب رتبه کیفیت Q1  و قرار گرفتن در فهرست مجلات برتر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، از همه همراهانی که با شدت علاقه و ایثار علمی و انسانی با اینجانب همکاری داشته­ اند صمیمانه تشکر می­کنم....... 1396/04/31 - 19:54 گزارش برگزاری موفقیت آمیز همایش،کارگاهی رهبری آموزش و یادگیری با هدف تقویت فعالیتهای علمی و پژوهشی مشترک، در باب توسعه نظریه مدیریت آموزش مباحث درسی...با حضور جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی، یکشنبه 18 تیر ماه 1396... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2525 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2525 گزارش برگزاری موفقیت آمیز همایش،کارگاهی رهبری آموزش و یادگیری با هدف تقویت فعالیتهای علمی و پژوهشی مشترک، در باب توسعه نظریه مدیریت آموزش مباحث درسی...با حضور جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی، یکشنبه 18 تیر ماه 1396... 1396/04/29 - 19:13 تسلیت و تعزیت به مناسبت شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2523 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2523 تسلیت و تعزیت به مناسبت شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. 1396/04/28 - 23:19 آگهی همایش، کارگاهی رهبری آموزش و یادگیری با هدف تقویت فعالیتهای علمی و پژوهشی مشترک، در باب توسعه نظریه مدیریت آموزش مباحث درسی......با حضور محترم جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی، در تاریخ 18 تیر ماه 1396... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2522 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2522 آگهی همایش، کارگاهی رهبری آموزش و یادگیری با هدف تقویت فعالیتهای علمی و پژوهشی مشترک، در باب توسعه نظریه مدیریت آموزش مباحث درسی......با حضور محترم جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی، در تاریخ 18 تیرماه 1396 ... 1396/04/17 - 14:12 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از کنفرانس سالانه، پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 11 مرداد ماه 1396 تهران-ایران . http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2520 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2520 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از کنفرانس سالانه، پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 11 مرداد ماه 1396 تهران-ایران... 1396/04/09 - 2:21 پیام تبریک عید سعید فطر توسط جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2519 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2519 پیام تبریک عید سعید فطر توسط جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی .... 1396/04/05 - 10:42 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت عید سعید فطر http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2517 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2517 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت عید سعید فطر... 1396/04/04 - 22:1 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی 18 تیر ماه 1396 مطابق با 9 2017July در کشور فرانسه-شهر پاریس http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2516 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2516 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی 18 تیر ماه 1396 مطابق با 9 2017July در کشور فرانسه-شهر پاریس .... 1396/03/22 - 0:3 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه، به تاریخ 16 شهریور 1396 ، در شهر مشهد http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2515 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2515 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه، به تاریخ 16 شهریور 1396 ، در شهر مشهد... 1396/03/21 - 17:59 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت اقتصاد و حسابداری 27 تیر 1396 مطابق با 18 2017July در کشور فرانسه-شهر پاریس http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2514 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2514 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت اقتصاد و حسابداری 27 تیر 1396 مطابق با 18 2017July در کشور فرانسه- شهر پاریس... 1396/03/21 - 17:23 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از کنفرانس بین المللی تحولات در علم، فناوری و مهندسی در کشور تایلند، شهر بانکوک در تاریخ 11 آبان 1396 مطابق با2 2017noveber . http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2510 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2510 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از کنفرانس بین المللی تحولات در علم، فناوری و مهندسی در کشور تایلند، شهر بانکوک در تاریخ 11 آبان 1396 مطابق با 2 2017november 1396/03/20 - 19:36 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از سومین کنفرانس سالانه، مدیریت و اقتصاد کسب و کار 12 مرداد ماه 1396 در دانشگاه علم و فرهنگ تهران . http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2512 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2512 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از سومین کنفرانس سالانه، مدیریت و اقتصاد کسب و کار 12 مرداد ماه 1396 در دانشگاه علم و فرهنگ تهران . 1396/03/20 - 19:48 تبریک و شاد باش انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA به مناسبت میلاد کریم آل طه، امام حسن مجتبی (ع) . http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2509 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2509 تبریک و شاد باش انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA به مناسبت میلاد کریم آل طه، امام حسن مجتبی (ع) 1396/03/20 - 19:32 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت، اقتصاد و کار آفرینی در کشور تایلند، شهر بانکوک در تاریخ 10 آبان 1396 مطابق با 1 2017november . http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2506 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2506 حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت، اقتصاد و کار آفرینی در کشور تایلند، شهر بانکوک در تاریخ 10 آبان 1396 مطابق با 1 2017november 1396/03/20 - 18:58 بیست و هشتمین سالگرد ارتحال رهبر انقلاب اسلامی ایران ( روح الله الموسوی الخمینی )..... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2504 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2504 بیست و هشتمین سالگرد ارتحال پیر مراد، بزرگ مرد تاریخ... 1396/03/13 - 23:10 جهت اطلاع رسانی و سهولت فرایند ثبتنام و تمدید عضویت در انجمن مدیریت آموزشی ایران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2503 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2503 🌸🌸🌸🌸🌸🌸 لطفا جهت عضویت و تمدید آن در سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران.... 1396/03/08 - 16:19 حلول ماه مبارک رمضان.... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2501 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2501 حلول ماه مبارک رمضان...... 1396/03/06 - 21:26 جهت اطلاع http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2500 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2500 افراد محترمی که سابقا با ثبت نام در سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران به عضویت..... 1396/02/21 - 22:51 میلاد قائم آل محمد بر همگان مبارک.... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2498 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2498 میلاد قائم آل محمد بر همگان مبارک.... 1396/02/21 - 22:0 کنگره ملی اخلاق حرفه ای در نظام مدیریت http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2497 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2497 برگزاری کنگره ملی، اخلاق حرفه ای در نظام مدیریت با حضور بزرگان و فرهیختگان... 1396/02/20 - 0:4 🌹🌹🌹🌹تبریک روز معلم🌹🌹🌹🌹 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2495 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2495 معلم امانتداری است که امانت او غیر از همه امانتهاست، انسان امانت اوست..... 1396/02/13 - 0:22 🌹🌹🌹🌹🌹🌹مبعث رسول اکرم بر همگان مبارک باد🌹🌹🌹🌹🌹🌹 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2494 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2494 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷عید مبعث رسول خداوند یگانه، محمد امین بر شما بزرگواران فرخنده باد.🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 www.ieaa.ir 1396/02/05 - 14:38 پیام تسلیت، خدمت همکار عزیز و بزرگوار سرکار خانم دکتر ذینب صادقی.... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2493 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2493 پیام تسلیت، خدمت همکار عزیز و بزرگوار سرکار خانم دکتر ذینب صادقی... 1396/01/24 - 6:54 حضور کمیته مهربانی انجمن مدیریت آموزشی ایران در روز میلاد مولی متقیان حضرت علی (ع) در سرای سالمندان (مهربان) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2492 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2492 حضور کمیته مهربانی انجمن مدیریت آموزشی ایران در روز میلاد مولی متقیان حضرت علی (ع) در سرای سالمندان (مهربان). 1396/01/23 - 1:29 کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش، روانشناسی و علوم اجتماعی،ISEPS 2017 از دوم الی چهارم اوت در دانشگاه Chulalongkorn بانکوک، تایلند. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2489 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2489 کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش، روانشناسی و علوم اجتماعی،ISEPS 2017 از دوم الی چهارم اوت در دانشگاه Chulalongkorn بانکوک، تایلند. 1396/01/06 - 16:48 در یافت گواهینامه(Certificate) افتخار آمیز جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی از سازمان جهانی علوم و تلنولوژی IOSTE http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2487 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2487 اعطای گواهینامه دکتر بهرنگی از سوی دکتر گیلیان کیدمن رئیس سازمان جهانی آموزش علوم و تکنولوژی و نیز از سوی رئیس کمیته اجرایی سازمان دکتر بیرجیت لوند نیلسن استادان دانشگاه موناش استرالیا به عنوان منتخب آن سازمان در آموزش علوم و تکنولوژی کشورهای خلیج فارس... 1396/01/03 - 14:50 پیام تبریک پروفسور محمد رضا بهرنگی، رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران و قائم مقام سازمان جهانی آموزش علوم و تکنولوژی جهت آغاز بهار طبیعت سال1396... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2486 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2486 پیام تبریک پروفسور محمد رضا بهرنگی، رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران و قائم مقام سازمان جهانی آموزش علوم و تکنولوژی جهت آغاز بهار طبیعت سال1396... 1395/12/29 - 20:22 دریافت certificate کنفرانس بین المللی، رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی توسط انجمن مدیریت آموزشی ایران از کشور Stockholm - Sweden در تاریخ 28-2017January........ http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2484 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2484 دریافت certificate کنفرانس بین المللی، رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی توسط انجمن مدیریت آموزشی ایران از کشور Stockholm - Sweden در تاریخ 28-2017January........... 1395/12/29 - 19:4 دریافت certificate کنفرانس بین المللی، رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری توسط انجمن مدیریت آموزشی ایران از کشور Stockholm - Sweden در تاریخ 28-2017January........ http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2485 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2485 دریافت certificate کنفرانس بین المللی، رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری توسط انجمن مدیریت آموزشی ایران از کشور Stockholm - Sweden در تاریخ 28-2017January........... 1395/12/29 - 19:16 www.ieaa.ir...Ieaa.ir@morvarid...خبرنامه الکترونیکی شماره 17 ویژه اسفند ماه 1395، مدیر مسئول و رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی و طراح و تهیه کننده: مدیر مسئول سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران، سرکار خانم مروارید خنجرخانی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2483 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2483 www.ieaa.ir...Ieaa.ir@morvarid...خبرنامه الکترونیکی شماره 17ویژه اسفند ماه 1395، مدیر مسئول و رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی و طراح و تهیه کننده: مدیر مسئول سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران، سرکار خانم مروارید خنجرخانی 1395/12/29 - 17:42 www.ieaa.ir...Ieaa.ir@morvarid...خبرنامه الکترونیکی شماره 16 ویژه بهمن ماه 1395، مدیر مسئول و رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی و طراح و تهیه کننده: مدیر مسئول سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران، سرکار خانم مروارید خنجرخانی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2480 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2480 www.ieaa.ir...Ieaa.ir@morvarid...خبرنامه الکترونیکی شماره 16 ویژه بهمن ماه 1395، مدیر مسئول و رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی و طراح و تهیه کننده: مدیر مسئول سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران، سرکار خانم مروارید خنجرخانی 1395/12/29 - 17:30 کسب اعتبار علمی- پژوهشی نشریه مدیریت مدرسه از کمیسیون نشریات وزارت علوم و تحقیقات... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2479 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2479 کسب اعتبار علمی- پژوهشی نشریه مدیریت مدرسه... 1395/12/17 - 23:55 پبام تبریک سرکار خانم دکتر فاطمه سلطانی، عضو محترم هیات مدیره انجمن مدیریت آموزشی ایران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2477 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2477 پیام تبریک سرکار خانم فاطمه سلطانی: استاد ارجمند جناب آقای دکتر بهرنگی... رشد امتیاز عملکرد انجمن مدیریت آموزشی ایران، بر اساس رای کمیسیون انجمن های علمی کشور ....... 1395/12/11 - 9:45 پیام تبریک جناب آقای دکتر علی خلخالی به مناسبت عملکرد انجمن مدیریت آموزشی ایران در سال 1394 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2475 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2475 پیام تبریک جناب آقای دکتر علی خلخالی به مناسبت عملکرد انجمن مدیریت آموزشی ایران در سال 1394 1395/12/09 - 6:0 پیام تبریک سرکار خانم دکتر نازیلا کریمی به مناسبت عملکرد انجمن مدیریت آموزشی ایران در سال ...1394.............به تاریخ درج اصلی 1396/12/9 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2521 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2521 پیام تبریک سرکار خانم دکتر نازیلا کریمی به مناسبت عملکرد انجمن مدیریت آموزشی ایران در سال 1394..به تاریخ در ج اصلی..1396/12/9.... 1396/04/14 - 3:27 بر اساس بررسی کمیسیون انجمن­های کشور دربارۀ گزارش  عمکرد انجمن مدیریت آموزشی ایران در سال 1394 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2474 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2474 بر اساس بررسی کمیسیون انجمن­های کشور دربارۀ گزارش  عمکرد انجمن مدیریت آموزشی ایران در سال 1394 ...... 1395/12/01 - 21:57 ⬅️⬅️ برنامه ریزی استراتژیک درمدرسه ➡️➡️دکتر حیدر تورانی, مدیر مسئول دوماهنامه شوق تغییر و رئیس پژوهشکده نوآوریهای آموزشی ...... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2473 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2473 ⬅️⬅️ برنامه ریزی استراتژیک درمدرسه ➡️➡️دکتر حیدر تورانی, مدیر مسئول دوماهنامه شوق تغییر و رئیس پژوهشکده نوآوریهای آموزشی یکشنبه و دوشنبه 17و 18 بهمن ماه 1395، ساعت 19 و 30 دقیقه در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش (هفت)، با موضوع بسیار کاربردی: برنامه ریزی استراتژیک در مدرسه..... 1395/11/18 - 9:3 www.ieaa.ir....leaa.ir@morvaridخبرنامه الکترونیکی پانزدهم ویژه دی ماه 1395 ...مدیر مسئول: رئیس انجمن مدیریت آموزشی پروفسور محمد رضا بهرنگی، تهیه کننده خبر و طراح: مدیر مسئول سایت انجمن سرکار خانم مروارید خنجرخانی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2472 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2472 خبرنامه الکترونیکی پانزدهم ویژه دی ماه 1395 ...مدیر مسئول: رئیس انجمن مدیریت آموزشی پروفسور محمد رضا بهرنگی، تهیه کننده خبر و طراح: مدیر مسئول سایت انجمن سرکار خانم مروارید خنجرخانی 1395/11/08 - 10:57 پیام تسلیت پروفسور محمد رضا بهرنگی در خصوص سانحه غم انگیز از دست دادن آتش نشانان عزیز کشورمان در ریزش ساختمان پلاسکو در تاریخ 30 دی ماه 1395 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2471 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2471 پیام تسلیت پروفسور محمد رضا بهرنگی در خصوص سانحه غم انگیز از دست دادن آتش نشانان عزیز کشورمان در ریزش ساختمان پلاسکو در تاریخ 30 دی ماه 1395 1395/11/03 - 10:24 متن پیام تسلیت پروفسور محمد رضا بهرنگی، رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران در خصوص رحلت جناب آقای دکتر علی شریعتمداری http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2468 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2468 متن پیام تسلیت پروفسور محمد رضا بهرنگی، رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران در خصوص رحلت جناب آقای دکتر علی شریعتمداری 1395/10/20 - 21:51 متن پیام تسلیت پروفسور محمد رضا بهرنگی، رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران در خصوص رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2465 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2465 متن پیام تسلیت پروفسور محمد رضا بهرنگی، رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران در خصوص رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی 1395/10/20 - 14:23 کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2464 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2464 کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه، در تاریخ 27 بهمن ماه 1395........... 1395/10/16 - 15:59 Ieaa.ir@morvarid... www.ieaa.ir...خبرنامه الکترونیکی چهاردهم ویژه آذر ماه 1395..مدیر مسئول: رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران پروفسور محمد رضا بهرنگی... تهیه کننده خبر و طراح: مدیر مسئول سایت انجمن سرکار خانم مروارید خنجرخانی... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2461 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2461 Ieaa.ir@morvarid... www.ieaa.ir...خبرنامه الکترونیکی چهاردهم ویژه آذر ماه 1395...مدیر مسئول: رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران پروفسور محمد رضا بهرنگی... تهیه کننده خبر و طراح: مدیر مسئول سایت انجمن سرکار خانم مروارید خنجرخانی. 1395/10/03 - 1:41 متن نامه پروفسور محمد رضا بهرنگی (رئیس انجمن مدیریت آموزشی و قائم مقام سازمان جهانی علوم و تکنولوژی) در پاسخ به نامه در خواست دانشگاه علم و فرهنگ،حضور محترم دکتر تیمور مرجانی دبیر کنفرانس... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2460 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2460 متن نامه پروفسور محمد رضا بهرنگی (رئیس انجمن مدیریت آموزشی و قائم مقام سازمان جهانی علوم و تکنولوژی) در پاسخ به نامه در خواست دانشگاه علم و فرهنگ،حضور محترم دکتر تیمور مرجانی دبیر کنفرانس... 1395/09/23 - 6:59 مورخ 1395/8/5 راه اندازی نشریه علمی- پژوهشی "آموزش علوم دریایی" با همکاری انجمن مدیریت آموزشی ایران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2456 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2456 مورخ 1395/8/5 راه‌اندازی نشریه علمی- پژوهشی "آموزش علوم دریایی" با همکاری انجمن مدیریت آموزشی ایران....... 1395/09/17 - 21:7 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت روز دانشجو.... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2452 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2452 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت روز دانشجو.. 1395/09/15 - 14:44 رمز درون تصویر را کشف نمایید http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2451 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2451 در تصویر ، رمزی نهفته است لطفا آن را کشف کرده و برایما ارسال فرمایید به آدرسIeaa.ir@morvarid به شماره تلفن 09127715155 1395/09/08 - 8:39 تسلیت و تعزیت به مناسبت رحلت خاتم انبیا، رسول اکرم و امام حسن مجتبی(ع) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2449 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2449 تسلیت و تعزیت به مناسبت رحلت خاتم انبیا، رسول اکرم و امام حسن مجتبی(ع) 1395/09/08 - 8:25 پیام پروفسور محمد رضا بهرنگی .......... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2448 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2448 پیام پروفسور محمد رضا بهرنگی........ 1395/09/04 - 17:25 برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده عمومی انجمن مدیریت آموزشی ایران در تاریخ 1395/9/3 ..... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2447 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2447 برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده عمومی انجمن مدیریت آموزشی ایران در تاریخ 1395/9/3 ..... 1395/09/04 - 16:12 eaa.ir@morvarid........www.ieaa.ir...خبرنامه الکترونیکی سیزدهم ویژه آبان ماه 1395....... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2445 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2445 eaa.ir@morvarid........www.ieaa.ir...خبرنامه الکترونیکی سیزدهم ویژه آبان ماه 1395....... 1395/09/01 - 0:19 تسلیت به مناسبت چهلمین روز غم و سوگواری سالار و سرور شهیدان عالم،امام و رهبر مظلومان عالم، حضرت حسین(ع)....... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2442 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2442 تسلیت به مناسبت چهلمین روز غم و سوگواری سالار و سرور شهیدان عالم،امام و رهبر مظلومان عالم، حضرت حسین(ع) 1395/08/30 - 16:44 جهت در یافت حق وکالت و رائ........... توجه به موارد زیر ضروری است http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2441 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2441 جهت در یافت حق وکالت و رائ........... توجه به موارد زیر ضروری است 1395/08/28 - 15:7 اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری با مشارکت انجمن مدیریت آموزشی ایران و.......... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2440 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2440 برگزاری اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری با حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران 1395/08/24 - 15:25 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده مدیریت آموزشی ایران برای پذیرش ریاست شعبه های استانی....... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2438 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2438 بسمه تعالی تاریخ:10/8/1395 شماره: 09-13-95 آکهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و مجمع ........... 1395/08/23 - 23:55 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی فوق العاده انجمن مدیریت آموزشی ایران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2435 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2435 بسمه تعالی تاریخ:10/8/1395 شماره: 09-13-95 آکهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و مجمع ........... 1395/08/23 - 23:29 مهم: در تاریخ 18 آبان 1395 در کتابخانه دانشگاه علوم تحقیقات، کارگاه علمی مقاله نویسی و همچنین دوره کارگاهی دستیابی به ........ http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2432 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2432 در تاریخ 18 آبان 1395 در کتابخانه دانشگاه علوم تحقیقات، کارگاه علمی مقاله نویسی و همچنین دوره کارگاهی دستیابی به اسناد و منابع علمی روز دنیا، با حضور پروفسور محمد رضا بهرنگی..... 1395/08/19 - 22:57 آگهی شرکت در کمیته گردشگری انجمن مدیریت آموزشی ایران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2430 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2430 آگهی شرکت در کمیته گردشگری انجمن مدیریت آموزشی ایران....با سلام و احترام به آگاهی می ­رساند، کمیته گردشگری انجمن مدیریت آموزشی ایران با مشارکت گروه مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات  اقدام به برگزاری مراسم دیدار و آشنایی با کتابخانۀ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در حصارک تهران نموده است...............ادامه مطلب 1395/08/14 - 23:20 حضور محترم رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی و همراهان ایشان در چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور،... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2429 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2429 حضور محترم رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی و همراهان ایشان در چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور، که توسط شورای انجمن‌های علمی ایران در تاریخ 3 آبان 1395 با حضور جناب آقای دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جناب آقای دکترعبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و  بیش از 450 نفر از روسا و اعضای هیأت مدیره انجمن‌های علمی ایران و اساتید دانشگاه‌ها در ..... 1395/08/12 - 9:3 Ieaa.ir@morvarid........www.ieaa.irخبرنامه الکترونیکی دوازدهم ویژه مهر ماه 1395.......مدیر مسئول: رئیس انجمن مدیریت آموزشی پروفسور محمد رضا بهرنگی........تهیه کننده خبر و طراح: مدیر مسئول سایت انجمن سرکار خانم مروارید خنجرخانی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2427 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2427 خبرنامه الکترونیکی دوازدهم ویژه مهر ماه 1395.......مدیر مسئول: رئیس انجمن مدیریت آموزشی پروفسور محمد رضا بهرنگی.......تهیه کننده خبر و طراح: مدیر مسئول سایت انجمن سرکار خانم مروارید خنجرخانی 1395/08/05 - 14:59 تسلیت به مناسبت ایام غم و سوگواری سالار و سرور شهیدان عالم،امام و رهبر مظلومان عالم، حضرت حسین(ع)....... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2423 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2423 تسلیت به مناسبت ایام غم و سوگواری سالار و سرور شهیدان عالم،امام و رهبر مظلومان عالم، حضرت حسین(ع)..... 1395/07/11 - 18:12 Ieaa.ir@morvarid... www.ieaa.i ...خبرنامه الکترونیکی یازدهم ویژه شهریور ماه...مدیر مسئول: رئیس انجمن مدیریت آموزشی پروفسور محمد رضا بهرنگی... تهیه کننده خبر و طراح: مدیر مسئول سایت انجمن سرکار خانم مروارید خنجرخانی... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2419 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2419 Ieaa.ir@morvarid www.ieaa.ir... خبرنامه الکترونیکی یازدهم ویژه شهریور ماه... مدیر مسئول: رئیس انجمن مدیریت آموزشی پروفسور محمد رضا بهرنگی... تهیه کننده خبر و طراح: مدیر مسئول سایت انجمن سرکار خانم مروارید خنجرخانی... 1395/07/06 - 10:23 Ieaa.ir@morvarid..... www.ieaa.ir ...خبرنامه الکترونیکی دهم ویژه مرداد ماه... مدیر مسئول: رئیس انجمن مدیریت آموزشی پروفسور محمد رضا بهرنگی... تهیه کننده خبر و طراح: مدیر مسئول سایت انجمن سرکار خانم مروارید خنجرخانی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2418 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2418 Ieaa.ir@morvarid www.ieaa.ir خبرنامه الکترونیکی دهم ویژه مرداد... مدیر مسئول: رئیس انجمن مدیریت آموزشی پروفسور محمد رضا بهرنگی... تهیه کننده خبر و طراح: مدیر مسئول سایت انجمن سرکار خانم مروارید خنجرخانی... جهت دریافت خبر به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید. 1395/07/06 - 10:14 خبرنامه الکترونیکی نهم ویژه تیر ماه.... مدیر مسئول: رئیس انجمن مدیریت آموزشی پروفسور محمد رضا بهرنگی...تهیه کننده خبر و طراح: مدیر مسئول سایت انجمن سرکار خانم مروارید خنجرخانی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2416 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2416 Ieaa.ir@morvarid www.ieaa.ir خبرنامه الکترونیکی نهم ویژه تیرماه... مدیر مسئول: رئیس انجمن مدیریت آموزشی پروفسور محمد رضا بهرنگی... تهیه کننده خبر و طراح: مدیر مسئول سایت انجمن سرکار خانم مروارید خنجرخانی... جهت دریافت خبر به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید 1395/07/06 - 9:48 حضور محترم بزرگان جناب آقای علی اصغر فانی وزیر محترم آموزش و پرورش و جناب آقای محمدرضا بهرنگی رئیس انجمن مدیریت آموزشی در برنامه غیر محرمانه. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2414 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2414 حضور محترم بزرگان جناب آقای علی اصغر فانی وزیر محترم آموزش و پرورش و جناب آقای محمدرضا بهرنگی رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران در برنامه غیر محرمانه،... 1395/07/01 - 0:26 تبریک به مناسبت عید سعید قربان http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2412 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2412 تبریک به مناسبت عید سعید قربان................ 1395/06/21 - 23:34 متن سخنرانی استادان و مدعوین محترم در مینی سیمپوزیوم 9شهریور 1395 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2411 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2411 متن سخنرانی استادان و مدعوین محترم در مینی سیمپوزیوم 9شهریور 1395 ...................................................................................................... 1395/06/21 - 0:33 برگزاری مینی سیمپوزیوم با محوریت "توسعه قلمرو مدیریت آموزشی در نظر و عمل" http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2410 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2410 برگزاری مینی سیمپوزیوم با محوریت "توسعه قلمرو مدیریت آموزشی در نظر و عمل" 1395/06/14 - 15:4 اولین کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی در مدیریت ،حسابداری و اقتصاد http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2407 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2407 اولین کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی در مدیریت ،حسابداری و اقتصاد در تاریخ 9مهر1395 در سالن امیرکبیر............. 1395/06/01 - 16:25 برگزاری مینی سیمپوزیوم http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2405 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2405 برگزاری مینی سیمپوزیوم 1395/05/28 - 1:56 خبرنامه الکترونیکی هشتم ویژه تیرماه1395 انجمن مدیریت آموزشی ایران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2404 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2404 خبرنامه الکترونیکی هشتم ویژه تیرماه1395 انجمن مدیریت آموزشی ایران 1395/05/22 - 21:8 خبرنامه الکترونیکی هفتم ویژه خردادماه1395 انجمن مدیریت آموزشی ایران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2403 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2403 خبرنامه الکترونیکی هفتم ویژه خردادماه 1395انجمن مدیریت آموزشی ایران 1395/05/22 - 20:54 انجمن مدیریت ایران جهت ارتقاء سطح مهارت های مدیریتی مدیران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2402 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2402 انجمن مدیریت ایران جهت ارتقاء سطح مهارت های مدیریتی مدیران 1395/05/12 - 20:10 عرض تسلیت خدمت جناب آقای دکتر نادر قورچیان http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2401 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2401 عرض تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت ازدست دادن بانوی گرانمایه و مهربان و مادری فداکار،به جناب آقای دکتر نادر قورچیان. 1395/05/12 - 16:44 تسلیت به مناسبت شهادت اسوه علم آموزی،امام جعفربن محمد الصادق (ع) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2400 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2400 تسلیت به مناسبت شهادت اسوه علم آموزی،امام جعفربن محمد الصادق (ع) 1395/05/09 - 13:45 حضور موفقیت آمیز انجمن مدیریت آموزشی ایران در XVII IOSTE SYMPOSIUM http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2399 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2399 حضور موفقیت آمیز انجمن مدیریت آموزشی ایران در XVII IOSTE SYMPOSIUM 1395/05/02 - 0:35 تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت فرخنده عید سعید فطر http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2398 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2398 انجمن مدیریت آموزشی ایران عید سعید فطر را به عموم مسلمین جهان تبریک عرض می نماید. 1395/04/15 - 23:30 انتخاب رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران،جنای آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان سخنران کلیدی و چیرمن و رئیس جلسه در 17سیمپوزیومIOSTEدر کشور پرتغال http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2397 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2397 از سوی هفدهمین سیمپوزیوم جهانی آموزش علوم و تکنولوژی جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به سمت چیرمن یا رئیس  جلسه ،سخنران کلیدی افتتاحیه هفدهمین سیمپوزیوم جهانی آقای پروفسور دکتر اسوی سجوبرگ دانشمند علوم و استاد ................ ... 1395/04/14 - 8:48 جهت دریافت کتاب همایش توسعه نظریه پردازی در مدیریت آموزش و آموزشی1395/1/26 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2396 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2396 جهت دریافت pdfجلد اول،هزینه انتقال آن 17500تومان در نظرگرفته شده است.جهت دریافت فایل،رسید واریز مبلغ به شماره حساب6219861010662822بانک سامان را به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید. ahoo_morvarid@yahoo.com 1395/04/09 - 16:42 رونمایی از کتاب با ارزش همایش توسعه نظریه پردازی در مدیریت آموزش و آموزشی1395/1/26 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2394 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2394 به اطلاع اعضاء محترم انجمن مدیریت آموزشی میرساند،که به لطف خداوند رحمان ورحیم،در تاریخ 1395/4/9جلد اول کتاب همایش توسعه نظریه پردازی،که توسط خانم مروارید خنجرخانی کارشناس ارشد مدیریت آموزشی گردآوری شده و نیز طراحیها و طرح جلد این کتاب توسط ایشان انجام گرفته ،توسط رئیس انجمن مدیریت آموزشی آقای پروفسور محمدرضا بهرنگی و اعضاء هیات مدیره جنابان آقای دکتر محمود حقانی و دکتر حیدر تورانی و دکتر علی خلخالی و سرکار خانم فاطمه سلطانی در دانشگاه خوارزمی رونمایی گشت. 1395/04/09 - 16:19 جهت دریافت ششمین خبرنامه الکترونیکی انجمن مدیریت آموزشی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2393 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2393 جهت دریافت ششمین خبرنامه الکترونیکی انجمن مدیریت آموزشی به بخش گالری تصاویر و یا به آدرس تلگرام زیر مراجعه فرمایید 1395/04/03 - 14:7 ششمین خبرنامه الکترونیکی خرداد 1395 انجمن مدیریت آموزشی انتشار یافت http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2392 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2392 به لطف خداوند بلند مرتبه ،خبرنامه انجمن در تاریخ 1395/3/31 انتشار یافت 1395/03/31 - 13:59 فعال شدن تلگرام انجمن مدیریت آموزشی ایران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2391 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2391 لطفا به این آدرس به پیوندید https://telegram.me/joinchat/CkRlSD7heNVyBsCW2qHn7w 1395/03/20 - 10:22 اعطاء عنوان استاد برتر بین المللی توسط آقای دکتر عباس عراقچی و دکتر سبحان اللهی و دکتر سالارآملی به جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2389 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2389 در روز 9خرداد 1395 در همایش بین المللی در دانشگاه خوارزمی ،روزی پر افتخار برای ملت دانشمند پرور و فهیم کشور ایران رقم خورد.در این روز به اساتید برجسته کشور عناوین شایسته بین المللی اعطاء گردید. 1395/03/10 - 0:11 برگزاری همایش با عنوان شیوه های مدیریت نوین آموزش http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2388 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2388 همایش شیوه های مدیریت نوین آموزش در پنجشنبه 14 مرداد 1395 در مرکز همایش های بین المللی........... 1395/02/19 - 23:29 برگزاری باشکوه همایش بزرگ توسعه نظریه پردازی در مدیریت آموزش و آموزشی و به رسمیت شناخته شدن پرچم انجمن مدیریت آموزشی ایران در زیر سایه پرچم جمهوری اسلامی ایران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2385 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2385 ن همایش در روز 1395/1/26 در سالن همایش سرای محله جنت آباد جنوبی با حضور بزرگان و فرهیختگان پروفسور ناصر میر سپاسی و جناب آقای دکتر محمد رضا بهرنگی و جناب آقای دکتر محمود حقانی و جناب آقای دکتر حیدر تورانی و جناب آقای دکتر علی خلخالی و جناب آقای دکتر حسنپور و خانم دکتر افسانه زمانی و خانم دکتر حمیده رشادتجو و همچنین دانشجویان دکتری و ارشد مدیریت آموزشی با بیش از 100 نفر به بهترین شکل ممکن با هماهنگی کمیته اجرایی دانشگاه علوم و تحقیقات و کمیته علمی با مدیر.................................. 1395/01/29 - 9:56 پایان فرصت نام نویسی جهت حضور در همایش توسعه نظریه پردازی در مدیریت آموزش و آموزشی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2384 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2384 اشخاصی که تمایل به حضور......... 1395/01/23 - 20:5 عناوین برنامه های اجرایی در همایش بزرگ روز 1395/1/26 به شرح ذیل میباشد. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2383 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2383 برنامه زمانبندی شدۀ "توسعۀ نظریه پردازی در مدیریت آموزش و آموزشی" روز پنجشنبه 26-01-95 در سرای محلۀ جنت آباد جنوبی خیابان ستاری- پایین تر از همت- خیابان لاله- نبش بنفشه 6 30-8 مقدمات شروع برنامه شامل قرائت قرآن، سرود جمهوری اسلامی، خوش آمد گویی ........... 1395/01/23 - 19:45 جهت اعلام حضور در همایش توسعه نظریه پردازی در روز 1395/1/26 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2380 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2380 جهت اعلام حضور در همایش در روز 1395/1/26 1395/01/08 - 3:30 برگزاری همایش "توسعه نظریه پردازی در مدیریت آموزش و آموزشی" http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2382 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2382 برگزار همایش انجمن مدیریت آموزشی ایران 1395/01/18 - 10:29 پیام تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2379 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2379 پیام تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران بسمه تعالی جناب آقای دکتر حمیدرضا آراسته رئیس محترم مدیریت و حسابداری دانشگاه خوارزمی با نهایت تاءسف و تاءثر در گذشت نابهنگام همسر بزرگوار .......... 1395/01/08 - 2:49 نایل آمدن جناب آقای دکتر رضا حیدری فرد به درجه دکتری مدیریت آموزشی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2375 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2375 جناب آقای دکتر رضا حیدری فرد رئیس شعب استانی انجمن مدیریت آموزشی ایران به افتخار کسب عنوان دکتری مدیریت آموزشی مفتخر شد. 1394/12/24 - 7:33 بر گذاری کارگاه آموزشی مدیریت بر آموزش و یادگیری در تاریخ 19 اسفند 94 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2374 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2374 این کارگاه آموزشی در پژوهشکدۀ برنامه ریزی درسی و آموزشی وزارت آموزش و پرورش در صبح و بعد از ظهر روز چهارشنبه نوزده اسفند در تهران تشکیل شد. 1394/12/20 - 12:6 درخواست تشدید مشارکت بیشتر اعضای انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2372 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2372 اخبار جدید دربارۀ فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمانها و اعضای سازمان 1394/12/13 - 9:39 انتخاب رئیس کمیتۀ دانشجویی انجمن مدیریت آموزشی ایران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2368 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2368 هیئت مدیرۀ انجمن جناب آقای هادی کشوری را به مدیریت کمیتۀ دانشجویی منصوب کرد 1394/09/18 - 16:32 تشکیل نهمین جلسۀ استانی شعبۀ انجمن مدیریت آموزشی در بیرجند http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2370 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2370 تنظیم برنامه راهبردی شعبۀ استانی انجمن مدیریت آموزشی ایران در استان خراسان حنوبی بیرجند. 1394/10/20 - 19:3 برگزاري كارگاه آموزشي مدخل نويسي با همكاري بنياد دانشنامه نگاري http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2365 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=2365 كارگاه مدخل نويسي 1394/09/08 - 17:3 اطلاع رساني در مورد ايميلي كه اخيراً براي اعضاي انجمن ارسال شده است http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=366 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=366 اطلاع رساني 1394/08/30 - 20:6 اطلاعیۀ شرکت در سیمپوزیوم سازمان جهانی آموزش علوم و تکنولوژی در تابستان 1395 کشور پرتغال http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=365 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=365 سمپوزيوم سازمان جهاني آموزش علوم و تكنولوژي 1394/08/30 - 16:51 گزارش برگزاري همايش مديريت آموزش http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=364 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=364 همايش 1394/08/24 - 13:35 خبر مهم ******حضور آقاي دكتر نويد ادهم در همايش مديريت آموزشي روز شنبه 23آبان 1394 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=363 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=363 حضور دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش در همايش 1394/08/19 - 12:23 برگزاري اولين همايش مديريت آموزشي در دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه خوارزمي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=362 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=362 برگزاري همايش 1394/08/16 - 10:41 نشست علمي انجمن با عنوان مديريت آموزشي تعميم يافته برگزار شد. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=361 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=361 برگزاري نشست علمي 1394/08/16 - 10:36 برگزاري همايش ملي مدارس هوشمند و تعليم و تربيت در استان خراسان شمالي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=360 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=360 برگزاري همايش 1394/08/09 - 14:10 صدور ابلاغ رئيس كميته بين المللي انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=359 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=359 صدور ابلاع 1394/08/09 - 9:27 فراخوان دريافت مقاله نشريه رفتار سازمانی در آموزش و پرورش http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=358 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=358 فراخوان دريافت مقاله 1394/08/06 - 15:43 گزارش برگزاری همایش نقش انجمن های علمی در برنامه ششم توسعه کشور http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=357 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=357 'گزارش همايش 1394/08/06 - 13:37 معرفي مجله هاي معتبر و مرتبط با مديريت آموزشي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=356 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=356 معرفي مجله 1394/08/03 - 8:52 نشست علمي تخصصي تحليل و بررسي كتاب پداگوژي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=355 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=355 نشست علمي تخصصي برگزار شد. 1394/05/28 - 14:4 انتظام امور فصلنامه هاي شعب انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=354 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=354 فصلنامه هاي شعب انجمن 1394/03/30 - 7:41 اولین همایش چابک سازی سازمانی برگزار شد http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=353 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=353 اولین همایش چابک سازی سازمانی 1394/03/23 - 8:20 اولين كرسي ترويجي نظريه پردازي و كارگاه آموزشي الگوي تدريس برگزار شد http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=352 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=352 كرسي ترويجي نظريه پردازي 1394/03/12 - 8:26 نشست علمي مديريت ذهن با استقبال دانشجويان برگزار شد. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=351 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=351 استقبال دانشجويان از نشست علمي مديريت ذهن 1394/03/03 - 10:7 گزارش سیمپوزیوم آسیایی اروپایی سازمان جهانی آموزش علوم و فناوری در استانبول http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=350 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=350 سیمپوزیوم آسیایی اروپایی سازمان جهانی آموزش علوم و فناوری در استانبول 1394/02/15 - 7:45 متن نامه رئيس انجمن به آقاي دكتر سبحان اللهي رئيس دانشگاه خوارزمي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=349 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=349 نامه 1394/02/13 - 7:33 تشكيل كميته كارآفريني http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=348 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=348 كارآفريني 1394/01/31 - 13:13 برگزاري دوره آموزشي دانش افزايي و ارتقاي صلاحيت مديران مدارس سنندج http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=347 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=347 دوره دانش افزايي مديران 1394/01/31 - 7:35 برگزاری جلسه انجمن مدیریت آموزشی شعبه استان کردستان http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=346 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=346 جلسه ماهانه انجمن مدیریت آموزشی استان کردستان 1394/01/29 - 12:10 پيام نوروزي رئيس انجمن مديريت آموزشي ايران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=345 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=345 پيام نوروزي رئيس انجمن مديريت آموزشي ايران 1393/12/23 - 9:9 برگزاري كارگاه آموزشي دو روزه مديران دبيرستانهاي دوره دوم متوسطه نظري استان كردستان http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=344 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=344 برگزاري كارگاه آموزشي 1393/11/11 - 8:38 چاپ مقاله علمي پژوهشي مربوط به نظريه مديريت بر آموزش http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=343 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=343 چاپ مقاله علمي 1393/11/05 - 9:14 كارگاه آموزشي پروپوزال نويسي با استقبال اعضاي انجمن برگزار شد. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=342 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=342 برگزاري كارگاه آموزشي 1393/11/04 - 10:24 معرفي مجله علمي - پژوهشي (مطالعه و پژوهش كتب دانشگاهي) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=341 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=341 معرفي مجله علمي - پژوهشي 1393/10/22 - 10:34 نشست علمی تدريس پژوهي انجمن با استقبال چشمگیر اعضای انجمن برگزار شد. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=340 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=340 سخنرانی آقای دکتر بختیاری 1393/10/11 - 11:35 ابلاغ آقاي دكتر بهرنگي از سازمان جهاني آموزش علوم و تكنولوژي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=339 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=339 ابلاغ 1393/10/10 - 8:39 مراسم يادمان و بزرگداشت مرحوم دكتر حيدرعلي هومن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=338 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=338 مراسم بزرگداشت 1393/09/17 - 9:24 پيام تبريك به مناسبت انتصاب آقاي دكتر حقاني http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=337 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=337 پيام تبريك به مناسبت انتصاب آقاي دكتر حقاني 1393/09/16 - 13:38 تسليت به مناسبت درگذشت پدر گرامي آقاي ولي پور ، بازرس انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=336 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=336 تسليت 1393/09/16 - 13:23 دريافت فرم اعلام آمادگي براي همكاري در تدوين دانشنامه جامع مديريت آموزشي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=335 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=335 دريافت فرم اعلام آمادگي براي همكاري در تدوين دانشنامه جامع مديريت آموزشي 1393/09/11 - 13:45 دريافت فايل آشنايي با دانشنامه و ضرورت آن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=334 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=334 دريافت فايل آشنايي با دانشنامه و ضرورت آن 1393/09/11 - 13:42 آغاز به كار كميته ي تدوين دانشنامه جامع مديريت آموزشي با صدور ابلاغ از سوي رئيس انجمن مديريت آموزشي ايران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=333 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=333 آغاز به كار كميته ي تدوين دانشنامه جامع مديريت آموزشي با صدور ابلاغ از سوي رئيس انجمن مديريت آموزشي ايران 1393/09/11 - 9:35 The IOSTE Eurasia Regional Symposium & Brokerage Event Horizon 2020-Science with and for Society http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=332 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=332 اطلاعیه 1393/09/09 - 22:38 تمديد فراخوان تكميل بانك اطلاعاتي اساتيد رشته مديريت آموزشي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=321 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=321 تمديد فراخوان تكميل بانك اطلاعاتي اساتيد رشته مديريت آموزشي 1393/07/27 - 15:29 Call for Papers : ICAT'15, Antalya / TURKEY http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=331 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=331 Call for Papers : ICAT'15, Antalya / TURKEY 1393/09/07 - 14:58 همایش منطقه ای اروپایی-آسیایی سازمان بین المللی علوم و تکنولوژی آموزش (IOSTE) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=330 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=330 همایش منطقه ای اروپایی-آسیایی سازمان بین المللی علوم و تکنولوژی آموزش (IOSTE) 1393/09/05 - 22:23 دعوت از آقای دکتر بهرنگی برای تدریس در نخستین دوره دکتری مدیریت آموزشی آزاد اسلامی واحد تنکابن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=328 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=328 نخستین دوره دکتری مدیریت آموزشی آزاد اسلامی واحد تنکابن 1393/08/21 - 21:12 آشنایی با سرویس پژوهش‌گر گوگل (google scholar) یا گوگل محقق http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=327 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=327 آشنایی با سرویس پژوهش‌گر گوگل (google scholar) یا گوگل محقق 1393/08/19 - 9:20 راه اندازی وبلاگ انجمن مدیریت آموزشی ایران شعبه ایلام http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=326 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=326 راه اندازی وبلاگ انجمن مدیریت آموزشی ایران شعبه ایلام 1393/08/16 - 17:50 پیام تبریک رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن مدیریت آموزشی شعبه ایلام http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=325 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=325 پیام تبریک رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن مدیریت آموزشی شعبه ایلام 1393/08/15 - 18:49 فرا رسيدن ايام تاسوعا و عاشوراي حسيني تسليت باد http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=324 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=324 فرا رسيدن ايام تاسوعا و عاشوراي حسيني تسليت باد 1393/08/11 - 16:4 پيام تبريك هيات مديره انجمن علمي مديريت آموزشي شعبه كردستان http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=323 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=323 پيام تبريك هيات مديره انجمن علمي مديريت آموزشي شعبه كردستان 1393/08/11 - 8:49 پیام تبریک اعضای هیات مدیره انجمن مدیریت آموزشی ایران شعبه خراسان جنوبی به مناسبت انتصاب جناب آقای دکتر بهرنگی به سمت معاون سازمان جهانی علوم http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=322 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=322 پیام تبریک اعضای هیات مدیره انجمن مدیریت آموزشی ایران شعبه خراسان جنوبی 1393/07/28 - 8:51 عیدسعید غدیر خم مبارک باد http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=320 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=320 عیدسعید غدیر خم مبارک باد 1393/07/21 - 16:29 فراخوان تكميل بانك اطلاعاتي استادان رشته مديريت آموزشي در سراسر كشور ****مهم**** http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=319 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=319 فراخوان تكميل بانك اطلاعاتي استادان رشته مديريت آموزشي در سراسر كشور ****مهم**** 1393/07/14 - 11:24 خبر برگزاري اولین سیمپوزیوم بالتیک در آموزش علوم و تکنولوژی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=318 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=318 خبر برگزاري اولین سیمپوزیوم بالتیک در آموزش علوم و تکنولوژی 1393/07/14 - 9:52 پیام تبریک آقای دکتر قلتاش خطاب به رئیس انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=316 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=316 پیام تبریک آقای دکتر قلتاش خطاب به رئیس انجمن 1393/07/10 - 22:55 اولین گزارش از سفر آقای دکتر محمدرضا بهرنگی ، رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران به کشور مالزی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=315 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=315 اولین گزارش از سفر آقای دکتر محمدرضا بهرنگی ، رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران به کشور مالزی 1393/07/03 - 18:36 اطلاعیه برگزاری نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=314 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=314 اطلاعیه برگزاری نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی 1393/06/27 - 22:8 پيام تشكر رئيس انجمن از حضور دوستان در مراسم ترحيم روز يازدهم شهريور ماه 1393 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=313 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=313 پيام تشكر رئيس انجمن از حضور دوستان در مراسم ترحيم روز يازدهم شهريور ماه 1393 1393/06/19 - 11:40 پیام تسلیت اعضای هیات مدیره انجمن مدیریت آموزشی شعبه کردستان http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=312 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=312 پیام تسلیت اعضای هیات مدیره انجمن مدیریت آموزشی شعبه کردستان 1393/06/14 - 13:2 پيام تسليت رئيس هيات مديره انجمن مديريت آموزشي ايران شعبه خراسان جنوبي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=311 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=311 پيام تسليت رئيس هيات مديره انجمن مديريت آموزشي ايران شعبه خراسان جنوبي 1393/06/12 - 10:54 پيام تسليت رئيس هيات مديره انجمن مديريت آموزشي ايران شعبه ايلام http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=310 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=310 پيام تسليت رئيس هيات مديره انجمن مديريت آموزشي ايران شعبه ايلام 1393/06/09 - 13:56 اطلاع رساني در مورد زمان برگزاري مراسم ختم مادر ارجمند آقاي دكتر بهرنگي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=309 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=309 اطلاع رساني در مورد زمان برگزاري مراسم ختم مادر ارجمند آقاي دكتر بهرنگي 1393/06/08 - 9:47 پيام تسليت هيات مديره انجمن به مناسبت درگذشت مادر گرانقدر آقاي دكتر بهرنگي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=308 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=308 پيام تسليت هيات مديره انجمن به مناسبت درگذشت مادر گرانقدر آقاي دكتر بهرنگي 1393/06/08 - 9:34 تنظیم پیش‌نویس نقشه راه انجمن مدیریت آموزشی ایران در دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=305 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=305 تنظیم پیش‌نویس نقشه راه انجمن مدیریت آموزشی ایران در دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن 1393/06/04 - 7:45 پوستر و بروشور همايش روساي شعب انجمن در استان مازندران ، تنكابن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=307 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=307 پوستر و بروشور همايش روساي شعب انجمن در استان مازندران ، تنكابن 1393/06/05 - 8:19 پيام تسليت رئيس انجمن به مناسبت درگذشت پدر ارجمند آقاي دكتر توراني http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=304 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=304 پيام تسليت رئيس انجمن به مناسبت درگذشت پدر ارجمند آقاي دكتر توراني 1393/06/03 - 9:58 تصاويري از نشست علمي روز چهارشنبه 22 مرداد ماه 1393 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=303 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=303 تصاويري از نشست علمي روز چهارشنبه 22 مرداد ماه 1393/05/25 - 10:5 گزارش نشست علمي انجمن با سخنراني آقاي دكتر فتاح ناظم http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=302 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=302 گزارش نشست علمي انجمن با سخنراني آقاي دكتر فتاح ناظم 1393/05/25 - 9:22 شماره 12 مجله شوق تغيير منتشر شد. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=301 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=301 شماره 12 مجله شوق تغيير منتشر شد. 1393/05/22 - 7:40 خبر مهم* برگزاری نشست علمی کار تیمی در انجمن مدیریت آموزشی ایران با حضور استاد محترم دکتر فتاح ناظم http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=300 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=300 برگزاری نشست علمی کار تیمی در انجمن مدیریت آموزشی ایران با حضور استاد محترم دکتر فتاح ناظم 1393/05/14 - 8:28 فراخوان دريافت مقاله نشريه علمی- پژوهشی مديريت بر آموزش سازمان‌ها، شرايط پذيرش مقاله و فرم تعهد نويسندگان http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=299 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=299 فراخوان دريافت مقاله نشريه علمی- پژوهشی مديريت بر آموزش سازمانها 1393/05/06 - 9:26 دیدار و ملاقات اعضا هیات مدیره انجمن علمی مدیریت آموزشی استان کردستان با معاونت پشتیبانی و نیروی انسانی استاندار کردستان http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=298 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=298 دیدار و ملاقات اعضا هیات مدیره انجمن علمی مدیریت آموزشی استان کردستان با معاونت پشتیبانی و نیروی انسانی استاندار کردستان 1393/05/04 - 14:2 گزارش سومين جلسه ي انجمن مديريت آموزشي شعبه استان كرمانشاه http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=297 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=297 گزارش سومين جلسه ي انجمن مديريت آموزشي شعبه استان كرمانشاه 1393/05/04 - 8:55 اعلام خبر افزايش ضريب تاثير مجله علمي پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=295 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=295 اعلام خبر افزايش ضريب تاثير مجله علمي پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي 1393/04/16 - 9:8 فراخوان دریافت مقالات علمی- پژوهشی فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=294 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=294 فراخوان دریافت مقالات علمی- پژوهشی فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 1393/04/08 - 7:50 معرفي يك مجله در حوزه علوم تربيتي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=284 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=284 معرفي يك مجله در حوزه علوم تربيتي 1393/01/25 - 12:57 دو فصلنامه شماره 2 سال دوم انجمن منتشر شد http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=293 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=293 دو فصلنامه شماره 2 سال دوم انجمن منتشر شد 1393/03/17 - 7:39 نامه رئيس انجمن در خصوص اقدامات آينده در شعبه استان كرمانشاه انجمن مديريت آموزشي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=292 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=292 نامه رئيس انجمن در خصوص اقدامات آينده در شعبه استان كرمانشاه انجمن مديريت آموزشي 1393/03/13 - 11:39 گزارش برگزاري جلسه انجمن مديريت آموزشي استان كرمانشاه http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=291 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=291 گزارش برگزاري جلسه انجمن مديريت آموزشي استان كرمانشاه 1393/03/12 - 9:27 اطلاعيه تاسيس شعبه انجمن مديريت آموزشي ايران در استان ايلام http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=290 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=290 اطلاعيه تاسيس شعبه انجمن مديريت آموزشي ايران در استان ايلام 1393/03/03 - 10:5 فراخوان دريافت مقاله نشريه علمی- پژوهشی مديريت بر آموزش سازمان‌ها http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=289 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=289 فراخوان دريافت مقاله نشريه علمی- پژوهشی مديريت بر آموزش سازمان‌ها 1393/02/06 - 7:36 انتشار شماره دهم دو ماهنامه ي شوق تغيير http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=288 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=288 شماره دهم دوماهنامه شوق تغيير منتشر شد. 1393/02/02 - 9:5 پاسخ به سوال اعضا در مورد مشكل پرداخت آنلاين حق عضويت http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=287 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=287 پاسخ به سوال اعضا در مورد مشكل پرداخت آنلاين حق عضويت 1393/02/01 - 11:24 متن نامه وزارت علوم درمورد مجوز نشريه و تاييد رتبه ي علمي پژوهشي آن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=286 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=286 متن نامه وزارت علوم درمورد مجوز نشريه و تاييد رتبه ي علمي پژوهشي آن 1393/01/30 - 8:12 معرفي كتاب http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=283 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=283 معرفي كتاب 1393/01/24 - 12:51 پيام تسليت رئيس انجمن به مناسبت درگذشت استاد گرانقدر دكتر باستاني پاريزي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=282 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=282 پيام تسليت رئيس انجمن به مناسبت درگذشت استاد گرانقدر دكتر باستاني پاريزي 1393/01/11 - 8:12 پیام تبریک سردبیر و مدیر مسؤول دو فصلنامۀ مدیریت بر آموزش سازمان‌ها http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=281 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=281 پیام تبریک سردبیر و مدیر مسؤول دو فصلنامۀ مدیریت بر آموزش سازمان‌ها 1392/12/27 - 12:50 پيام نوروزي رئيس انجمن مديريت آموزشي ايران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=280 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=280 پيام نوروزي رئيس انجمن مديريت آموزشي ايران 1392/12/27 - 8:53 پيام تبريك رئيس انجمن خطاب به آقاي دكتر سعيدي پور http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=279 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=279 پيام تبريك رئيس انجمن خطاب به آقاي دكتر سعيدي پور 1392/12/21 - 11:50 خبر تصويب و دريافت مجوز علمي - پژوهشي نشريه انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=278 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=278 خبر تصويب و دريافت مجوز علمي - پژوهشي نشريه انجمن 1392/12/14 - 8:44 گزارش برگزاري دوره دوم از كارگاه هاي آموزشي مديريت آموزش علوم http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=276 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=276 گزارش برگزاري دوره دوم از كارگاه هاي آموزشي مديريت آموزش علوم 1392/12/12 - 14:45 پيام تسليت به مناسبت درگذشت استاد گرانقدر آقاي دكتر علي اكبر شعاري نژاد http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=275 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=275 پيام تسليت به مناسبت درگذشت استاد گرانقدر آقاي دكتر علي اكبر شعاري نژاد 1392/12/12 - 11:18 گزارش برگزاری کارگاه آموزشی تقویت مدیریت آموزشگاهی با رویکرد مدرسه محوری http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=274 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=274 برگزاری کارگاه آموزشی تقویت مدیریت آموزشگاهی با رویکرد مدرسه محوری 1392/12/12 - 9:43 صورتجلسه شماره 4 انجمن مديريت آموزشي ايران شعبه استان كردستان http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=273 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=273 صورتجلسه شماره 4 انجمن مديريت آموزشي ايران شعبه استان كردستان 1392/12/05 - 13:53 گزارش برگزاری دورۀ فشرده آموزشی کارگاهی و همایش مدیریت آموزش و یادگیری علوم در رشته‌ها و سطوح گوناگون http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=272 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=272 گزارش برگزاری دورۀ فشرده آموزشی کارگاهی و همایش مدیریت آموزش و یادگیری علوم در رشته‌ها و سطوح گوناگون 1392/12/03 - 8:30 پيام تسليت http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=271 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=271 پيام تسليت 1392/11/23 - 8:37 گزارش نشست علمي با سخنراني پروفسور مارك بري و پروفسور اوراكوو http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=270 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=270 گزارش نشست علمي با سخنراني پروفسور مارك بري و پروفسور اوراكوو 1392/11/16 - 8:46 برگزاري نشست علمي با سخنرانی مارک برَی و اوراکوو http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=266 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=266 برگزاري نشست علمي با سخنرانی مارک برَی و اوراکوو 1392/11/09 - 8:23 ارائه خدمات كتابخانه ديجيتالي از سوي كميسيون انجمن هاي علمي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=269 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=269 ارائه خدمات كتابخانه ديجيتالي از سوي كميسيون انجمن هاي علمي 1392/11/12 - 9:44 گزارش رئيس انجمن از نشست علمي انجمن برنامه ريزي درسي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=268 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=268 گزارش رئيس انجمن از نشست علمي انجمن برنامه ريزي درسي 1392/11/09 - 16:29 برگزاري كنفراس علمي در تركيه http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=267 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=267 برگزاري كنفراس علمي در تركيه 1392/11/09 - 16:20 چكيده سخنراني آقاي دكتر خلخالي با عنوان مديريت آموزشي تعميم يافته http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=265 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=265 نشست علمي انجمن با سخنراني آقاي دكتر خلخالي و حضور اعضاي انجمن برگزار شد. 1392/11/07 - 9:5 صورت جلسه تنظيم تفاهم نامه في مابين انجمن علمي مديريت آموزشي و دانشگاه علوم دريايي مازندران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=264 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=264 صورت جلسه تنظيم تفاهم نامه انجمن علمي مديريت آموزشي و دانشگاه علوم دريايي مازندران 1392/11/06 - 15:50 برگزاري نشست علمي با عنوان مديريت آموزشي تعميم يافته***مهم *** http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=253 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=253 1392/10/16 - 9:7 تشكيل كميته ي پژوهش انجمن مديريت آموزشي ايران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=263 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=263 تشكيل كميته ي پژوهش انجمن مديريت آموزشي ايران 1392/10/25 - 13:42 تشكيل گروه هاي ياس: گروه هاي ياري آموزش سازمان http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=262 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=262 تشكيل گروه هاي ياس: گروه هاي ياري آموزش سازمان 1392/10/25 - 13:20 خبر همایش جهانی آموزش علوم و فن‌آوری در کشور مالزی- ایالت ساراواک کوچینگ در دهۀ آخر شهریور 1393 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=261 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=261 خبر همایش جهانی آموزش علوم و فن‌آوری در کشور مالزی- ایالت ساراواک کوچینگ در دهۀ آخر شهریور 1393 1392/10/24 - 9:51 برگزاري سومین جلسه هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت آموزشی شعبه استان کردستان http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=260 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=260 برگزاري سومین جلسه هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت آموزشی شعبه استان کردستان 1392/10/24 - 9:47 چند خبر از انجمن مديريت آموزشي ايران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=259 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=259 چند خبر از انجمن مديريت آموزشي ايران 1392/10/24 - 9:45 در خواست دریافت پیشنهاد برای تهیۀ فهرست برنامه‌های انجمن در سال تحصيلي 93-92 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=258 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=258 در خواست دریافت پیشنهاد برای تهیۀ فهرست برنامه‌های انجمن در سال تحصيلي 93-92 1392/10/24 - 9:33 فراخوان انجمن براي دريافت نظر اعضا در مورد عناوين نشست هاي علمي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=257 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=257 فراخوان انجمن براي دريافت نظر اعضا در مورد عناوين نشست هاي علمي 1392/10/24 - 8:58 متن نامه آقاي دكتربهرنگي خطاب به اعضاي انجمن مديريت آموزشي ايران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=256 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=256 متن نامه آقاي دكتربهرنگي خطاب به اعضاي انجمن مديريت آموزشي ايران 1392/10/23 - 8:46 مكاتبه با آقاي دكتر براري http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=255 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=255 مكاتبه با آقاي دكتر براري 1392/10/18 - 14:53 اطلاع رساني در مورد تغيير حق عضويت در انجمن مديريت آموزشي ايران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=254 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=254 اطلاع رساني در مورد تغيير حق عضويت در انجمن مديريت آموزشي ايران 1392/10/18 - 14:47 شركت نرم افزاري آداك، كارآفرين برتر كشور http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=252 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=252 شركت نرم افزاري آداك، كارآفرين برتر كشور 1392/10/09 - 11:54 قابل توجه اعضاي انجمن مدريت آموزشي ايران*****مهم***** http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=250 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=250 قابل توجه اعضاي انجمن مدريت آموزشي ايران 1392/10/04 - 12:28 فراخوان دريافت مقاله فصلنامه رفتار سازمانی در آموزش و پرورش http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=251 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=251 فراخوان دريافت مقاله فصلنامه رفتار سازمانی در آموزش و پرورش 1392/10/07 - 11:31 گزارش برگزاري مجمع عمومي انجمن مديريت آموزشي و معرفي اعضاي جديد هيات مديره http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=249 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=249 مجمع عمومي انجمن مديريت آموزشي برگزار شده و معرفي اعضاي جديد هيات مديره معرفي شدند. 1392/09/18 - 13:21 قابل توجه متقاضيان عضويت در انجمن كه موفق به پرداخت حق عضويت نشده اند http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=248 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=248 تعيين وضعيت عضويت تا 15 آذر ماه سال 1392 1392/09/04 - 8:36 فراخوان دریافت مقاله در نشریه انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=247 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=247 برای ارسال مقاله به منظور چاپ در نشریه انجمن فایل های ضمیمه خبر را مطالعه کنید. 1392/09/02 - 16:31 قابل توجه علاقمندان به عضویت در انجمن که موفق به پرداخت الکترونیکی نمی شوند http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=246 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=246 در زمان عضویت و تکمیل فرم در سایت ، بخش نام کاربری و رمز عبور را فراموش نکنید. 1392/09/02 - 16:23 برگزاري مجمع عمومي نوبت دوم انجمن مديريت آموزشي ايران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=245 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=245 مجمع عمومی نوبت دوم در تاریخ 10 آذر ماه 1392 ساعت 10 صبح در محل انجمن به آدرس کریمخان زند نبش آبان شمالی ساختمان علامه اتاق 216 برگزار می گردد. 1392/08/28 - 16:6 فعال شدن وب سایت یا وبلاگ شعبه های انجمن مدیریت آموزشی ایران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=244 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=244 لینک مربوط به وب سایت یا وبلاگ شعبه های انجمن در برخی از شعبه ها فعال شده است. 1392/08/11 - 20:59 فراخوان عضویت و ثبت نام در انجمن علمی مدیریت آموزشی ایران- شعبه استان کردستان http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=243 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=243 فراخوان عضویت و ثبت نام در انجمن علمی مدیریت آموزشی ایران- شعبه استان کردستان 1392/08/11 - 18:24 عيد غدير خم مبارك باد http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=242 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=242 عيد غدير خم مبارك باد 1392/08/01 - 16:17 نكاتي درمورد ثبت عضويت در سايت http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=241 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=241 نكاتي درمورد ثبت عضويت در سايت 1392/07/23 - 13:34 عيد سعيد قربان مبارك باد http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=240 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=240 1392/07/23 - 12:54 معرفي كتاب مديريت آموزشي در مدارس امروز ، نظريه ها و مهارت ها http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=239 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=239 معرفي كتاب مديريت آموزشي در مدارس امروز 1392/07/22 - 8:49 برطرف شدن مشكل پرداخت آنلاين http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=238 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=238 با پيگيري هاي به عمل آمده ، مشكل پرداخت الكترونيكي از طريق سايت كه به دليل تغيير هاست اتفاق افتاده بود ، برطرف شد. 1392/07/17 - 11:59 همایش ملی با عنوان تربیت فرهنگی و مدیریت سبک زندگی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=237 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=237 همایش ملی با عنوان تربیت فرهنگی و مدیریت سبک زندگی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 1392/07/13 - 14:21 اهداي لوح عضويت افتخاري انجمن به آقاي دكتر كريم زاده http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=236 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=236 اهداي لوح عضويت افتخاري انجمن به آقاي دكتر كريم زاده 1392/07/10 - 10:18 فرم اعلام عضويت در هيات مديره و بازرسي انجمن مديريت آموزشي ايران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=235 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=235 فرم اعلام عضويت در هيات مديره و بازرسي انجمن مديريت آموزشي ايران 1392/07/10 - 10:9 مهم. نظرسنجي هاي جديد. لطفاً به بخش نظر سنجي مراجعه كنيد. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=234 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=234 مهم. نظرسنجي هاي جديد. لطفاً به بخش نظر سنجي مراجعه كنيد. 1392/07/10 - 9:55 برگزاري دومين نشست اعضاي هيات مديره ي انجمن مديريت آموزشي استان خراسان جنوبي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=230 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=230 برگزاري دومين نشست اعضاي هيات مديره ي انجمن مديريت آموزشي استان خراسان جنوبي 1392/07/08 - 14:27 برگزاري کارگاه آموزشی مقاله نویسی با تأکید بر حوزه مدیریت آموزشی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=229 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=229 برگزاري كارگاه مقاله نويسي 1392/07/08 - 14:23 بازديد دبير انجمن از اجراي طرح هجرت 3 در دبيرستان دخترانه فدك http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=226 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=226 بازديد دبير انجمن از اجراي طرح هجرت 3 در دبيرستان دخترانه فدك 1392/06/10 - 15:36 آگهی تشکیل دوره‌های آموزشی انجمن مدیریت آموزشی ایران برای معلمان، دبیران، استادان و مدیران آموزشی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=225 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=225 آگهی تشکیل دوره‌های آموزشی انجمن مدیریت آموزشی ایران برای معلمان، دبیران، استادان و مدیران آموزشی 1392/06/10 - 15:26 متن سخنراني آقاي دكتر توفيقي در نشست هم انديشي با روساي انجمن هاي علمي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=224 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=224 متن سخنراني آقاي دكتر توفيقي در نشست هم انديشي با روساي انجمن هاي علمي 1392/06/10 - 15:25 تشكيل گروه گويا در انجمن مديريت آموزشي ايران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=223 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=223 تشكيل گروه گويا در انجمن مديريت آموزشي ايران 1392/06/06 - 9:28 فراخوان اعضاي انجمن و ساير علاقمندان براي پاسخ به 5 سوال اساسي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=222 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=222 فراخوان اعضاي انجمن و ساير علاقمندان براي پاسخ به 5 سوال اساسي 1392/06/06 - 9:16 نظر سنجي شماره 4 انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=221 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=221 نظر سنجي شماره 4 انجمن 1392/06/05 - 14:33 متن كامل سخنراني آقاي دكتر كريم زاده در دومين نشست علمي انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=220 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=220 متن كامل سخنراني آقاي دكتر كريم زاده در دومين نشست علمي انجمن 1392/06/05 - 14:24 دومين نشست علمي انجمن با حضور استاد گرامي آقاي دكتر كريم زاده برگزار شد. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=219 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=219 برگزاري دومين نشست علمي انجمن 1392/06/04 - 10:42 كميته پژوهش انجمن مديريت آموزشي ايران فعال شد. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=218 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=218 كميته پژوهش انجمن مديريت آموزشي ايران فعال شد. 1392/05/26 - 9:1 برگزاري دومين نشست علمي با موضوع بررسي آسيب هاي روش هاي تحقيق ش http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=217 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=217 برگزاري دومين نشست علمي با موضوع بررسي آسيب هاي روش هاي تحقيق ش 1392/05/26 - 8:48 نشست علمي با حضور علاقمندان برگزار شد. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=216 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=216 نشست علمي با حضور علاقمندان برگزار شد. 1392/05/13 - 14:31 تمهيد مقدمات شركت در كنفرانس علمي تركيه توسط رئيس انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=215 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=215 تمهيد مقدمات شركت در كنفرانس علمي تركيه توسط رئيس انجمن 1392/05/13 - 14:4 اعلام برنامه استراتژيك انجمن تا سال 1395 از سوي آقاي دكتر بهرنگي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=213 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=213 برنامه استراتژيك انجمن 1392/05/07 - 10:7 برگزاري نشست آسيب هاي روش هاي تحقيق ، 13 مرداد 1392 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=212 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=212 برگزاري نشست آسيب هاي روش هاي تحقيق، 13 مرداد 1392 1392/05/02 - 9:5 معرفي سامانه كتابخانه ديجيتال انجمن مديريت فناوري اطلاعات ايران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=214 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=214 معرفي سامانه 1392/05/07 - 14:25 شبكه علمي انجمن هاي علمي (شعاع) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=211 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=211 شبكه علمي انجمن هاي علمي (شعاع) به نشاني www.sasn.ir در اختيار كليه اعضاء انجمن ها ( اعضاء محترم هيات مديره، اعضاء حقيقي، حقوقي، دانشجويي، افتخاري )جهت به اشتراك گذاشتن اخبار علمي، آموزشي، تحقيقاتي و ارائه ايده هاي نو و طرح هاي جديد قرار دارد. 1392/05/02 - 8:58 خبرنامه شماره 7 انجمن منتشر شد. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=210 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=210 خبرنامه شماره 7 1392/05/01 - 13:27 خبرنامه شماره 6 انجمن منتشر شد. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=208 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=208 خبرنامه شماره 6 همراه با ارائه گزارش عملكرد روابط عمومي انجمن 1392/04/23 - 10:40 فرارسيدن ماه مبارك رمضان http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=207 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=207 فرارسيدن ماه مبارك رمضان 1392/04/22 - 8:48 نظر سنجي شماره 3 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=206 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=206 نظر سنجي شماره 3 1392/04/19 - 13:8 برگزاري همايش دربارۀ آسیب‌های روش‌های تحقیق موجود در پایان‌نامه‌های دورۀ کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های علوم انسانی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=204 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=204 آسیب‌های روش‌های تحقیق موجود در پایان‌نامه‌های دورۀ کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های علوم انسانی 1392/04/15 - 8:29 نامه مربوط به ارسال گزارش فعالیت‌های شعب http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=203 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=203 ارسال گزارش فعالیت‌های شعب 1392/04/08 - 9:2 اولين جلسه هيات مديره انجمن مديريت آموزشي مازندران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=202 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=202 اولين جلسه هيات مديره انجمن مديريت اموزشي مازندران 1392/03/07 - 14:9 فرم تعهد نامه نويسندگان مقالات دو فصلنامه مديريت بر آموزش سازمانها http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=201 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=201 فرم تعهد نامه نويسندگان مقالات 1392/02/07 - 17:28 شرايط پذيرش مقاله http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=200 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=200 شرايط پذيرش مقاله 1392/02/07 - 17:26 فراخوان دريافت مقاله نشريه مديريت بر آموزش سازمانها http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=199 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=199 فراخوان دریافت مقاله 1392/02/07 - 17:18 خبرنامه شماره 5 انجمن منتشر شد. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=191 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=191 خبرنامه شماره 5 اسفند ماه 1391/12/13 - 12:24 خبرنامه شماره 4 انجمن منتشر شد. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=190 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=190 خبرنامه شماره 4 1391/11/28 - 18:6 خبرنامه شماره 3 انجمن مديريت آموزشي ايران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=184 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=184 خبرنامه شماره 3 انجمن مديريت آموزشي ايران 1391/10/24 - 9:12 خبرنامه الكترونيكي انجمن آبان ماه 1391 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=169 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=169 خبرنامه الكترونيكي انجمن آبان ماه 1391 1391/09/06 - 9:39 خبرنامه الكترونيكي انجمن مهرماه 1391 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=170 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=170 خبرنامه الكترونيكي انجمن مهرماه 1391 1391/09/06 - 9:48 انتخابات هيات مديره انجمن مديريت آموزشي شعبه خراسان جنوبي برگزار شد http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=198 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=198 انتخابات هيات مديره انجمن مديريت آموزشي شعبه خراسان جنوبي 1392/01/06 - 11:21 تمديد عضويت در انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=197 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=197 تمديد عضويت در انجمن 1391/12/28 - 10:32 پيام نوروزي رئيس انجمن مديريت آموزشي ايران ، آقاي دكتر محمدرضا بهرنگي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=196 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=196 پيام نوروزي 1391/12/28 - 10:21 تصاویر برگزاری دومین مجمع فوق العاده انجمن مدیریت آموزشی شعبه خراسان جنوبی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=195 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=195 تصاویر برگزاری دومین مجمع فوق العاده 1391/12/28 - 9:55 معرفي وبلاگ انجمن مديريت آموزشي شعبه استان مازندران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=194 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=194 1391/12/21 - 14:50 گزارش آقاي دكتر خلخالي رئيس انجمن شعبه استان مازندران از برگزاري مجمع عمومي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=193 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=193 گزارش آقاي دكتر خلخالي رئيس انجمن شعبه استان مازندران از برگزاري مجمع عمومي 1391/12/21 - 9:19 گزارش خبري - افتتاح شعبه ي انجمن در استان مازندران( تنكابن) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=192 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=192 افتتاح شعبه ي انجمن در استان مازندران( تنكابن) 1391/12/13 - 12:32 پيام تسليت http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=189 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=189 تسليت 1391/11/21 - 10:42 برگزاري اولين دوره كارگاه آموزشي انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=188 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=188 اولين دوره كارگاه آموزشي انجمن برگزار شد. 1391/11/02 - 9:18 An invitation to a special Policy Conference http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=187 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=187 An invitation to a special Policy Conference 1391/11/01 - 14:24 ثبت نام در اولين دوره كارگاه آموزشي انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=186 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=186 ثبت نام در اولين دوره كارگاه آموزشي انجمن 1391/10/24 - 12:12 آگهي تاسيس شعبه انجمن در استان خراسان جنوبي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=185 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=185 آگهي تاسيس شعبه انجمن در استان خراسان جنوبي 1391/10/24 - 9:17 گزارش اولین نشست هیئت مدیره انجمن مدیریت آموزشی استان کرمانشاه http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=183 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=183 اولین نشست هیئت مدیره انجمن مدیریت آموزشی استان کرمانشاه 1391/10/18 - 14:36 اعلام زمان و مکان برگزاری کارگاه آموزشی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=182 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=182 اعلام زمان و مکان برگزاری کارگاه آموزشی 1391/10/16 - 14:38 نحوه ی پرداخت هزینه ی کارگاه آموزشی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=181 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=181 نحوه ی پرداخت هزینه ی کارگاه آموزشی 1391/10/16 - 14:23 آگهی تشکیل اولین کارگاه آموزشی مدیریت آموزشی ایران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=180 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=180 آگهی تشکیل اولین کارگاه آموزشی مدیریت آموزشی ایران 1391/10/16 - 14:10 متن دعوت نامه پروفسور پیتر فنشام برای شرکت در کنفرانس انجمن آموزش علوم استرالیا http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=178 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=178 کنفرانس انجمن آموزش علوم استرالیا 1391/10/16 - 13:33 اولین همایش مجازی ره ­آوران آموزش http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=179 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=179 اولین همایش مجازی ره ­آوران آموزش 1391/10/16 - 13:44 اطلاعیه تاسیس شعبه انجمن مدیریت آموزشی ایران در استان مازندران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=177 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=177 اطلاعیه تاسیس شعبه انجمن مدیریت آموزشی ایران در استان مازندران 1391/10/09 - 20:55 در مورد پرداخت هزينه ي عضويت در انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=176 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=176 در مورد پرداخت هزينه ي عضويت در انجمن 1391/10/04 - 9:15 استاد گرامی آقای دکتر سید مصطفی شریف به دیدار حق شتافت. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=175 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=175 استاد گرامی آقای دکتر سید مصطفی شریف به دیدار حق شتافت. 1391/10/02 - 21:47 فراخوان فصلنامه پژوهش های تدریس و یادگیری http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=173 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=173 فراخوان فصلنامه پژوهش های تدریس و یادگیری 1391/09/11 - 8:57 متن توافقنامه انتشار فصلنامه پژوهش های تدریس و یادگیری http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=172 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=172 متن توافقنامه انتشار فصلنامه پژوهش های تدریس و یادگیری 1391/09/11 - 8:51 فراخوان دريافت مقاله براي انتشار اولين شماره نشريه مديريت بر آموزش سازمان ها http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=171 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=171 فراخوان دريافت مقاله براي انتشار اولين شماره نشريه مديريت بر آموزش سازمان ها 1391/09/08 - 9:32 آقاي دكتر حيدر علي هومن استاد بزرگ روانسجي به ديدار حق شتافت. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=174 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=174 آقاي دكتر حيدر علي هومن استاد بزرگ روانسجي 1391/09/13 - 9:33 پيام رئيس انجمن به مناسبت برگزاري كارگاه آموزشي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=168 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=168 پيام رئيس انجمن به مناسبت برگزاري كارگاه آموزشي 1391/08/29 - 8:55 گزارش برگزاری اولین همایش مدیران آموزشی آموزش و پرورش شهر تهران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=167 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=167 گزارش برگزاری اولین همایش مدیران آموزشی آموزش و پرورش شهر تهران 1391/08/29 - 8:53 گزارش سفر آقاي دكتربهرنگي به كشور تونس براي شركت در كنفرانس جهاني آموزش علوم و تكنولوژي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=166 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=166 گزارش سفر آقاي دكتربهرنگي به كشور تونس براي شركت در كنفرانس جهاني آموزش علوم و تكنولوژي 1391/08/22 - 9:0 پيام رئيس انجمن به مناسبت آغاز سال تحصيلي 92-91 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=162 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=162 پيام رئيس انجمن به مناسبت آغاز سال تحصيلي 92-91 1391/07/01 - 15:46 گزارش برگزاري چهارمين كنفرانس خلاقيت شناسي و تريز http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=161 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=161 گزارش برگزاري چهارمين كنفرانس خلاقيت 1391/06/28 - 11:48 آخرين خبر در مورد فصلنامه انجمن مديريت آموزشي ايران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=160 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=160 آخرين خبر در مورد فصلنامه انجمن مديريت آموزشي ايران 1391/05/25 - 10:50 راه اندازي سايت انجمن مديريت آموزشي در استان كرمانشاه http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=159 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=159 راه اندازي سايت انجمن مديريت آموزشي در استان كرمانشاه 1391/05/22 - 10:1 صدور مجوز تأسیس انجمن مدیریت آموزشی شعبه استان کرمانشاه http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=158 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=158 صدور مجوز تأسیس انجمن مدیریت آموزشی شعبه استان کرمانشاه 1391/05/16 - 9:1 ارزيابي از عملكرد انجمن هاي علمي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=156 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=156 ارزيابي از عملكرد انجمن هاي علمي 1391/04/31 - 13:15 تهیه گزارش عملکرد انجمنهای علمی و ارسال آن تا تاریخ 25/5/1391 به کمیسیون انجمنهای علمی ایران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=153 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=153 تهیه گزارش عملکرد انجمنهای علمی و ارسال آن تا تاریخ 25/5/1391 به کمیسیون انجمنهای علمی ایران 1391/04/30 - 17:43 عرض تسليت خدمت دوست عزيز و عضو گرامي انجمن سركار خانم طيبه مجيدي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=157 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=157 عرض تسليت خدمت دوست عزيز و عضو گرامي انجمن سركار خانم طيبه مجيدي 1391/05/01 - 12:7 نتيجه ارسال پاسخ مسابقه در راستای توانمندسازی انجمن های علمی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=155 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=155 نتيجه ارسال پاسخ مسابقه در راستای توانمندسازی انجمن های علمی 1391/04/31 - 8:46 گزارش رئیس انجمن از تاسیس شعبه در استان سمنان http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=154 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=154 گزارش رئیس انجمن از تاسیس شعبه در استان سمنان 1391/04/30 - 17:47 برگزاري كارگاه آموزشي مقاله نويسي به بعد از ماه مبارك رمضان موكول شد. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=152 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=152 برگزاري كارگاه آموزشي مقاله نويسي بعد از ماه مبارك رمضان 1391/04/28 - 14:46 اولين دوره كارگاه آموزشي مقاله نويسيISI http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=148 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=148 اولين دوره كارگاه آموزشي مقاله نويسيISI 1391/04/20 - 14:43 پيام آقاي دكتر سليماني رئيس هيات مديره انجمن مديريت آموزشي ايران شعبه استان سمنان http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=151 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=151 پيام آقاي دكتر سليماني رئيس هيات مديره انجمن مديريت آموزشي ايران شعبه استان سمنان 1391/04/26 - 8:55 پيام رئيس انجمن خطاب به رئيس هيات مديره انجمن مديريت آموزشي شعبه استان سمنان http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=150 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=150 پيام رئيس انجمن خطاب به رئيس هيات مديره انجمن مديريت آموزشي شعبه استان سمنان 1391/04/26 - 8:52 پيام رئيس انجمن خطاب به مدير كل آموزش و پرورش استان سمنان http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=149 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=149 پيام رئيس انجمن خطاب به مدير كل آموزش و پرورش استان سمنان 1391/04/26 - 8:47 سخنرانان جلسه تاسيس شعبه انجمن در استان سمنان http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=141 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=141 سخنرانان جلسه تاسيس شعبه انجمن در استان سمنان 1391/04/19 - 8:38 برگزاری انتخابات هیات مدیره انجمن مدیریت آموزشی شعبه استان اصفهان http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=147 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=147 برگزاری انتخابات هیات مدیره انجمن مدیریت آموزشی شعبه استان اصفهان 1391/04/20 - 8:58 دستور‌العمل فراخوان عضویت در انجمن مدیریت آموزشی ایران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=146 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=146 دستور‌العمل فراخوان عضویت در انجمن مدیریت آموزشی ایران 1391/04/20 - 8:56 آغاز فعاليت كميته تحقيق و پژوهش انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=145 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=145 آغاز فعاليت كميته تحقيق و پژوهش انجمن 1391/04/20 - 8:44 پيام تسليت به مناسبت درگذشت آقاي دكتر يغمايي استاد گرانقدر دانشگاه سمنان http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=144 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=144 پيام تسليت به مناسبت درگذشت آقاي دكتر يغمايي استاد گرانقدر دانشگاه سمنان 1391/04/19 - 11:21 گزارش تصويري دوازدهمين نشست علمي انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=143 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=143 گزارش تصويري دوازدهمين نشست علمي انجمن 1391/04/19 - 10:57 گزارش برگزاری دوازدهمین نشست علمی انجمن با سخنرانی آقای دکتر حقانی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=142 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=142 گزارش برگزاری دوازدهمین نشست علمی انجمن با سخنرانی آقای دکتر حقانی 1391/04/19 - 10:55 نمایه عنوان و آدرس سایت مجله علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=140 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=140 نمایه عنوان و آدرس سایت مجله علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 1391/04/15 - 15:45 برگزاری دوازدهمین نشست علمی انجمن با سخنرانی آقای دکتر حقانی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=139 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=139 برگزاری دوازدهمین نشست علمی انجمن با سخنرانی آقای دکتر حقانی 1391/04/15 - 14:43 صدور ابلاغ رسمی همکاران انجمن از سوی آقای دکتر بهرنگی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=138 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=138 صدور ابلاغ رسمی همکاران انجمن از سوی آقای دکتر بهرنگی 1391/04/15 - 14:36 پيام تبريك آقاي دكتر عبداللهي نايب رئيس انجمن مديريت آموزشي ايران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=137 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=137 پيام تبريك آقاي دكتر عبداللهي نايب رئيس انجمن مديريت آموزشي ايران 1391/04/11 - 9:28 راه اندازي نشریه مدیریت بر آموزش سازمانها در انجمن مديريت آموزشي ايران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=136 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=136 راه اندازي نشریه مدیریت بر آموزش سازمانها در انجمن مديريت آموزشي ايران 1391/04/10 - 17:1 همايش "دست‌يافته‌هاي پژوهشي دانشجويان در كلاس‌هاي درس دوره تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري)با محوريت مديريت آموزشي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=135 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=135 همايش "دست‌يافته‌هاي پژوهشي دانشجويان در كلاس‌هاي درس دوره تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري)با محوريت مديريت آموزشي 1391/04/10 - 8:55 اطلاعیه تاسیس انجمن مدیریت آموزشی ایران (شعبه استان سمنان) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=134 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=134 اطلاعیه تاسیس انجمن مدیریت آموزشی ایران (شعبه استان سمنان) 1391/04/07 - 16:42 دستورالعمل ايجاد شعب انجمن مديريت آموزشي در استان هاي كشور http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=133 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=133 دستورالعمل ايجاد شعب انجمن مديريت آموزشي در استان هاي كشور 1391/04/03 - 9:59 سومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=132 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=132 سومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران 1391/04/03 - 9:54 تشكيل مجمع مديريت آموزشي در آذربايجان شرقي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=131 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=131 تشكيل مجمع مديريت آموزشي در آذربايجان شرقي 1391/03/23 - 9:12 اولين جلسه هيات مديره شعبه انجمن در آذربايجان شرقي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=130 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=130 اولين جلسه هيات مديره شعبه انجمن در آذربايجان شرقي 1391/03/23 - 9:11 دستور‌العمل فراخوان عضویت در انجمن مدیریت آموزشی ایران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=129 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=129 دستور‌العمل فراخوان عضویت در انجمن مدیریت آموزشی ایران 1391/03/23 - 9:8 متن سخنرانی آقای مهندس نوید( اولین همایش ملی انجمن مدیریت آموزشی ایران)- بخش اول http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=128 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=128 متن سخنرانی آقای مهندس نوید( اولین همایش ملی انجمن مدیریت آموزشی ایران)- بخش اول 1391/03/13 - 17:25 گزارش يازدهمين نشست علمي انجمن مديريت آموزشي ايران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=127 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=127 گزارش يازدهمين نشست علمي انجمن مديريت آموزشي ايران 1391/03/08 - 8:30 خبرمربوط به توسعه شعب استاني انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=126 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=126 خبرمربوط به توسعه شعب استاني انجمن 1391/03/07 - 13:32 اعلام ضوابط و مزاياي عضويت حقوقي در انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=125 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=125 اعلام ضوابط و مزاياي عضويت حقوقي در انجمن 1391/03/07 - 13:18 گزارش اولين جلسه هيات مديره انجمن مديريت آموزشي در كرمانشاه http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=124 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=124 گزارش اولين جلسه هيات مديره انجمن مديريت آموزشي در كرمانشاه 1391/03/01 - 16:13 اطلاعيه سخنراني و گردهمائي اعضاء انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=121 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=121 اطلاعيه سخنراني و گردهمائي اعضاء انجمن 1391/02/20 - 8:43 'گزارش اولين بازديد علمي اعضاي انجمن و دانشجويان دانشگاه خوارزي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=123 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=123 'گزارش اولين بازديد علمي اعضاي انجمن و دانشجويان دانشگاه خوارزي 1391/02/26 - 13:35 نشست تخصصی آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه خوارزمی برگزار گردید. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=122 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=122 نشست تخصصی آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه خوارزمی 1391/02/20 - 8:53 نشست علمي ماهانه انجمن مديريت آموزشي ايران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=120 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=120 نشست علمي ماهانه انجمن مديريت آموزشي ايران 1391/02/19 - 14:2 برگزاری اولین همایش مشترک انجمن مدیریت آموزشی ایران و دانشگاه ارومیه http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=119 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=119 برگزاری اولین همایش مشترک انجمن مدیریت آموزشی ایران و دانشگاه ارومیه 1391/02/15 - 0:2 مقاله شماره يك http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=118 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=118 1391/02/11 - 14:5 هر روز يك مقاله مفيد در مورد مسائل آموزشي و پرورشي ، مديريت و ... http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=117 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=117 هر روز يك مقاله مفيد در مورد مسائل آموزشي و پرورشي ، مديريت و ... 1391/02/11 - 13:57 تبريك به مناسبت روز معلم http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=116 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=116 تبريك به مناسبت روز معلم 1391/02/11 - 13:29 دانلود ويژه نامه الكترونيكي 30 اصل كليدي در تصميم گيري( از پايگاه اطلاع رساني صنعت) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=115 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=115 دانلود ويژه نامه الكترونيكي 30 اصل كليدي در تصميم گيري 1391/02/11 - 8:51 دومين همايش بين المللي اقتصاد و رسانه http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=114 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=114 دومين همايش بين المللي اقتصاد و رسانه 1391/02/09 - 13:18 اولين نشست هيات مديره انجمن در سال 1391 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=113 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=113 اولين نشست هيات مديره انجمن در سال 1391 1391/02/09 - 11:52 برگزاري اولين همايش ملي آموزش مديريت و رهبري در تنكابن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=112 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=112 همايش تنكابن 1391/01/21 - 13:6 برنامه پيشنهادي پنج ساله ي انجمن مديريت آموزشي ايران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=111 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=111 برنامه پيشنهادي پنج ساله ي انجمن مديريت آموزشي ايران 1391/01/15 - 11:20 تدوين برنامه استراتژيك انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=110 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=110 تدوين برنامه استراتژيك انجمن 1391/01/15 - 11:18 پیام نوروزی دکتر بهرنگی ریاست محترم انجمن به مناسبت سال نو http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=109 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=109 فرا رسیدن نوروز سال 1391 را به اعضای هیئت مدیره و اعضای محترم انجمن با دلی شاد از تشکیل و راه اندازی انجمن علمی مدیریت آموزشی ایران و پیشرفتهایی که درسال گذشته داشته است، تبریک و تهنیت عرض می‌نماید. 1390/12/23 - 18:7 اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=108 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=108 اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی 1390/12/23 - 8:47 قابل توجه اعضاي انجمن مديريت آموزشي ايران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=107 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=107 قابل توجه اعضاي انجمن مديريت آموزشي ايران 1390/11/16 - 10:55 مسابقه شماره 2 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=106 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=106 مسابقه شماره 2 1390/11/16 - 10:50 در مورد مسابقه اعلام شده از طريق كميسيون انجمن هاي علمي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=105 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=105 در مورد مسابقه اعلام شده از طريق كميسيون انجمن هاي علمي 1390/11/16 - 10:47 مسابقه http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=104 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=104 1390/11/15 - 0:11 کسب مجوز تشکیل شعبه انجمن مدیریت آموزشی در استان کرمانشاه http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=103 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=103 کسب مجوز تشکیل شعبه انجمن مدیریت آموزشی در استان کرمانشاه 1390/11/15 - 0:8 گزارش آقاي صادقي از حضور در انجمن مديريت ايران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=102 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=102 گزارش آقاي صادقي از حضور در انجمن مديريت ايران 1390/11/12 - 12:39 خبرنامه شماره3 کمیته بین الملل http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=101 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=101 خبرنامه شماره 3 1390/11/12 - 0:47 نامه رئيس انجمن براي دبير همايش و اعلام خبر راه اندازي پرداخت الكترونيك http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=100 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=100 نامه رئيس انجمن براي دبير همايش 1390/11/08 - 13:18 اعلام نتایج نهایی داوری مقالات اولین همایش ملی انجمن مدیریت آموزشی ایران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=99 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=99 اعلام نتایج نهایی داوری مقالات 1390/11/07 - 22:34 نحوه داوری مقالات اولین همایش ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=98 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=98 نحوه داوری مقالات اولین همایش ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل 1390/11/03 - 13:2 پوستر اصلي اولين همايش ملي انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=97 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=97 پوستر اصلي اولين همايش ملي انجمن 1390/11/01 - 13:7 اعلام خبر تغییر محل برگزاری اولین همایش ملی انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=96 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=96 اعلام خبر تغییر محل برگزاری اولین همایش ملی انجمن 1390/10/29 - 0:1 اعلام نتایج داوری مقالات اولین همایش ملی انجمن مدیریت آموزشی ایران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=95 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=95 اعلام نتایج داوری مقالات اولین همایش ملی انجمن 1390/10/26 - 23:50 پوستر دهمين نشست علمي انجمن مديريت آموزشي ايران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=94 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=94 1390/10/21 - 15:24 برگزاري دهمين نشست علمي انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=75 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=75 برگزاري دهمين نشست علمي انجمن 1390/10/06 - 14:25 زمان اعلام نتايج بررسي مقالات ارسال شده به همايش مديريت آموزشي در نظر و عمل http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=93 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=93 اعلام نتايج داوري مقالات 1390/10/21 - 11:37 پيشنهاد هاي مطرح شده از سوي اعضاي فعال انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=88 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=88 پيشنهاد هاي مطرح شده از سوي اعضاي فعال انجمن 1390/10/21 - 8:54 شرايط عضويت حقوقي در انجمن مديريت آموزشي ايران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=87 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=87 عضويت حقوقي 1390/10/18 - 8:55 تمديد مهلت ارسال مقاله براي چهارمين كنفرانس ملي خلاقيت شناسي و تريز و نوآوري آموزشي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=86 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=86 تمديد مهلت ارسال مقاله براي چهارمين كنفرانس ملي خلاقيت شناسي و تريز و نوآوري آموزشي 1390/10/13 - 10:55 گزارش شماره1 كميته ي آموزش در مورد تهيه فيلم ‌آموزشي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=81 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=81 گزارش شماره1 كميته ي آموزش در مورد تهيه فيلم ‌آموزشي 1390/10/13 - 10:51 برگزاري دومين كنگره علوم انساني http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=80 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=80 برگزاري دومين كنگره علوم انساني 1390/10/12 - 11:18 برگزاري اولين جلسه كميته نياز سنجي انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=70 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=70 برگزاري اولين جلسه كميته نياز سنجي انجمن 1390/10/03 - 12:13 گزارش تفضيلي برگزاري نهمين نشست علمي انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=69 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=69 گزارش تفضيلي برگزاري نهمين نشست علمي انجمن 1390/09/30 - 14:44 خبر فوري- تمديد مهلت ارسال مقاله براي اولين همايش ملي انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=60 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=60 خبر فوري- تمديد مهلت ارسال مقاله براي اولين همايش ملي انجمن 1390/09/29 - 8:30 برگزاري اولين جلسه كميته تحقيق و پژوهش انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=68 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=68 برگزاري اولين جلسه كميته تحقيق و پژوهش انجمن 1390/09/29 - 10:19 برگزاري اولين جلسه كميته ي راهبردي انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=67 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=67 برگزاري اولين جلسه كميته ي راهبردي انجمن 1390/09/29 - 10:18 برگزاري كارگاه آموزشي http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=66 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=66 برگزاري كارگاه آموزشي 1390/09/29 - 10:16 گزارش تصويري از برگزاري نهمين نشست علمي انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=65 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=65 گزارش تصويري از برگزاري نهمين نشست علمي انجمن 1390/09/29 - 8:33 اعلام آمادگی همکاری بنیاد علمی پژوهشی علوم خلاقیت شناسی ،تریز و نوآوری ایران با انجمن مدیریت آموزشی ایران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=59 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=59 اعلام آمادگی همکاری بنیاد علمی پژوهشی علوم خلاقیت شناسی ،تریز و نوآوری ایران با انجمن مدیریت آموزشی ایران 1390/09/27 - 12:29 پيام آقاي دكتر بهرنگي به چهارمين كنفرانس ملي خلاقيت شناسي و تريز http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=54 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=54 پيام آقاي دكتر بهرنگي به چهارمين كنفرانس ملي خلاقيت شناسي و تريز 1390/09/27 - 12:22 برگزاري نهمين نشست علمي انجمن مديريت آموزشي ايران( 2) http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=47 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=47 برگزاري نهمين نشست علمي انجمن مديريت آموزشي ايران( 2) 1390/09/22 - 15:11 نشست تخصصی ارتقاء و توانمند سازی انجمن های علمی ایران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=49 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=49 نشست تخصصی ارتقاء و توانمند سازی انجمن های علمی ایران 1390/09/25 - 0:12 ConferenceAlert.ir چیست؟ http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=48 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=48 اطلاع از آخرین اطلاعات، فعالیتها و فراخوان‌های کنفرانس‌ها، همایش‌ها، سمینار و گردهمایی‌های علمی 1390/09/24 - 23:54 خبرنامه شماره(2) كميته روابط بين الملل http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=46 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=46 1390/09/20 - 10:44 برگزاري دوره هاي آموزشي در دانشگاه صنعتي شريف http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=45 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=45 برگزاري دوره هاي آموزشي در دانشگاه صنعتي شريف 1390/09/19 - 13:53 خبرنامه شماره (1) كميته روابط بين الملل http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=40 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=40 1390/09/19 - 9:46 همايش ها http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=38 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=38 همايش ها 1390/09/13 - 15:4 معرفي مسئولين كميته هاي انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=37 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=37 معرفي مسئولين كميته هاي انجمن 1390/09/13 - 14:54 برگزاري نهمين نشست علمي انجمن مديريت آموزشي ايران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=32 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=32 برگزاري نهمين نشست علمي انجمن مديريت آموزشي ايران 1390/09/13 - 14:47 ساختار سازماني انجمن مديريت آموزشي ايران http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=31 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=31 ساختار سازماني انجمن مديريت آموزشي ايران 1390/09/08 - 13:11 هزينه ي ثبت نام در همايش ملي انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=26 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=26 هزينه ي ثبت نام در همايش ملي انجمن 1390/09/02 - 15:7 گزارش برگزاري هشتمين نشست علمي انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=21 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=21 1390/08/30 - 13:57 برگزاری هشتمین نشست علمی انجمن مدیریت آموزشی ایران و نهمین جلسه ی هیات مدیره ی انجمن http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=16 روز یکشنبه 1390/8/29 ، هشتمین نشست علمی انجمن مدیریت آموزشی ایران از ساعت 15 الی 17 برگزار خواهد شد. 1390/08/21 - 13:0 حضور رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران دکتر بهرنگی در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایۀ فکری http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=11 دکتر بهرنگی به عنوان سخنران کلیدی، و سخنران افتتاح کننده این کنفرانس و نیز ارائۀ دو مقاله در پارک علم و فناوری زنجان شرکت کردند. 1390/07/14 - 18:27 هشتمين جلسه هيات مديره انجمن مديريت آموزشي ايران در سال 1390 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=10 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=10 هشتمين جلسه هيات مديره انجمن يكشنبه دهم مهر ماه برگزار مي شود. 1390/07/03 - 13:24 انجام کلیه فرایندهای انجمن به صورت اینترنتی http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=8 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=8 کلیه فرایندهای عضویت در انجمن، معرفی اعضا، پرداخت حق عضویت و صدور کارت به صورت اینترنتی و از طریق سایت انجمن امکان پذیر شده است. 1390/06/21 - 11:48 برگزاری اولين همايش بين المللي انجمن مديريت آموزشي ايران در سال 90 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=7 اولين همايش بين المللي انجمن مديريت آموزشي ايران با عنوان : "مديريت آموزشي در نظر و عمل" در سال 1390 برگزار خواهد شد. 1390/05/25 - 14:8 سومين نشست علمي انجمن مديريت آموزشي ايران با عنوان "مديريت آموزشي در قرن بيست و يكم" http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=6 سومين نشست علمي انجمن مديريت آموزشي ايران با عنوان " مديريت آموزشي در قرن بيست و يكم " يكشنبه 28/9/89 با سخنراني دكتر مير كمالي در سالن کنفرانس ساختمان شمارۀ 5 وزارت آموزش وپرورش برگزار شد. 1390/05/25 - 14:6 چهارمين نشست علمی انجمن مدیریت آموزشی ایران با عنوان "شوق تغيير و توسعه رهبري تحولي" http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=5 چهارمين نشست علمی انجمن مدیریت آموزشی ایران با عنوان" شوق تغيير و توسعه رهبري تحولي" با سخنراني دكتر توراني در تاريخ26/10/89 در در سالن کنفرانس ساختمان شمارۀ 5 وزارت آموزش وپرورش برگزار شد. 1390/05/25 - 14:6 وب سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران به صورت آزمایشی راه اندازی شد. http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4 http://ieaa.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=4 وب سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران به صورت آزمایشی راه اندازی شد. 1390/05/25 - 13:59